• PROMOȚIE pentru Ziua Femeii 🤍 Strălucește cu cadouri de la COCOSOLIS 🤍
0
×

Condiţiile de folosire a site-ului

Bun venit la site-ul nostru web ( „cocosolis.com”). Prezentele “Condiţii de folosire” reglementează accesul la COCOSOLIS.COM şi folosirea sa.
Accesul la site şi folosirea sa precum şi achiziţia de produse COCOSOLIS.COM se bazează pe prezumpţia că prin faptul încărcării Paginii web de dispozitivul final, Utilizatorul îşi exprimă consimţământul să ia la cunoştinţă aceste Condiţii Generale de folosire a site-ului şi anexele acestora.

Prezentele condiţii reprezintă un acord care stabileşte relaţiile dintre “PURMERUL” OOD în calitate de administrator al paginii web www.cocosolis.com şi utilizatorii săi finali.

Prezentul acord se aplică serviciilor şi sistemelor de informare accesibile prin Site, prin versiunile sale mobile precum şi oricărei alte versiuni mobile şi serviciu care sunt sau ar putea fi în legătură cu site-ul. Prezentul acord produce efecte până în momentul în care Utilizatorul încetează să mai folosească Serviciile accesibile prin Site.

“ПУРМЕРУЛ” ООД este o societate comercială cu sediul şi adresa de management: oraşul Plovdiv, 4002, regiunea Centrală, str. „Lyuleburgaz” nr. 22, et. 4, ap. 9. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului şi la Registrul Persoanelor Juridice fără scop lucrativ de pe lângă Agenţia de înregistrări având CUI 201172065.

Privind alte informaţii juridice vă rugăm să consultaţi secţiunile: Condiţii generale de vânzarePolitica de retur şi Politica privind datele cu caracter general COCOSOLIS.COM.
Obiectivul site-ului se exprimă în următoarele direcţii generale:

1. Informarea Utilizatorilor cu privire la activitatea societăţii, istoria sa, viziunea, misiunea, valorile, răspunderea corporate şi socială asumate de societate, precum şi produsele şi serviciile oferite prin site.
2. Punerea la dispoziţie a accesului la o platformă prin care Utilizatorii pot face comenzi on-line de produse, pot încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de Societate şi pot împărtăşi testimoniale şi evaluări privind bunurile oferite.
3. Informarea Utilizatorului site-ului privind detaliile de contact cu societatea în cazul în care au nevoie de informaţii suplimentare, în cazul în care au cereri şi solicitări privind produsele şi serviciile oferite, doresc să trimită comentarii sau recomandări precum şi să primească informaţii privind drepturile lor şi modul de exercitare a acestor drepturi.

Accesul la COCOSOLIS.COM şi utilizarea sa inclusiv afişarea paginilor web, comunicarea cu COCOSOLIS.COM şi cu paginile web conexe şi resursele reţelelor sociale, efectuarea de achiziţii prin pagina de internet, se vor efectua de către utilizatorii noştri integral în scopuri de uz personal care în nici un caz nu trebuie conectate la orice activitate comercială, economică sau profesională.

COCOSOLIS.COM nu se face responsabil pentru orice ar fi utilizare a site-ului şi a conţinutului site-ului de către oricine dintre utilizatorii săi şi care nu este în conformitate cu legislaţia şi prevederile legale în vigoare. În speţă, poate fi tras la răspundere pentru punerea la dispoziţie de informaţii incorecte, false sau date privind părţi terţe (în cazul în care partea terţă nu şi-a acordat consimţământul) precum şi despre orice folosire incorectă a unor asemenea date sau informaţii.

1. Înregistrare şi comunicare

În cazul în care doriţi să folosiţi serviciile noastre, trebuie să fiţi persoane majore şi să acceptaţi prezentele Condiţii. Prin acceptarea prezentelor Condiţii, Utilizatorul îşi exprimă acordul ca comunicarea cu acesta să fie efectuată prin canalele de comunicare puse la dispoziţie – telefon, e-mail, SMS sau alte canale electronice. Utilizatorul îşi exprimă acordul să devină destinatar şi să primească înştiinţări electronice din site şi de la administratorul site-ului.

Părţile îşi exprimă acordul ca mesajele trimise prin e-mail reprezintă înştiinţări electronice şi că informaţiile însoţitoare reprezintă identificarea autorului ca fiind titularul acestor înştiinţări electronice şi că este o semnătură electronică, părţile recunoscând valoarea acestuia ca fiind o semnătură olografă în relaţiile lor.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, puteţi achiziţiona produsele şi înregistrându-vă pe site. Înregistrarea este gratuită. Utilizatorul poate ca oricând să renunţe la înregistrare. Utilizatorul îşi exprimă acordul ca să pună la dispoziţie informaţii complete, corecte şi exacte, nu numai la înregistrare, ci şi la plasarea comenzii fără înregistrarea unui profil. Drepturile de acces sunt personale şi nu pot fi transferate către părţi terţe. Noi nu se facem responsabili pentru accesul neautorizat la profilul Dvs.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

Utilizatorul are dreptul la acces în timp real (online) la Serviciile oferite prin Site, respectând cerinţele de acces.

Dreptul la acces pus la dispoziţie Utilizatorului nu include dreptul la copierea sau reproducerea informaţiilor sau la folosirea unor obiecte protejate ale proprietăţii intelectuale sau industriale, cu excepţia unei cantităţi infime de informaţie destinate doar uzului personal, cu condiţia în care o asemenea folosire nu aduce atingere intereselor legale ale autorilor sau ale altor purtători ai drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială şi copierea sau reproducerea se face fără scop comercial.

Conţinutul COCOSOLIS.COM inclusiv dar fără a se limita la lucrări, fotografii, imagini, dialoguri, muzică, sunete, videoclipuri, documente, desene, figuri, logo-uri și orice alte materiale, publicate pe COCOSOLIS.COM în orice format, inclusiv meniuri, pagini web, grafice, culori, scheme, instrumente, fonturi, desing al site-ului web, diagrame, planuri, metode, procese, funcţii şi software care fac parte din COCOSOLIS.COM sunt protejate prin drept de autor şi prin orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând COCOSOLIS.COM şi al restului purtărorilor ai astfel de drepturi. Reproducerea integrală sau parţială indiferent sub ce formă se face, a COCOSOLIS.COM şi a conţinutului său, nu este permisă fără consimţământul scris al COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM are dreptul exclusiv să permită sau să interzică orice reproducere (indiferent dacă este direct sau indirect, temporar sau permanent, pentru orice alt motiv sau orice altă formă, parţial sau integral) a site-ului COCOSOLIS.COM şi a conţinutului său.

Autorii lucrărilor publicate pe COCOSOLIS.COM au dreptul ca oricând să pretindă dreptul de autor asupra lucrărilor lor şi să se împotrivească oricărei denaturări sau altei modificări a prestaţiei lor, inclusiv orice ar fi modificări aduse lucrărilor lor care pot avea impact negativ şi nefavorabil asupra onorii şi reputaţiei autorilor respectivi.

Utilizatorii paginii noastre web sunt obligaţi să ia în considerare drepturile de autor aparţinând autorilor care au decis să-şi publice lucrările pe COCOSOLIS.COM sau care au colaborat cu COCOSOLIS.COM pentru editarea de lucrări noi de exprimare şi artistice şi care sunt destinate publicării nu numai pe site sau care fac parte integrantă din site.

În orice caz, nu sunt permise utilizarea în orice fel sau sub orice formă a conţinutului site-ului sau a oricărei lucrări separate protejate prin drepturi de autor sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

3. Mărci comerciale şi denumiri de domeniu

PURMERUL OOD este proprietarul exclusiv al logo-urilor şi al mărcii comerciale “COCOSOLIS” şi al oricărui alt semn care includ cuvântul “COCOSOLIS” şi denumirea domeniului “COCOSOLIS.COM”.

PURMERUL OOD are dreptul la utilizarea exclusivă a propriilor mărci comerciale.
Nu este permis ca fără consimţământul PURMERUL OOD să fie folosite acest mărci comerciale pentru alte produse sau servicii.

4. Legături către alte site-uri

Cocosolis.com conţine legături către alte site-uri care nu sunt legate în nici un fel de COCOSOLIS.COM.
COCOSOLIS.COM nu controlează aceste site-uri web, nici conţinutul lor. COCOSOLIS.COM nu se face responsabil pentru conţinutul acestor site-uri şi/sau a drepturilor adoptate de acestea în privinţa, dar nelimitându-se la, datele Dvs. cu caracter personal, când accesaţi aceste site-uri. Este probabil ca aceste părţi terţe să strângă datele Dvs. cu caracter personal în calitatea Dvs. de utilizator, regimul de strângere al datelor fiind reglat în funcţie de condiţiile generale adoptate de acestea privitoare la folosirea şi protecţia datelor cu caracter personal. Vă rugăm ca atunci când ajungeţi pe respectivele site-uri web prin legăturile /link-urile/ puse la dispoziţie de COCOSOLIS.COM, să citiţi cu atenţie regulile şi condiţiile lor de utilizare precum şi regulile de confidenţialitate. Este posibil ca condiţiile noastre de utilizare şi Politica privind datele cu caracter personal să nu se aplica site-urilor terţilor.

5. Condiţiile de folosire a conţinutului

COCOSOLIS.COM depune eforturi pentru a preveni publicarea pe pagina sa de internet a conţinutului despre care se poate considera că încalcă convingeri cetăţeneşti sau drepturi şi demnităţi ale omului, în orice formă şi manifestare. Însă, COCOSOLIS.COM nu garantează că conţinutul site-ului web este potrivit sau legal pentru orice public sau că este legal în toate ţările.

În cazul în care un asemenea conţinut se consideră a fi ilegal într-una din aceste ţări noi nu ne facem responsabili pentru decizia Dvs. de a accesa şi folosi site-ul nostru. Dacă totuşi veţi decide să folosiţi site-ul, noi vă aducem la cunoştinţă că folosirea serviciilor prestate de COCOSOLIS. COM se face integral pe răspunderea Dvs. personală.
COCOSOLIS.COM ia măsuri pentru a garanta că conţinutul COCOSOLIS.COM este corect şi că nu conţine informaţii incorecte sau depăşite ca şi actualitate. Cu toate acestea, COCOSOLIS.COM nu se poate face responsabil pentru exactitatea şi integralitatea conţinutului publicat pe pagina sa de internet.

COCOSOLIS.COM nu poate garanta că site-ul web va funcţiona neîntrerupt, fără nici un fel de întreruperi şi erori din cauza legăturii la internet. În cazul în care apare o problemă cu utilizarea site-ului nostru, vă rugăm să luaţi legătura cu noi. Un reprezentant COCOSOLIS.COM va fi la dispoziţia Dvs. pentru a vă acorda cooperare şi pentru a vă ajuta la recuperarea accesului Dvs. la site, dacă şi în măsură în care va fi posibil.

COCOSOLIS.COM adoptă măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura securitatea serviciilor COCOSOLIS.COM pentru a preveni accesul sau utilizarea nepermise la date precum şi pentru a preveni riscurile de diseminare, distrugere şi pierdere de date şi informaţii confidenţiale în privinţa utilizatorilor COCOSOLIS.COM, precum şi pentru a se evita accesul nepermis sau ilegal la asemenea date şi informaţii.

6. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul la folosirea site-ului în limitele descrise mai sus în p. 2 Drepturi de proprietate intelectuală.

Utilizatorul se obligă ca la folosirea Serviciilor prestate:
1. să nu întreprindă acţiuni cu rea-credinţă în înţelesul acestor Condiţii de utilizare;
2. să nu extragă cu mijloace tehnice sau prin modalităţi tehnice nici un fel de resurse informatice sau ale unor părţi din acestea incluse în bazele de date accesibile prin Site şi în felul acesta să creeze propria bază de date în format electronic sau orice alt format.
3. să nu pretindă a fi altă persoană, nici să nu pretindă a fi un reprezentant al unei persoane pe care nu este împuternicit să o reprezinte, nici să nu inducă în eroare site-ul sau persoanele terţe, prin alte modalităţi cu privire la identitatea sa sau apartenenţa sa la un anumit grup de persoane;
4. să înştiinţeze de îndată Societatea privind orice caz de încălcare făcută sau depistată în folosirea Serviciilor prestate;
5. să nu efectueze activitate ce include folosirea de viruşi, bot-uri, viruşi tip „vierme” sau alt fel de cod de calculator, fişiere sau programe care întrerup, distrug sau limitează funcţionalitatea software-ului sau hardware-ului calculatoarelor sau ale altor dispozitive de telecomunicaţii, sau permit într-o altă modalitate utilizarea nepermisă a sau accesul la dispozitivul calculator sau la reţeaua de calculatoare.

7. Limitarea răspunderii Societăţii

Societatea prestează Serviciile sale prin intermediul Site-ului, acestea fiind destinate a fi folosite de către Utilizator „aşa cum sunt” şi „în felul în care sunt accesibile”. Societatea nu garantează, nici nu promite rezultate concrete de la folosirea sau de la posibilitatea îndelungată de folosire a Serviciilor.

Societatea nu oferă garanţii că:
1. folosirea Serviciilor de către utilizator va fi fără de întreruperi, în timp util, asigurată şi securizată sau fără de erori;
2. eventualele defecţiuni în Servicii vor fi remediate;
3. Serviciile prestate sau serviciile asupra cărora vor fi construite acestea, nu vor conţine viruşi sau alte componente dăunătoare;

În nici un fel de circumstanţe Societatea nu se va face responsabilă pentru orice ar fi pierdere, defecţiune sau prejudiciu ce decurg din:
1. folosirea Serviciilor;
2. probleme sau nefuncţionare tehnică în legătură cu folosirea Serviciilor;
3. materiale descărcate prin sau în legătură cu Serviciile;
4. conţinut destinat utilizatorilor;
5. conduita Utilizatorilor în legătură cu Serviciile prestate, indiferent de felul de prestare – în timp real (on line) sau nu (off line).

Societatea nu se face responsabilă dacă Utilizatorul nu poate efectua accesul la site din cauza problemelor ce nu ţin de controlul Site-ului – problemă de software, hardware, problemă cu legătura la Internet sau forţă majoră.

Utilizatorul acceptă că se face responsabil pentru toate cheltuielile ocazionate de mentenanţă, funcţionalitatea sau legătura la sistemul său de calculator sau a altor bunuri necesare pentru folosirea Serviciilor de către Utilizator.

Societatea îşi rezervă dreptul la intervenţia sistematică în funcţionalitatea generală a site-ului inclusiv dar fără a se limita la sistarea accesului la site, în cazul în care se iveşte motiv întemeiat pentru acest lucru.

8. Despăgubiri

Societatea nu se va face responsabilă pentru daunele sau prejudiciile, până la valoarea lor integrală permisă de lege, suferite de Utilizator şi care sunt: 1. indirecte; 2. ulterioare; 3. accidentale; 4. penale, inclusiv pentru beneficiile nerealizate şi ce decurg din utilizarea sau din imposibilitatea de utilizare a Serviciilor.

Indiferent de cele sus menţionate, răspunderea Societăţii faţă de Utilizator pentru orice fel de activitate sau inactivitate legată de şi ocazionată de folosirea Serviciilor se va limita mereu la despăgubirea în cuantumul valorii achiziţiei făcute. În cazul în care nu există o achiziţie făcută, Societatea nu se face responsabilă pentru orice ar fi activităţi sau inactivităţi de-ale sale.

9. Modificare

COCOSOLIS.COM poate modifica sau poate actualiza toate sau o parte din aceste „Condiţii de folosire”. În cazul acesta, informaţiile actualizate vor fi publicate în această secţiune. Noile „Condiţii de utilizare” urmează a intra în vigoare şi a produce efecte începând din data publicării acestora pe COCOSOLIS.COM.

În cazul în care nu sunteţi de acord ca toate sau o parte din „Condiţiile de utilizare” COCOSOLIS.COM, nu ne facem responsabili pentru decizia Dvs. de a accesa şi de a folosi site-ul nostru web.

10. Termen şi dizolvare

Prezentul acord intră în vigoare de îndată şi începând din momentul acceptării sale de către Utilizator şi produce efecte până la momentul în care serviciile nu mai sunt folosite.

11. Legislaţia aplicabilă

Ca şi principiu de bază pentru aducerea la îndeplinire a acestui acord, părţile acceptă înţelegerea de comun acord şi compromisul tolerabil. În acest sens părţile convin să soluţioneze problemele şi divergenţele apărute între ele în spirit de amiabilitate şi prin tratative.

Orice dispută, divergenţă sau cerere care decurg din sau în legătură cu aducerea la îndeplinire respectiv neaducerea la îndeplinire a acestui acord urmează a se soluţiona de către părţi prin tratative şi cu buna voinţă a fiecăreia.

În cazul în care se va dovedi a fi imposibilă soluţionarea disputelor apărute în legătură cu şi ocazionate de acordul acesta, de aducerea sa la îndeplinire, respectiv de neaducerea sa la îndeplinire, părţile convin să soluţioneze litigiile în faţa instanţei competente stabilită în conformitate cu regulile de circumscripţie. În cazul unui litigiu de materie civilă privată cu elemente internaţionale instanţa competentă să soluţioneze disputa va fi stabilită conform regulilor dreptului internaţional privat.

Acordul aplicabil prezentului acord este dreptul statului în care este înregistrat operatorul de date, în speţă Republica Bulgaria.

Data de publicare: 10.07.2020

Cadouri pentru Ziua

Cadouri pentru Ziua

Introduceți adresa de e-mail și învârtiți roata COCOSOLIS. Ia-ți cadoul acum!

Nu ai niciun produs în coș. Răsfoiește produsele

×
a fost adăugat în coș.
Coș Continuă cu finalizarea comenzii