• Vianočné promo akcie! Pre ľudí, ktorých máte radi. Pre teba.
0
×

Úplné podmienky a pravidlá akcie “BLACK FRIDAY”

1.Organizátor akcie

 1. Organizátor akcie “BLACK FRIDAY” je spoločnosť PURMERUL s. r. o. so sídlom v Bulharsku, Plovdiv PPSC 4002, Lyuleburgas 22, poschodie 4, ap. 9, DIČ 201172065.

2.Oficiálne pravidlá

 • Účastníci Akcie sú povinní dodržiavať podmienok a pravidiel popísaných nižšie, nazývaných Oficiálne pravidlá.
  • Oficiálne pravidlá sú zverejnené pred zahájením akcie na www.cocosolis.com/sk/. Viac informácií získate na tel. čísle + 421 2 3332 2934 (sadzba hovoru je stanovená podľa tarify volajúceho) každý pracovný deň v časovom rozmedzí od 09:30 do 18:00.
  • Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť oficiálne pravidlá verejným oznámením.

3.Územie vedenie akcie

 • Akcia je organizovaná a prebieha na území Slovenska.

4.Právo na účasť

 • Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú bydlisko na území Slovenska.
  • Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti PURMERUL s. r. o., všetci partneri a agentúry spojené s Akciou, ako aj rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených osôb.

5.Trvanie akcie

 • Akcia platí do vyčerpania zásob.

6.Zúčastnené produkty

7.Opis akcie a mechanizmus účasti v akcii

 • Táto akcia dáva zákazníkom možnosť zakúpiť si produkty COCOSOLIS podľa vlastného výberu, pričom každý produkt na stránkach je s percentuálnou zľavou. Zákazníci majú tiež možnosť zakúpiť vybrané výrobky, ktoré sú vopred zaradené do špeciálnych promo balíčkov, s určitou percentuálnou zľavou. Akcia "Black Friday" taktiež umožňuje zákazníkom využiť špeciálne "tajné" ponuky pri dosiahnutí určitej hodnoty objednávky. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty obdrží zákazník k svojej objednávke "tajný" produkt COCOSOLIS zadarmo. Produkt je automaticky pridaný do košíka.
  • Doručovanie sa vykonáva prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS na adresu uvedenú Účastníkom alebo do kuriérskou kancelárie vybranej Účastníkom. Ak používateľ neposkytne prístup a podmienky pre dodanie tovaru na určené adrese v stanovenej lehote alebo ak nepríde do SPS ParcelShopu, aby tovar obdržal včas, je organizátor oslobodený od povinnosti splniť požadovanú dodávku.
  • Všetky ostatné štandardné ponuky a aкční balíky a акční kódy NIE sú platné počas акčního obdobie uvedené v bode 5.

8.Spory a zodpovednosť

 • Spory medzi Usporiadateľom a jeho Účastníkmi budú riešené vzájomnou dohodou. Nedosiahnutie takéto dohody bude mať za následok jej odovzdanie k príslušnému súdov v Bulharskej republike.
  • Usporiadateľ nebude zodpovedný za poskytovanie cien podaných mimo termíny a množstvá uvedené v týchto pravidlách.
  • Usporiadateľ akcie nie je zodpovedný, ak účastník uviedol neplatnú alebo nezodpovedajúce e-mailovú adresu alebo kontaktné telefónne číslo.

9.Výmena a vrátenie produktov

 • V súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa má účastník právo vrátiť zakúpené výrobky bez akýchkoľvek sankcií a bez udania dôvodu. Musíte len informovať COCOSOLIS.COM do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia zásielky.
  • Vrátený tovar musí byť zaslané späť do COCOSOLIS do siedmich (7) dní odo dňa, keď boli podané informácie o rozhodnutí vrátiť zakúpené produkty.
  • Za určitých okolností je možné vymeniť výrobok za iný.

10.Ukončenie akcie

 • Usporiadateľ má neodňateľné právo akciu ukončiť a oznámiť ju v súlade s bodom 2 týchto oficiálnych pravidiel, v prípade zneužitia, porušenie pravidiel, v prípade vyššej moci alebo z iných objektívnych dôvodov. V prípade zneužívania, pochybenia alebo porušenie oficiálnych pravidiel účastníkom má usporiadateľ právo diskvalifikovať ho. V týchto prípadoch nie je účastníkom poskytnutá žiadna náhrada.

11.Ochrana osobných údajov. Publicita

Žiadne produkty v košíku. Prehľadávať produkty

×
Produkt bol pridaný do košíka.
Košík Skontrolovať a objednať