Regulamin strony

 

Witamy na naszej stronie internetowej („cocosolis.com”). Te „Warunki użytkowania” regulują dostęp do COCOSOLIS.COM i korzystanie z niej. Dostęp do strony i korzystanie z niej oraz zakup produktów COCOSOLIS.COM opierają się na założeniu, że niniejsze „Warunki użytkowania” zostały przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez Ciebie.

Ta strona jest zarządzana i utrzymywana przez PURERMER Sp.z.o.o. z siedzibą w Bułgarii, Płowdiw 4002, ul. Liuleburgas 22, piętro 4, m. 9, REGON 201172065, NIP BG201172065.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami wchodząc na stronę COCOSOLIS.COM lub pod numerem telefonu +359 2 862 11 64.

Inne informacje prawne można znaleźć w sekcjach: Ogólne warunki sprzedaży, Polityka zwrotów i Polityka prywatności COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM może zmienić lub zaktualizować całość lub część niniejszych „Warunków świadczenia usług”. W takim przypadku aktualne informacje zostaną opublikowane w tej sekcji. Nowe „Warunki użytkowania” powinny obowiązywać od daty ich opublikowania w COCOSOLIS.COM.

Jeżeli nie zgadzasz się z całością lub częścią „Warunków użytkowania” COCOSOLIS.COM, nie korzystaj z naszej strony.

Dostęp do strony COCOSOLIS.COM i korzystanie z niej, w tym wyświetlanie stron internetowych, komunikacja z COCOSOLIS.COM oraz powiązane strony i zasoby mediów społecznościowych, dokonywanie zakupów na stronie internetowej, są wykonywane przez naszych użytkowników wyłącznie do celów osobistych, które nie sposób połączyć się z żadnym rodzajem działalności gospodarczej, biznesowej lub zawodowej.

COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie strony i jej treści przez któregokolwiek z jej użytkowników, niezgodne z przepisami i regulacjami prawnymi. W szczególności możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie fałszywych, fałszywych lub danych osób trzecich (w przypadku, gdy osoba trzecia nie wyraziła na to zgody) oraz za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie takich danych lub informacji.

1. Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, która ma zastosowanie również w przypadku, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do COCOSOLIS.COM i nie dokonują zakupów. Polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób i w jakim celu COCOSOLIS.COM gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe.

2. Prawa własności intelektualnej

Zawartość COCOSOLIS.COM, w tym, ale nie wyłącznie, prace, zdjęcia, dialogi, muzyka, dźwięki, filmy, dokumenty, rysunki, kształty, logo i wszelkie inne materiały opublikowane w COCOSOLIS.COM w dowolnym formacie, strony internetowe, grafika, kolory, schematy, narzędzia, czcionki, projekty stron internetowych, wykresy, plany, metody, procesy, funkcje i oprogramowanie będące częścią COCOSOLIS.COM są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej własnością COCOSOLIS.COM i odpowiednich posiadaczy praw. Powielanie w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, COCOSOLIS.COM i jego zawartości nie jest dozwolone bez pisemnej zgody COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM ma wyłączne prawo do autoryzowania lub zakazywania jakiejkolwiek reprodukcji (bezpośrednio lub pośrednio, czasowo lub na stałe lub z jakiegokolwiek innego powodu lub w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części) COCOSOLIS.COM i jego zawartości.

Jeżeli chodzi o korzystanie z COCOSOLIS.COM, użytkownik może korzystać ze strony i jej zawartości.

Nikt nie ma prawa reprodukować w żaden sposób i w żadnej formie, w całości lub w części, COCOSOLIS.COM i jego zawartości. Każde odtwarzanie musi być dozwolone przez COCOSOLIS.COM. Takie kopie są sporządzane w celach zgodnych z prawem i zgodnie z prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej COCOSOLIS.COM oraz autorami prac zamieszczonych na stronie.

Autorzy prac opublikowanych w COCOSOLIS.COM mają prawo w dowolnym momencie zażądać autorstwa swoich dzieł i przeciwstawić się wszelkim zniekształceniom lub innym modyfikacjom ich pracy, w tym wszelkim zmianom ich dzieł, które mogą być negatywnie i wpływają na honor i reputację odpowiednich autorów.

Zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich autorów, którzy zdecydowali się opublikować swoje prace na COCOSOLIS.COM lub współpracowali z COCOSOLIS.COM przy tworzeniu nowych dzieł ekspresyjnych i artystycznych, które są przeznaczone do publikacji nie tylko na stronie, lub które są integralną częścią strony. W żadnym wypadku nie wolno używać w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie treść strony lub jakiejkolwiek indywidualnej pracy chronionej prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej.

3. Znaki towarowe i nazwy domen

PURERMELL jest wyłącznym właścicielem logo i zarejestrowanego znaku towarowego „COCOSOLIS” oraz wszelkich innych znaków zawierających słowo „COCOSOLIS” i nazwę domeny „COCOSOLIS.COM”.

PURMERUL Ltd. ma prawo do wyłącznego używania własnych znaków towarowych.

Bez zgody PURERMER nie jest dozwolone wykorzystywanie tych znaków towarowych do innych produktów lub usług.

4. Linki do innych stron

Cocosolis.com zawiera linki do innych stron, które w żaden sposób nie są powiązane z COCOSOLIS.COM. COCOSOLIS.COM nie kontroluje tych stron internetowych ani ich zawartości. COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i / lub zasady, które przyjęli w odniesieniu do, ale nie tylko, Twoich danych osobowych podczas odwiedzania tych stron.

Po dotarciu na te strony za pomocą linków podanych w COCOSOLIS.COM, prosimy przeczytać uważnie ich warunki użytkowania i politykę prywatności. Nasze Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności nie mają zastosowania do witryn osób trzecich.

5. Warunki korzystania z treści

COCOSOLIS.COM stara się uniemożliwić publikację na swojej strony internetowej na treści, które mogą być uznane za naruszające poglądy cywilne lub prawa człowieka i zasługi we wszystkich formach i przejawach. COCOSOLIS.COM nie gwarantuje jednak, że treść strony jest odpowiednia lub legalna dla jakiejkolwiek publiczności lub jest zgodna z prawem we wszystkich krajach.

W przypadku uznania takich treści za nielegalne w którymkolwiek z tych krajów, nie wchodź na naszą stronę. Jeśli nadal z niego korzystasz, poinformujemy Cię o korzystaniu z usług świadczonych przez COCOSOLIS. COM jest całkowicie Twoją osobistą odpowiedzialnością.

COCOSOLIS.COM akceptuje również środki mające na celu zapewnienie, że zawartość COCOSOLIS.COM jest poprawna i nie zawiera fałszywych lub nieaktualnych informacji. COCOSOLIS.COM nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność i integralność treści zamieszczonych na jego stronie internetowej.

COCOSOLIS.COM nie może zagwarantować, że strona będzie działać nieprzerwanie bez przerw i błędów związanych z połączeniem internetowym. Jeżeli masz problem z korzystaniem z naszej strony, skontaktuj się z nami. Przedstawiciel COCOSOLIS.COM będzie do Państwa dyspozycji, aby pomóc i przywrócić dostęp do strony w jak największym stopniu.

COCOSOLIS.COM przyjmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług COCOSOLIS.COM, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu lub dostępowi do danych i zapobiec ryzyku rozpowszechniania, niszczenia i utraty danych i informacji poufnych dotyczących użytkowników COCOSOLIS.COM, a także aby zapobiec nieautoryzowanemu lub nielegalnemu dostępowi do takich danych i informacji.

6. Obowiązujące ustawodawstwo

Niniejsze warunki i zasady użytkowania podlegają prawu bułgarskiemu.

Menu