Podmienky reklamácie

 

V súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, môžete uplatniť svoje právo a vrátiť zakúpený tovar bez akejkoľvek sankcie, a bez toho, a bez poskytntia dôvodu, informovaním COCOSOLIS do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste ich dostali od tovar COCOSOLIS.COM
Položky vrátené musia byť odoslané späť do spoločnosti COCOSOLIS do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia produktov.
Za určitých okolností je možné daný produkt vymeniť za iný.

I. Podmienky reklamácie v súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa

a. do štrnástich (14) dní od doručenia produktov nás prosím informujte doporučenou poštou, že si želáte vrátiť zakúpený produkt.
b. dbajte na to, aby ste venovali primeranú starostlivosť o výrobky aby neboli použité, opotrebované, umyté, upravené alebo poškodené;
c. výrobky musia byť vrátené, úplné a nepoužité, v pôvodnom balení. Ak chcete vrátiť súpravu, musí obsahovať všetky jej súčasti;
d. výrobky nemôžu byť poškodené.”

Ak ste splnili všetky vyššie uvedené požiadavky, v súlade so zákonmi o ochrane spotrebiteľa, spoločnosť COCOSOLIS v plnej výške vráti cenu vrátených zakúpených zásielok.
Poplatok bude zodpovedať pôvodným nákladom na zaslanie objednávky. Budete informovaní, ak vrátené produkty nemožno akceptovať, pretože nespĺňajú podmienky uvedené v odstavcoch b), c) a d) V tomto prípade sa môžete rozhodnúť, že vám produkty budú doručené na vaše vlastné náklady.V prípade, že odmietnete vyššie uvedené doručenie, spoločnosť COCOSOLIS si vyhradzuje právo uchovať produkty a sumu zaplatenú za nákup produktov.
Upozorňujeme, že akékoľvek clá, dane a poplatky, ktoré ste zaplatili za doručenie zakúpených produktov, ak nejaké existujú, nebudú vrátené.
Budete tiež informovaní, ak váša reklamácie nebude môcť byť prijatá, pretože nie je v súlade s podmienkami uvedenými vyššie v písmenách b), c) a d) predchádzajúceho odseku. V takom prípade sa môžete rozhodnúť, že vám produkty poslali späť na vlastné náklady. Ak odmietnete túto zásielku, spoločnosť COCOSOLIS si vyhradzuje právo uchovávať výrobky.

II. Doby a postupy vrátenia platby

Až po prijatí vrátených produktov COCOSOLIS a skontrolovaní, či produkty spĺňajú všetky požiadavky, obdržíte e-mail, že vrátené produkty boli prijaté. Bez ohľadu na spôsob platby, ktorý ste použili (kreditná alebo debetná karta, PayPal), v súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa začne postup vrátenia platby do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy bol COCOSOLIS informovaný o vašom rozhodnutí uplatniť vaše právo vrátiť zakúpené produkty a akonáhle COCOSOLIS skontroluje, či sa reklamácia uskutočnila v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
Časové obdobie na vrátenie sumy, ktorú ste zaplatili za nákup vrátených produktov, závisí od použitého spôsobu platby:
– nákup kreditnou / debetnou kartou: čas vrátenia platby bude závisieť od pravidiel spoločnosti ktorá vlastní kartu. Chceli by sme vás však ubezpečiť, že dátum pre hodnotu penazí sa zhoduje s dátumom pôvodnej platby. Preto nebudete mať žiadne straty úrokov;
– platba prostredníctvom služby PayPal: refundácie sa pripíšu na váš účet PayPal a okamžite sa zobrazia. Skutočná úhrada na kreditnú kartu spojenú s vaším účtom PayPal závisí od spoločnosti, ktorá kartu vydala.”

Menu