• Urodziny COCOSOLIS: darmowe WATERMELON przy następnym zamówieniu
0
×

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH stanowi nieodłączną część OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA strony www.cocosolis.com (Strona), administrowanej przez „PURMERUL” Sp. z o.o.(Spółka).
Prowadząc naszą działalność, działamy jako administrator danych osobowych i wykonujemy czynności zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO) i obowiązującym prawem krajowym i europejskim.
W niniejszym dokumencie określony został sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą – użytkowników końcowych. Zostały opisane także sposoby, w jakie mogą Państwo z nami się skontaktować w razie potrzeby.

I. Jakie informacje zbierane są przez Stronę?

Do korzystania z usług Strony, w tym do otrzymania dostępu do platformy do zakupów towarów online i do związanych z tym usług, nasz system potrzebuje określonych informacji o Państwu, dzięki którym jest możliwie bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Państwa.

1. Informacje, które Użytkownik udostępnia dobrowolnie:

a) w przypadkach, gdy to jest potrzebne do świadczenia danej usługi na Stronie, możemy wymagać, by Państwo udostępnili następujące dane osobowe:
1) imiona i nazwisko
2) ważny adres elektroniczny
3) telefon
4) adres dostawy
5) możliwe preferencje lub komentarze
6) dane dodatkowe (treść stworzona przez użytkownika i/lub zapytanie)

b) Możliwie jest by udostępnienie wyżej wymienionych kategorii danych osobowych zostało wymagane podczas ewentualnego zapytania do nas w związku z wykonaniem praw Państwa określonych poniżej.

2. Informacje, które są zbierane przez Stronę od Użytkownika
W celu prawidłowej pracy niektórych funkcjonalności naszej strony i prawidłowego świadczenia usług, do których Państwo mają dostęp za pośrednictwem Strony, nasz system informacyjny zbiera informacje o Państwa urządzeniu elektronicznym podczas wykonania standardowych czynności normalnego funkcjonowania operacji WEB. W ten sposób można zebrać także dodatkowe kategorie danych osobowych, a zwłaszcza:

1) adres IP
2) używana przeglądarka
3) preferowane ustawienia języka
4) rodzaj używanego urządzenia do ładowania strony
5) informacje o systemie operacyjnym Państwa urządzenia
6) dane o zachowaniu użytkowników i o cechach użytkowników.

Zbieramy dane o źródle, z którego uzyskali Państwo dostęp do Strony. W każdym razie my nie zbieramy Państwa publicznie dostępnych informacji, nawet jeśli przekierowanie do naszej strony pochodzi z sieci społecznościowej.

Podczas odwiedzania naszej Strony, naszych profilach w sieciach społecznościowych i/lub korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie, w tym w celu założenia profilu użytkownika i robienia zakupów, niektóre dane osobowe Państwa mogą być zbierane i przetwarzane za pomocą instalowania małych plików tekstowych – tzw. ciasteczek (Cookies) – na Państwa urządzeniu.

Dane Państwa mogą być przez nas wykorzystane do analizy ruchu, do celów reklamowych, badań rynkowych i profilowania grup użytkowników, do raportów systemowych związanych z pracą Strony i do odzyskiwania informacji o użytkowaniu, do poprawy funkcjonalności strony i jej analizy, w tym, ale nie wyłącznie, podczas:

1) czynności związanych z tworzeniem i administrowaniem profilami użytkowników.
2) czynności związanych z identyfikowaniem i ustaleniem wymaganego przez prawo wieku użytkownika pozwalającego na wykonanie zakupów online
3) marketingu bezpośredniego produktów i usług
4) oceny skuteczności reklamy
5) zarządzania i administrowania czynnościami związanymi z wykonaniem zakupów online
6) analizy historii zakupów, preferencji i zachowania
7) zapobiegania oszustwom związanym z płatnością
8) zarządzania zapytaniami

Pliki cookie mogą być również tworzone, udostępniane, odczytywane i przetwarzane przez osoby trzecie (naszych partnerów reklamowych, sieci społeczne, partnerów ds. analizy). Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami korzystania z plików cookie przez te osoby trzecie oraz z informacjami o danych zbieranych przez nich, o czasie trwania zbierania danych i o celach zbierania danych oraz o tym jak mogą Państwo tego zapobiec lub wyrazić zgodę na to, mogą Państwo odwiedzić ich odpowiednie polityki wykorzystywania plików cookies.
Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas ciasteczkach (Cookies) i ogólne warunki korzystania ze strony internetowej mogą Państwo znaleźć w naszych Ogólnych warunkach korzystania ze strony internetowej i Polityce wykorzystywania plików cookies.

3. Dane osobowe dzieci Jak je traktujemy?
Usługi na Stronie nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Spółka nie ma na celu i nie zamierza zbierać danych osobowych dzieci w związku z usługami dostępnymi na Stronie.
W każdym razie jeśli Spółka otrzyma informacje dotyczące osoby małoletniej w związku z usługami dostępnymi na Stronie, my nie będziemy przetwarzać takich informacji i je usuniemy, chyba że przepisy prawne wymagają przetwarzania tych danych w inny szczególnie określony sposób.

II. Podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Prowadząc naszą działalność, stosujemy następujące podstawowe zasady:
1) dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
2) dane gromadzone są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
3) przetwarzane dane są ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) dane są regularnie uaktualniane i są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
5) przetwarzanie danych wykonywane jest w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
6) trzecie osoby mogą uzyskać dostęp do danych jedynie w celach niezbędnych do wykonania żądanej usługi;
7) świadczona jest maksymalna pomoc podczas wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

III. Od kogo i jak zbierane są informacje?

W związku z niżej wymienionymi celami Strona zbiera informacje od osób odwiedzających Stronę, w tym od użytkowników końcowych – osób, których dane dotyczą.
Informacje osobowe, przetwarzane za pośrednictwem Strony, można zbierać na następujące sposoby (łącznie i osobno):

1. Informacje udostępniane są osobiście i dobrowolnie przez odwiedzającego;
2. Za pomocą plików „cookies” i innych podobnych rozwiązań do optymalizacji wydajności Strony, analizy i przesyłania informacji handlowych.

IV. Dlaczego przetwarzane są dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania?

Informacje opisane powyżej wykorzystujemy do różnych celów na podstawie odpowiednich podstaw prawnych, a zwłaszcza:

Kategoria Cel Podstawa prawna zgodnie z RODO (GDPR) Sposób zbierania Okres przetwarzania
1. Adres IP 2. Używana przeglądarka 3. Ustawienia języka 4. Używane urządzenie 5. System operacyjny 6. Informacje o użytkowniku w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony art. 6 ust. 1 lit. b) – do wykonania umowy (umowa o świadczenie usługi – korzystania ze strony internetowej) podczas korzystania ze strony internetowej spółki do 36 miesięcy* * po zakończeniu sesji na stronie
1. Imię i nazwisko 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefoniczny 4. Adres dostawy 5. Inne informacje dotyczące zamówienia do wykonania obowiązków wynikających z umowy – zawarcie umów kupna-sprzedaży i dostawa zakupionych towarów art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (umowa kupna-sprzedaży towarów) podczas korzystania z usługi umożliwiającej zakupy online; podczas opracowania zamówień i związanych z tym czynności do 24 miesięcy, z wyjątkiem danych przetwarzanych i przechowywanych do celów księgowych i podatkowych, w stosunku do których stosowane są odpowiednie wymagane przez prawo okresy
1. Imię i nazwisko 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefoniczny (opcjonalnie) do nawiązywania kontaktu art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie przy korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Spółki do chwili cofnięcia udzielonej zgody lub do wyeliminowania konieczności przetwarzania
1. Imię i nazwisko 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefonu do wysyłania wiadomości poprzez SMS, Viber lub WhatsApp do nawiązania kontaktu w celu wysłania powiadomień o wybranych produktach z koszyka w celu wypełnienia zobowiązań umownych Art. 6, ust. 1 (b) - przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy (kupna-sprzedaży towarów) podczas korzystania z serwisu internetowego w celu dokonywania zakupów online; podczas realizacji zamówień i związanych z nimi czynnościami do odmowy otrzymywania powiadomień. W każdym momencie klient może zmienić zdanie, żądając zaprzestania wysyłania wiadomości.
1. Imię i nazwisko 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefoniczny (w razie potrzeby) 4. Adres (w razie potrzeby wymiany, zwrotu kwot i towarów) 5. Konto bankowe (w razie potrzeby zwrotu kwot) do nawiązywania kontaktu w przypadku zapytań, skarg, zaskarżeń, reklamacji, wniosków o wymianę, wniosków o zwrot kwot lub towarów art. 6 ust. 1 lit. c) – do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z ustawodawstwem konsumenckim podczas komunikacji i/lub korespondencji z przedstawicielem spółki do 24 miesięcy, z wyjątkiem danych przetwarzanych i przechowywanych do celów księgowych i podatkowych, w stosunku do których stosowane są odpowiednie wymagane przez prawo okresy
1. Imię i nazwisko 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefoniczny 4. Adres 5. Dane dotyczące rodzaju i wartości zakupów 6. Inne dane dotyczące stosunków prawnych z danym użytkownikiem dążenie do prawnie uzasadnionych interesów, w tym podczas sporów prawnych, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, windykacji należności art. 6 ust .1 lit. c) – do wypełnienia obowiązku prawnego; art. 6 ust. 1 lit. f) – do ochrony prawnie uzasadnionych interesów podczas przetwarzania danych w związku ze sporami prawnymi, w tym podczas windykacji zaległych należności za pomocą agencji windykacyjnych i innych pośredników do 12 miesięcy po ostatecznym rozstrzygnięciu sporu prawnego i rozstrzygnięciu związanych z tym stosunków finansowych między stronami, z wyjątkiem danych przetwarzanych i przechowywanych do celów księgowych i podatkowych, w stosunku do których stosowane są odpowiednie wymagane przez prawo okresy
1. Nazwa użytkownika do założenia profilu użytkownika na Stronie art. 6 ust. 1 lit. b) – do wykonania umowy (umowa o świadczenie usługi – korzystania ze strony internetowej) podczas założenia profilu użytkownika do dezaktywacji profilu użytkownika
1. Adres poczty elektronicznej do subskrypcji biuletynu i wiadomości art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie przy składaniu wniosku o subskrypcję do chwili cofnięcia udzielonej zgody lub do wyeliminowania konieczności przetwarzania
1. Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika 2. Zdjęcia (opcjonalnie) 3. Inne treści do publikowania opinii na temat zadowolenia z dostarczonych towarów i usług art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie podczas wysyłania lub publikowania opinii do chwili cofnięcia udzielonej zgody lub do wyeliminowania konieczności przetwarzania
1. Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika 2. Adres poczty elektronicznej 3. Inne treści 4. Inne dane zbierane za pomocą marketingowych plików „cookie” do przesyłania informacji handlowych, dla marketingu bezpośredniego produktów i usług art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie przy wyrażaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych i innego rodzaju marketingu bezpośredniego ze strony osoby, której dane dotyczą do chwili cofnięcia udzielonej zgody lub do wyeliminowania konieczności przetwarzania
1. Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika 2. Adres poczty elektronicznej 3. Numer telefonu do wysyłania wiadomości poprzez SMS, Viber lub WhatsApp 4. Inna treść 5. Inne dane zbierane za pomocą marketingowych plików cookie do celów komunikacji handlowej, marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz badań Art. 6, ust. 1 (a) - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przy wyrażeniu zgody przez uczestnika na otrzymywanie informacji handlowych i innych form marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody lub do czasu, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.
1. Dane osobowe i dane o zachowaniu użytkownika zbierane za pomocą plików „cookie” do analizy ruchu, do celów reklamowych, do raportów systemowych związanych z pracą Strony i do odzyskiwania informacji o użytkowaniu, do poprawy funkcjonalności strony i jej analizy, do zapobiegania oszustw związanym z płatnością, do oceny skuteczności reklamy, do ustalenia wymaganego przez prawo wieku użytkownika pozwalającego na wykonanie zakupów online art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie; art. 6 ust. 1 lit. b) – do wykonania umowy (umowa o świadczenie usługi – korzystania ze strony internetowej) podczas odwiedzania Strony do chwili cofnięcia udzielonej zgody lub do wyeliminowania konieczności przetwarzania; zgodnie z indywidualnymi cechami i okresami przechowywania wykorzystywanych plików „cookie”
1. Adres poczty elektronicznej do udostępniania informacji o zmianach polityk, zasad i ogólnych warunków i do wysyłania powiadomień i wiadomości systemowych związanych z korzystaniem ze Strony art. 6 ust. 1 lit. b) – do wykonania umowy (umowa o świadczenie usługi – korzystania ze strony internetowej) podczas korzystania ze strony internetowej spółki do dezaktywacji profilu użytkownika
1. Imię i nazwisko/nazwa użytkownika 2. Adres poczty elektronicznej 3. Treść stworzona przez użytkownika do organizowania ankiet, promocji z nagrodami, wydarzeń i kampanii promocyjnych art. 6 ust. 1 lit. a) – udzielona zgoda na przetwarzanie podczas zgłoszenia do udziału w zorganizowanym wydarzeniu, ankiecie, promocji, kampanii promocyjnej do 24 miesięcy
1. Dane osobowe i systemowe niezbędne do wykonania transakcji do zarządzania płatnościami, w tym do zwalczania nadużyć finansowych w przypadku płatności kartą kredytową/debetową art. 6 ust. 1 lit. b) – do wykonania umowy podczas zakupu produktu i dokonania należnej płatności dane tylko są przekazywane instytucjom finansowym w celu dokonania transakcji i nie są przechowywane przez Administratora
1. Imię i nazwisko 2. Telefon i/lub adresu poczty elektronicznej 3. Adres do korespondencji Do oficjalnych, prawnie uzasadnionych i/lub systemowych ostrzeżeń, do celów prawnych.   art. 6 ust .1 lit. c) – do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze danych osobowych podczas wykonywania gwarantowanych praw osób, których dane dotyczą do 60 miesięcy
Dane o zachowaniu użytkowników i o cechach użytkowników Do wykonywania badań rynkowych w celu ustalenia polityk handlowych, strategii rynkowych oraz określenia cen za pomocą profilowania grup użytkowników art. 6 ust. 1 lit. f) – do ochrony prawnie uzasadnionych interesów podczas korzystania ze strony internetowej spółki do zakończenia badań rynkowych

Prowadząc naszą działalność, przestrzegamy zasadę ograniczenia celów zbierania i przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy realizacja wyznaczonych celów nie wymaga przetwarzania określonych danych osobowych Państwa, my nie będziemy je przetwarzać. Natomiast w określonych przypadkach zbieranie Państwa danych osobowych jest absolutnie niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład w przypadku zakupu i dostawy produktu, zwrotu lub wymiany produktu, zwrotu kwot pieniężnych, wystawienia faktur itd.) lub do wykonania naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawnych. Każda odmowa udostępnienia takich danych może skutkować niemożliwością świadczenia żądanej usługi.

V. Środki gwarantujące zgodne z prawem i rzetelne przetwarzanie danych. Jakie środki ochrony Państwa danych stosujemy?

Zgodnie z prawem europejskim my stosujemy odpowiednie niezbędne i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkowników i zapobiegania nieuprawnionego dostępu i/lub ich niewłaściwego wykorzystania.
Ochrona Państwa danych osobowych i bezpieczeństwo informacji znajdują się wśród naszych podstawowych priorytetów. Wdrażamy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Każdy proces pracy odbywa się przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, niezawodności, poufności i dostępności informacji. Nasi pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i polityki wewnętrzne związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, przestrzegają wysokich standardów etyki i poufności.
Spółka stosuje systemy i procedury biznesowe oraz technologie informatyczne, za pomocą których skutecznie zapewnia ochronę Państwa danych osobowych i ich bezpieczeństwo.
Tylko autoryzowany personel (w tym, lecz nie wyłącznie: Dział Mediów, Dział Rozwoju Biznesu, Dział Marketingu Internetowego, Dział Zakupów, Dział Obsługi Klientów) posiada dostęp do danych osobowych w naszych systemach informatycznych w zależności od pełnionej funkcji i zadania.

VI. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo?

Informacje, przechowywane przez nas, chronione są fizycznie na serwerach usytuowanych w centrach danych na terenie Europy, dostęp do których jest technicznie i fizycznie ograniczony tylko dla wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu przy zachowaniu najlepszych praktyk ochrony danych.

VII. Komu udostępniamy Państwa dane?

W przypadku obecności odpowiednich podstaw prawnych w określonych sytuacji możemy ujawnić Państwa informacje osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

Podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe Opis Podstawa zgodnie z RODO
Kontrahenty – instytucje finansowe, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, księgowi, prawnicy, konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji, agencje marketingowe i inne 1. W razie potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawnych lub umowy 2. W razie pomocy podczas zarządzania procesami roboczymi 3. W razie dążenia do prawnie uzasadnionych interesów Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
Organy władzy publicznej – administracja podatkowa, organy nadzoru i kontroli, organy władzy lokalnej i inne W razie wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawnych Art. 6 ust. 1 lit. c
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Klaviyo, Yotpo, Instagram, SalesRay ERP Optymalizacji i zarządzanie procesami handlowymi i marketingowymi Art. 6 ust. 1 lit. a i f
Organy władzy sądowniczej, sądy arbitrażowe, prawnicy, notariusze, komornicy państwowi i komornicy prywatni, mediatorzy, agencje windykacyjne i inne pośrednicy do windykacji należności W razie dążenia do prawnie uzasadnionych interesów, w tym podczas dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, windykacji należności, składania/odpowiedzi na skargi, wnioski, roszczenia i inne przed właściwymi organami państwowymi i sądowymi Art. 6 ust. 1 lit. c i f
Specjalny organ władzy – administracyjnej, sądowniczej i/lub organ władzy wykonawczej 1. W razie potrzeby i powstania obowiązku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa; 2. W związku z rozstrzygnięciem sporów prawnych przed właściwym sądem i/lub arbitrażem; 3. Ujawnienie informacji organom egzekwowania prawa i instytucjom finansowym, kiedy jest to wymagane prawem lub jest niezbędne ze względu na zapobieganie, wykrywanie lub ściganie działalności przestępczej lub oszustwa. Art. 6 ust. 1 lit. c
Księgowość i kontrola Do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa rachunkowego lub z ustalonych międzynarodowych standardów rachunkowości Art. 6 ust. 1 lit. c
VIII. Prawa Użytkowników związane z danymi osobowymi

Niżej wymienione zostały prawa każdego użytkownika końcowego – osoby, której dane dotyczą – zapewnione przez przepisy prawa europejskiego dotyczące ochrony danych osobowych:

Rodzaj prawa Opis
Prawo do uzyskania informacji Przy udostępnieniu swoich danych osobowych i przed ich zebraniu w celu ich przetwarzania przez administratora Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących następujących podstawowych okoliczności: 1. Tożsamość administratora; 2. Cele przetwarzania danych osobowych; 3. Podstawa prawna i/lub interesy prawne; 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych; 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane; 6. Informacje o prawach użytkowników; 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Prawo dostępu Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Prawo to obejmuje dane wymienione w rozdziale „Prawo do uzyskania informacji” oraz informacje o źródle pochodzenia danych osobowych i o kategoriach odnośnych danych osobowych; W przypadku gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od Użytkownika, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacje o sposobie zbierania, rodzaju przetwarzania i o obowiązującej podstawie prawnej.
Prawo do sprostowania Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Prawo do usunięcia Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.
Prawo do bycia zapomnianym Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to on podejmuje rozsądne działania, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w razie obecności przynajmniej jednej z następujących hipotez: 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych; 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia lub obrony roszczeń; 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i trwa sprawdzenie ze strony administratora. W okresie ograniczenia przetwarzania dane mogą nadal być przechowywane przez administratora.
Prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo otrzymać od administratora dotyczące go dane osobowe, które Użytkownik dostarczył administratorowi, jeżeli 1. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; i 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Prawo to obejmuje także obowiązek administratora do przekazywania innemu administratorowi wskazanych przez Użytkownika danych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu jego informacji osobowych udostępnionych administratorowi w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, potrzebnych do celów administratora prawnie uzasadnionych oraz kiedy wykonywane jest profilowanie lub marketing bezpośredni. Przy wykonaniu tego prawa dane osobowe użytkownika mogą zostać usunięte z urządzeń administratora.
Prawo osoby do tego, by nie być obiektem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Prawo do wniesienia skargi Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą, może wykonać dwoje prawo w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przysługujących prawach, o sposobie ich wykonywania i procedurach z tym związanych, mogą Państwo odwiedzić stronę informacyjną Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub organu nadzorczego.

IX. Jak mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw?

Użytkownik może zawsze w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw. Abyśmy byli jak najbardziej pomocni w tym procesie, wystarczy wysłać nam zapytanie pocztą zwykłą lub elektroniczną na [email protected]. W związku z zapobieganiem nadużycia zastrzegamy sobie prawo do wymagania dodatkowych danych w celu ustalenia tożsamości wnioskodawcy i osoby, której dane dotyczą. Udzielimy odpowiedź na złożone wnioski dotyczące danych osobowych w dwumiesięcznym terminie, a w razie potrzeby przedłużenia określonego terminu, zostaną Państwo poinformowani o tym oraz o przyczynach zwłoki.
Możemy odmówić rozpatrzenia wniosków powtarzających się lub zagrażających poufności innych osób, których dane dotyczą. Dostarczymy Państwu bezpłatną kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu, ale zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości proporcjonalnej w razie powtarzalności lub nadmierność żądania.

X. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem Strony Spółka działa w funkcji administratora danych osobowych i administratora Strony.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych
Nazwa PURMERUL Sp. z o.o.
Siedziba Bułgaria, m. Plovdiv
Adres zarządzania Plovdiv, 4002, rejon Centralny, ul. „Lyuleburgaz” 22, p. 4, lok. 9
Numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą o rejestrze działalności gospodarczej 201172065
Prezes zarządu Plamen Sergeev Stefanov
Adres poczty elektronicznej [email protected]
Telefon do kontaktu +359 2 862 11 64
Dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych
Nazwa Komisja Ochrony Danych Osobowych
adres Bułgaria, Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 2
Adres poczty elektronicznej [email protected]

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pocztą zwykłą lub elektroniczną na następujący adres elektroniczny: [email protected].

Niniejsza POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH została przyjęta i zatwierdzona przez „PURMERUL” Sp. z o.o.

Polityka jest w zgodności z obowiązującym w chwili jej zatwierdzenia prawem oraz z ogólnoeuropejską i krajową ramą prawną w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku zmian w przepisach prawnych lub w naszych celach i praktykach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych niniejsza polityka zostanie odpowiednio dostosowana. Informacje dotyczące dokonanych zmian znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Data publikacji: 9.07.2020 r.

×
został dodany do koszyka.
Koszyk Przejdź do płatności