• Promocja świąteczna! Dla osób, które kochasz. Dla Ciebie.
0
×

Ogólne warunki promocji “BLACK FRIDAY”

1.Organizator promocji

 1. Organizatorem promocji “BLACK FRIDAY” jest PURMERUL Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Bułgarii, Płowdiwie 4002, ul. Liuleburgas 22, piętro 4, m. 9, NIP BG201172065.

2.Oficjalne zasady

 • Uczestnicy Promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków i rozporządzeń opisanych poniżej, zwanych Oficjalnymi zasadami.
  • Oficjalne zasady są publikowane przed rozpoczęciem promocji na stronie www.cocosolis.com/pl/. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 12 398 81 38 (stawka za połączenie jest ustalana zgodnie z planem taryfowym osoby dzwoniącej) każdego dnia roboczego w zakresie od 09:30 do 18:00.
  • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Oficjalnych zasad w dowolnym momencie poprzez ogłoszenie tego publicznie.

3.Terytorium odbywania się promocji

 • Promocja organizowana jest i odbywa się na terytorium Republiki Polska.

4.Prawo do uczestnictwa

 • W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Republiki Polska, które ukończyły 18 lat w momencie rozpoczęcia Promocji.
  • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy PURMERUL Sp. z o.o. , a także wszyscy partnerzy i agencje związane z Promocją, a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.

5.Czas trwania promocji

 • Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

6.Produkty uczestniczące

7.Opis promocji i mechanizm uczestnictwa w promocji

 • Promocja ta daje klientom możliwość zakupu dowolnych produktów COCOSOLIS, przy czym każdy produkt na stronie objęty jest rabatem procentowym. Klienci mają również możliwość zakupu wybranych produktów, które są wstępnie zawarte w specjalnych zestawach promocyjnych z określoną rabatem procentowym. Promocja "Black Friday" pozwala również klientom na skorzystanie ze specjalnych "tajnych" ofert po osiągnięciu określonej wartości zamówienia. Po osiągnięciu określonej wartości, klient otrzymuje "tajny" produkt COCOSOLIS gratis do swojego zamówienia. Produkt jest automatycznie dodawany do koszyka.
  • Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na podany przez Uczestnika adres lub do oddziału firmy kurieskiej. Jeżeli użytkownik nie zapewni dostępu i warunków dostawy towaru pod wskazanym adresem w wyznaczonym terminie lub nie pójdzie do danego oddziału firmy kurierskiej InPost w celu odebrania towaru na czas, Organizator jest zwolniony z obowiązku wykonania żądanej dostawy.
  • Wszystkie inne zestawy standardowe i promocyjne oraz kody promocyjne NIE są ważne w okresie promocji wymienionym w punkcie 5.

8.Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność

 • Spory między Organizatorem Promocji, a uczestnikami będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku niemożliwości osiągniecia takowego, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwe sądy w Republice Bułgarii.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie nagród przekazanych poza terminami i ilościami określonymi w niniejszym regulaminie.
  • Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że Uczestnik podał nieprawidłowy lub niezgodny adres, e-mail lub numer telefonu do kontaktu.

9.Wymiana i zwrot produktów

 • Zgodnie z prawem ochrony konsumenta uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionych produktów bez żadnych kar i bez podawania przyczyny. Konieczne jest poinformowanie COCOSOLIS.COM w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przesyłki.
  • Zwrócone produkty należy odesłać do COCOSOLIS w ciągu siedmiu (7) dni od daty wysłania informacji o decyzji o zwrocie zakupionych produktów.
  • W niektórych okolicznościach możliwa jest wymiana jednego produktu na inny.

10.Zakończenie promocji

 • Organizator ma nieodwołalne prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, ogłaszając ją zgodnie z pkt 2 niniejszych Oficjalnych zasad, w przypadku nadużycia, naruszenia zasad, a także w przypadku siły wyższej lub z innych obiektywnych przyczyn. W przypadku nadużycia, niewłaściwego postępowania lub naruszenia Oficjalnych zasad przez uczestnika Organizator ma prawo go zdyskwalifikować. W takich przypadkach uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie.

11.Ochrona danych osobowych. Rozgłos

Brak produktów w koszyku. Przeglądaj produkty

×
został dodany do koszyka.
Koszyk Przejdź do płatności