• Urodziny COCOSOLIS: darmowe WATERMELON przy następnym zamówieniu
0
×

Regulamin zakupu

Poniższe warunki sprzedaży regulują dostawy i sprzedaż produktów na naszej stronie internetowej („cocosolis.com”). Produkty zakupione w cocosolis.com są sprzedawane bezpośrednio przez PURERMER Sp.z.o.o. z siedzibą w Bułgarii, Płowdiw 4002, ul. Liuleburgas 22, piętro 4, m. 9, REGON 201172065, NIP BG201172065.

1. Zasady sprzedaży w cocosolis.com

1.1 PURERMELL oferuje produkty na sprzedaż na stronie „cocosolis.com”.
1.2 PURERMER Ltd. zastrzega sobie prawo do nie przetwarzania i realizacji zamówień, które nie spełniają zasad sprzedaży cocosolis.com.
1.3 Niniejsze Warunki sprzedaży regulują przyjmowanie i realizację zamówień zakupu obejmujących produkty cocosolis.com między użytkownikami cocosolis.com i PURERMER Sp.z.o.o.

2. Jak złożyć zamówienie na cocosolis.com

2.1 Aby złożyć zamówienie na zakup jednego lub więcej produktów na stronie cocosolis.com, należy wypełnić formularz zamówienia online i wysłać go elektronicznie, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
2.2 Formularz zamówienia (zlecenia) zawiera informacje o podstawowych cechach każdego zamówionego produktu i cenie (w tym wszystkie obowiązujące podatki i opłaty), rodzaju płatności, której można użyć do zakupu każdego produktu, warunkach zakupu zakupionych produktów , koszty dostawy i transportu. Na stronie internetowej można znaleźć odniesienia do warunków i do zwrotu zakupionych produktów, transportu i kosztów dostawy, jak również szczegółowe informacje na temat sprzedawcy, adresy pocztowe i e-mail, również termin, w którym producent obiecuje dostarczyć towar. Informacje na temat warunków korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, procedur i terminów zwrotu zakupu, informacji o okolicznościach, w których straciłbyś prawo do odstąpienia od umowy, można znaleźć zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów.
2.3 Zamówienie uważa się za dostarczone, gdy PURERMEL otrzymał formularz zamówienia (zlecenia) elektronicznie, a informacje o zamówieniu zostały potwierdzone jako poprawne.
2.4 Przekazanie formularza zamówienia jest obowiązkiem zapłaty określonej kwoty. Formularz zamówienia zostanie zapisany w naszej bazie danych na czas potrzebny do realizacji zamówienia i zgodnie z przepisami prawa.
2.5 Po otrzymaniu formularza zamówienia, PURERMER Sp.z.o.o. przetworzy Twoje zamówienie.
2.6 PURERMER Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzetworzenia zamówień, które są niepełne lub niedokładne lub produkty nie są już dostępne (w magazynie). W powyższych przypadkach poinformujemy Cię pocztą elektroniczną, że umowa nie została zawarta, a PURERMER Sp.z.o.o.. nie wykonał zamówienia, podając przyczyny. Jeżeli produkty pokazane na stronie cocosolis.com nie będą już dostępne podczas ostatniej wizyty na stronie lub po otrzymaniu przez PURERMEL formularza zamówienia, PURERMER poinformuje Cię o braku zamówionych produktów w ciągu dziesięciu (10) dni od daty otrzymania zamówienia przez PURMERUL Sp.z.o.o.
Jeżeli formularz zamówienia (zlecenia) zostanie wysłany, a opłata została opłacona za produkty, które nie są już dostępne, PURERMEL zwróci kwotę zapłaconą za te produkty bez zbędnej zwłoki i umowa między stronami zostanie uznana za rozwiązaną.
2.7 Przesyłając formularz zamówienia (zlecenia) do PURERMER LTD, przyjmujesz i zgadzasz się przestrzegać postanowień niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży z PURERMER Sp.z.o.o. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży, nie wysyłaj formularza zamówienia zakupu (zlecenia) do cocosolis.com.
2.8 Po wejściu w życie umowy Sprzedający prześle e-mailem potwierdzenie otrzymania wniosku o zakup. Przesyłając formularz zamówienia, zgadzasz się i akceptujesz warunki sprzedaży, a także dodatkowe warunki zawarte w cocosolis.com za pośrednictwem linków, w tym Warunków świadczenia usług, Polityki prywatności i Polityki zwrotów.
2.9 Pragniemy przypomnieć, że wszystkie zakupione produkty są przeznaczone do użytku w kraju, z którego są zamawiane. Jeżeli jednak zdecydowałeś się wywieść produkty do innego kraju, będziesz odpowiedzialny za przestrzeganie prawa eksportowego kraju zakupu i prawa importowego kraju, w którym je importujesz. PURERMELL Sp.z.o.o nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Gwarancja produktów. Ceny produktów

3.1 W cocosolis.com oferujemy na sprzedaż luksusowe i wysokiej jakości produkty.
3.2 Główne cechy produktów są wyświetlane na stronie cocosolis.com na każdej stronie produktu.
3.3 Ceny mogą ulec zmianie. Sprawdź ostateczną cenę sprzedaży przed złożeniem formularza zamówienia (zlecenia).
3.4 Zamówienia złożone na stronie z krajów i adresów, do których PURERMEL Sp.z.o.o. nie może dostarczyć, zostaną automatycznie anulowane.
3.5 Zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów, będziesz odpowiedzialny za jakiekolwiek zmniejszenie wartości produktów zakupionych w cocosolis.com, wynikające z użycia tych samych produktów, innych niż ich przeznaczenie. Dlatego, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z prawa do zwrotu zakupionych produktów, COCOSOLIS ma prawo nie przyjmować zwróconych produktów lub nie zwrócić w pełni zapłaconej kwoty za zakupione produkty, które zostały zmienione od ich pierwotnego wyglądu lub uszkodzone.

4. Płatność

4.1 Zapłacenie za wartość produktów i odpowiednich kosztów transportu i dostawy musi być dokonane wedle procedur określonych w formularzu zamówienia. W żadnym wypadku nie będziesz obciążony kwotą wyższą niż kwota określona przez Sprzedającego w odniesieniu do wybranej przez Ciebie metody płatności.
4.2 W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, wszystkie dane (na przykład numer karty lub data ważności) zostaną wysłane szyfrowanym protokołem do banku, który umożliwia zdalne usługi płatności elektronicznych, bez dostępu do nich osób trzecich. Dane te nie będą wykorzystywane przez PURMERUL Sp.z.o.o. z wyjątkiem wykonania procedury odnoszącej się do zakupu lub wydawania refundacji w przypadku zwrotu towaru, zgodnie ze swoimi prawami do odwołania lub zgłaszania przypadków nadużyć przez policję.

5. Kody rabatowe

5.1 Kody rabatowe to spersonalizowane kody, które umożliwiają korzystanie ze zniżek na zakupy na cocosolis.com.
5.2 Kody rabatowe w żadnym wypadku nie mogą być wymieniane na pieniądze;

6. Prawo do zwrotu zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów

6.1 Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, możesz zwrócić produkty zakupione od cocosolis.com bez żadnych kar i bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania zakupionych na cocosolis.com produktów.
6.2 Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, należy zwrócić Produkty Sprzedającemu, wysyłając je kurierem w ciągu czternastu (14) dni od poinformowania Sprzedającego o decyzji anulowaniu umowy (zakupu).

7. Odpowiedzialność (Indemnification)

Informacje dotyczące składników produktów kosmetycznych COCOSOLIS.COM zamieszczone na Stronie nie są przeznaczone i nie należy je interpretować jako porady lub zalecenia w zakresie użycia produktu kosmetycznego. W razie pytań w sprawie użycia danego produktu kosmetycznego, prosimy zapoznać się z etykietą produktu, skontaktować się z nami lub skonsultować się ze specjalistą ds. medycznych.

Korzystając ze Strony, Państwo potwierdzają oraz zgadzają się, że informacje zawarte na Stronie, w tym wszystkie informacje dostarczone przez ekspertów lub specjalistów ds. medycznych, są przeznaczone tylko na cele ogólnoedukacyjne. Nasze produkty nie mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Według własnego uznania Państwo należy zawsze zasięgnąć porady osoby wykonującej zawód medyczny lub innej wykwalifikowanej pomocy we wszelkich sprawach, które mogłyby powstać w związki z jakimkolwiek stanem medycznym.

Odczytywanie dowolnych informacji zawartych na Stronie jest wyłącznie na Państwa własne ryzyko.

8. Prawo

8.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu bułgarskiemu.

9. Poprawki i aktualizacje

Ogólne warunki sprzedaży mogą zostać zmienione ze względu na nowe przepisy ustawowe i wykonawcze lub z innych powodów. Nowe warunki sprzedaży powinny obowiązywać od daty ich publikacji na stronie cocosolis.com.

Data publikacji: 9.07.2020 r.

×
został dodany do koszyka.
Koszyk Przejdź do płatności