• Vianočné promo akcie! Pre ľudí, ktorých máte radi. Pre teba.
0
×

Podmienky predaja

Tieto podmienky predaja sa riadia ponukou a predajom produktov na našich webových stránkach ( „cocosolis.com“). Výrobky zakúpené na cocosolis.com sú predávané priamo od PURMERUL OOD, so sídlom v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Liuleburgas 22, poschodie 4, apt. 9 , obchodný register číslo 201172065, daňové identifikačné číslo a číslo DPH BG201172065.

1. Naša obchodná politika

1.1 COCOSOLIS ponúka výrobky na predaj na „cocosolis.com“.
1.2 COCOSOLIS si vyhradzuje právo, na nespracovanie objednávky, ktoré nie sú v súlade s obchodnou politikou COCOSOLIS.
1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja výhradne regulujú ponuku, prenos a prijímanie objednávok týkajúcich sa výrobkov na cocosolis.com medzi užívateľmi cocosolis.com a COCOSOLIS.

2. Ako splniť danú zákazku, s COCOSOLIS

2.1 Aby bolo možné objednať tovar na nákup jedného alebo viacerých produktov na cocosolis.com, musíte vyplniť online objednávkový formulár a zaslať ho elektronicky COCOSOLIS, postupujte podľa príslušných pokynov.
2.2 Objednávkový formulár obsahuje informácie o hlavných charakteristíkách každého produktu objednaného za príslušné jednotkové ceny (vrátane všetkých príslušných poplatkov a daní), typ platby, ktorý môžete použiť, aby ste zakúpili každý výrobok, prepravné podmienky pre nakupované výrobky, doprava a prepravné náklady. Na webových stránkach nájdete odkazy na podmienky pre vrátenie zakúpených výrobkov, na dopravu a na náklady na doručenie, ako aj podrobnosti o dodávateľov, poštové a e-mailové adresy, a lehotu, v ktorej dodávateľ sľubuje dodať tovar. Nájdete tu tiež informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a postupov a lehôt na vrátenie zakúpeného tovaru, informácie o okolnostiach, za ktorých by ste mohli stratiť právo na odstúpenie od zmluvy,
2.3 Objednávka sa považuje za predloženú, keď spoločnosť COCOSOLIS obdrží váš objednávkový formulár elektronicky a informácie o objednávke sú overené a správne.
2.4 Zasielanie objednávkového formulára predstavuje povinnosť zaplatiť uvedenú cenu. Formulár objednávky bude podaný v našej databáze na čas potrebný na spracovanie vašej objednávky a podľa zákona.
2.5 Potom, čo bol predložený váš objednávkový formulár, COCOSOLIS bude spracovávať vašu objednávku.
2.6 COCOSOLIS nemusí spracovávať objednávky ktoré sú neúplné alebo nesprávne alebo objednané produkty už nie sú k dispozícii. V uvedených prípadoch vás budeme e-mailom informovať o tom, že zmluva nebola vykonaná a že spoločnosť COCOSOLIS nevykonala vašu objednávku s uvedením jej dôvodov. Ak produkty zobrazené na cocosolis.com už nie sú k dispozícii v čase vášho posledného prístupu, alebo ak COCOSOLIS obdržal Váš objednávkový formulár, COCOSOLIS potom vás bude informovať o nedostupnosti objednaných produktov do desiatich (10) dní odo dňa, ktorý nasleduje po tom čo COCOSOLIS dostal vašu objednávku.
Ak bol objednávkový formulár odoslaný a cena bola zaplatená za položky, ktoré už nie sú k dispozícii, spoločnosť COCOSOLIS bez zbytočného odkladu vráti čiastku zaplatenú za tieto položky a zmluva medzi stranami sa bude považovať za ukončenú.“
2.7 Pri odoslaní objednávkového formulára spoločnosti COCOSOLIS sa bezvýhradne akceptujete a zaväzujete sa dodržiavať ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok vo vašej zmluve s COCOSOLIS.Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, vtedy prosím neodosielajte objednávkový formulár na nákup produktov na stránkach cocosolis.com.
2.8 Po uzavretí zmluvy Vám dodávateľ zašle e-mailom potvrdenie objednávky. Odoslaním objednávkového formulára súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s ďalšími podmienkami obsiahnutými na cocosolis.com, a to aj prostredníctvom odkazov vrátane Podmienok používania, Politiky ochrany osobných údajov a Pravidiel reklamácie.
2.9 Radi by sme vám pripomenuli, že všetky položky zakúpené sú určené pre použitie v tejto krajine, do ktorej boli objednané. Ak sa však rozhodnete vziať položky do inej krajiny, budete zodpovedný za dodržiavanie ako aj za vývoz legislatívou objednávacej krajiny a dovozu legislatívou cieľovej krajiny. Za to COCOSOLIS nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Záruky a označenie ceny výrobku

3.1 Na cocosolis.com ponúkame na predaj luxusné a najkvalitnejšie produkty.
3.2 Hlavné charakteristiky produktov sú uvedené na cocosolis.com na každej stránke produktu.
3.3 Ceny sa môžu meniť. Pred odoslaním príslušného formulára objednávky skontrolujte konečnú cenu predaja.“
3.4 Objednávky z inej krajiny, ako je krajina, do ktorej odosielate alebo adresy, na ktoré spoločnosť COCOSOLIS nemôže odoslať tovar, budú automaticky zrušené.
3.5 V súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty výrobkov zakúpených na cocosolis.com vyplývajúcich z akéhokoľvek použitia tých istých výrobkov inak než krokmy ktoré sú potrebné na overenie ich charakteru, vlastností a funkčnosti. Preto by ste sa mali rozhodnúť uplatniť vaše právo na vrátenie zakúpených produktov, spoločnosť COCOSOLIS má právo neakceptovať vrátené výrobky alebo vrátiť iba časť sumy zaplatené za zakúpené výrobky, ktoré boli zmenené z pôvodného stavu alebo boli poškodené.

4. Platby

4.1 Platba cien produktov a príslušné náklady na prepravu a dodávku sa musia uskutočniť pomocou jedného z postupov uvedených na objednávkovom formulári. Za žiadnych okolností vám nebudú účtované náklady, ktoré sú vyššie ako náklady skutočne vynaložené predávajúcim v porovnaní s vašou predtým zvolenou platobnou metódou.
4.2 V prípade platby kreditnou kartou alebo debetnou kartou sa všetky podrobnosti (napríklad číslo karty alebo dátum expirácie) zasielajú zašifrovaným protokolom príslušnej banke, ktorá poskytuje vzdialené elektronické platobné služby bez toho, aby tretie strany mali akýkoľvek prístup k nej. Takéto údaje nebude spoločnosťou COCOSOLIS používať s výnimkou vykonania postupu, ktorý sa týka vášho nákupu alebo poskytovania náhrad v prípade vrátenia, v súlade s výkonom vášho práva na vrátenie alebo pri hlásení prípadov podvodu polícii. Cena za nákup produktov a príslušné náklady na prepravu a dodávku, ako je uvedené v objednávkovom formulári, budú účtované na váš bežný účet, keď sú zakúpené produkty skutočne odoslané.

5. Kódy zľavy

5.1 Zľavové kódy sú personalizované kódy, ktoré vám umožnia využiť zľavu na nákup na COCOSOLIS.COM.
5.2 Na prvej stránke Checkout sa zobrazí pole Kód zľavy.
5.3 Kódy zľavy nemožno za žiadnych okolností vymeniť za peniaze;
5.4 Na objednávku nesmiete používať viac ako jeden zľavový kód;

6. Doprava a dodávka produktov

6.1 Pokiaľ ide o dodanie a dodanie konkrétnych produktov, prečítajte si Dodacie podmienky pre každý výrobok.

7. Právo na vrátenie v súlade s ochranou spotrebiteľa

7.1 V súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa môžete v priebehu štrnástich (14) dní od doručenia produktov zakúpených na cocosolis.com vrátiť produkty zakúpené od cocosolis.com bez akéhokoľvek postihu a bez uvedenia dôvodu.
7.2 Akonáhle ste si uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte výrobky vrátiť dodávateľovi a poslať ich poštovému zástupcovi na odoslanie do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste informovali Dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy ,
7.3 Viac informácií o našich reklamačných pravidlách nájdete v sekcii Reklamačné politiky na našej webovej stránke.

8. Zodpovednosť (Odškodnenie)

Informácie o zložkách použitých v kozmetických výrobkoch COCOSOLIS.COM, ktoré sa nachádzajú na Stránkach, nie sú určené ani by sa nemali interpretovať ako rady alebo odporúčania týkajúce sa používania kozmetického výrobku. Ak máte otázky týkajúce sa použitia kozmetického výrobku, prečítajte si štítok, ktorý sa nachádza na výrobku, kontaktujte nás alebo sa obráťte na lekárskeho odborníka.

Používaním týchto stránok beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že informácie zobrazené na týchto stránkach, vrátane akýchkoľvek informácií poskytnutých expertmi alebo lekárskymi odborníkmi, sú určené iba na všeobecné vzdelávacie účely. Naše výrobky nemôžu spôsobiť zdravotné problémy. Podľa vašej mienky vždy vyhľadajte rady zdravotníka alebo inú kvalifikovanú pomoc vo veciach týkajúcich sa akéhokoľvek zdravotného stavu.

Spoliehanie sa na akékoľvek informácie poskytnuté Stránkami je na vaše vlastné riziko.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, nájdete kliknutím na naše Zásady ochrany osobných údajov.

10. Rozhodné právo

10.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia európskymi právnymi predpismi.
Upozorňujeme, že Európska komisia poskytuje platformu pre alternatívne mimosúdne riešenie sporov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke http://ec.europa.eu/ odr

11. Zmeny a aktualizácie

Zmluvné podmienky predaja, môžu byť zmenené čas od času v dôsledku nových zákonov a predpisov alebo z iných dôvodov. Nové Všeobecné obchodné podmienky musia byť účinné odo dňa zverejnenia na cocosolis.com.

Dátum uverejnenia: 10.07.2020

Žiadne produkty v košíku. Prehľadávať produkty

×
Produkt bol pridaný do košíka.
Košík Skontrolovať a objednať