DARMOWA WYSYŁKA OBEJMUJE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 180 ZŁ
0
×

Warunki korzystania ze strony

Witamy na naszej stronie internetowej („cocosolis.com”) Niniejsze „Warunki korzystania” regulują dostęp do strony COCOSOLIS.COM i korzystanie z niej.
Dostęp do strony i korzystanie z niej oraz zakup produktów ze strony COCOSOLIS.COM oparte są na założeniu, że faktem ładowania strony na urządzeniu końcowym Użytkownik wyraża swoją zgodę na zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania ze strony i z załącznikami do nich.
Niniejsze Warunki stanowią porozumienie regulujące stosunki między„PURMERUL” Sp. z o.o. w jej funkcji administratora strony internetowejwww.cocosolis.com i jej użytkownikami końcowymi.

Niniejsze porozumienie ma zastosowanie do usług i systemów informatycznych dostępnych na Stronie, do jej wersji mobilnych, a także do wszelkich innych aplikacji lub usług, które mogą być lub są związane ze stroną. Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy do chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych na Stronie.

PURMERUL Sp. z o.o. jest spółką handlową z siedzibą i adresem zarządzania: m. Plovdiv, 4002, rejon Centralny, ul. „Lyuleburgaz” 22, p. 4, lok. 9. Spółka została wpisana do rejestru działalności gospodarczej i rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk pod numerem ЕИК 201172065.

Więcej informacji prawnej można uzyskać w rozdziałach: Ogólne warunki sprzedażyPolityka zwrotów i Polityka danych osobowych na stronie COCOSOLIS.COM.
Cel Strony wyrażony został w następujących podstawowych kierunkach:

1. Informowanie Użytkownika o działalności spółki, jej historii, wizji, misji, wartości, odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej oraz o oferowanych przez spółkę produktach i usługach.
2. Zapewnienie dostępu do platformy, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą robić zakupy towarów online, zawierać umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów i dzielić się opiniami i ocenami oferowanych towarów.
3. Udostępnienie Użytkownikom strony danych do kontaktu ze Spółką w przypadku potrzeby dodatkowych informacji, zapytań dotyczących oferowanych produktów i usług, komentarzy lub zaleceń oraz informowanie o przysługujących im prawach i o sposobie ich wykonywania.

Dostęp do strony COCOSOLIS.COM i korzystanie z niej, w tym wyświetlanie stron internetowych, komunikacja z COCOSOLIS.COM, związane ze stronami i z mediami społecznościowymi zasoby, robienie zakupy na stronie internetowej, wykonywane są przez naszych użytkowników wyłącznie do celów osobistych, które w żaden sposób nie powinny kojarzyć się z jakąkolwiek działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie ze strony i jej treści przez jakiegokolwiek użytkownika, które jest niezgodne z prawem i przepisami prawnymi. W szczególności mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za dostarczanie niezgodnych z prawdą, fałszywych informacji lub danych dotyczących osób trzecich (w przypadku braku udzielonej zgody osoby trzeciej) oraz za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie takich danych lub informacji.

1. Rejestracja i komunikacja

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, powinni Państwo być osobami pełnoletnimi i powinni Państwo zaakceptować niniejsze Warunki. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się by komunikacja z nim odbywała się za pośrednictwem udostępnionych kanałów komunikacyjnych – telefonu, poczty elektronicznej, SMS lub innych kanałów elektronicznych. Użytkownik zgadza się być odbiorcą i dostawać komunikaty elektroniczne od Strony i jej administratora.

Strony zgadzają się, że wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną stanowią komunikaty elektroniczne i towarzyszące informacje stanowią zidentyfikowanie autora jako posiadacza tych komunikatów elektronicznych i podpis elektroniczny, którym strony nadają znaczenie własnoręcznego podpisu w ramach ich stosunków.

Żeby skorzystać z naszych usług, mogą Państwo kupić nasze produkty, rejestrując się na stronie. Rejestracja jest bezpłatna. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z rejestracji. Użytkownik zgadza się do udostępnienia kompletnej, prawidłowej i dokładnej informacji zarówno podczas rejestracji, jak i podczas składania zamówienia bez rejestracji profilu. Prawa dostępu są osobiste i nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Państwa profilu.

2. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik ma prawo dostępu w czasie rzeczywistym (online) do Usług oferowanych na Stronie z zachowaniem wymagań dotyczących dostępu.

Prawo dostępu przysługujące Użytkownikowi nie obejmuje prawa kopiowania lub powielania informacji lub korzystania z zastrzeżonych przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej, z wyjątkiem nieznacznej ilości informacji przeznaczonej wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem, że taki użytek nie szkodzi prawnie uzasadnionym interesom autorów lub innych posiadaczy praw własności intelektualnej lub przemysłowej i kopiowanie lub powielanie wykonano w celach niekomercyjnych.

Treść COCOSOLIS.COM, w tym, lecz nie wyłącznie: utwory, zdjęcia, obrazy, dialogi, muzyka, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, rysunki, figury, logo oraz wszelkie inne materiały publikowane na COCOSOLIS.COM w dowolnym formacie, w tym menu, strony internetowe, wykresy, kolory, schematy, narzędzie, czcionki, design strony internetowej, diagramy, plany, metody, procesy, funkcje i oprogramowanie stanowiące część COCOSOLIS.COM, chronione są prawem autorskim i każdym innym prawem własności intelektualnej COCOSOLIS.COM oraz odpowiednich posiadaczy praw. Powielanie, w całości lub w części, w dowolnej formie, strony COCOSOLIS.COM i jej treści jest niedozwolone bez pisemnej zgody COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM ma wyłączne prawo do autoryzowania lub zakazania powielania (niezależnie czy bezpośredniego, czy pośredniego, tymczasowego czy stałego, powstającego z jakiejkolwiek przyczyny lub w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części) strony COCOSOLIS.COM i jej treści.

Autorzy utworów publikowanych na stronie COCOSOLIS.COM mają prawo w dowolnej chwili zgłosić autorstwo swoich utworów i sprzeciwić się każdemu zniekształceniu lub innej modyfikacji ich pracy, w tym wszelkim zmianom ich utworów, które mogą negatywnie wpłynąć na honor i reputację odpowiednich autorów.

Użytkownicy naszej stronie powinni przestrzegać praw autorskich autorów, którzy wybrali publikować własną pracę na stronie COCOSOLIS.COM albo współpracować z COCOSOLIS.COM przy tworzeniu nowych ekspresyjnych i artystycznych utworów przeznaczonych do publikowania nie tylko na stronie lub stanowiących nieodłączną część strony.

W każdym razie korzystanie w jakimkolwiek sposobie lub w jakiejkolwiek formie z treści strony lub z każdego poszczególnego utworu chronionego prawem autorskim i każdym innym prawem własności intelektualnej, jest niedozwolone.

3. Znaki towarowe i nazwy domen

PURMERUL Sp. z o.o. jest wyłącznym posiadaczem loga i rejestrowanego znaku towarowego „COCOSOLIS” oraz każdej innej jednostki zawierającej słowo „COCOSOLIS” i nazwę domeny “COCOSOLIS.COM”.

PURMERUL Sp. z o.o. ma prawo do wyłącznego wykorzystania własnych znaków towarowych.
Nie wolno używać bez zgody PURMERUL Sp. z o.o. tych znaków towarowych do innych produktów lub usług.

4. Linki do innych stron

Cocosolis.com zawiera linki do innych stron, które w żaden sposób nie są związane z COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM nie kontroluje tych stron internetowych lub ich treści. COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i/lub za zasady przyjęte przez nich w stosunku do, lecz nie wyłącznie, Państwa danych osobowych, kiedy Państwo odwiedzają te strony. Te trzecie strony prawdopodobnie zbierają dane osobowe użytkowników, a tryb tego procesu regulowany jest przyjętymi przez nich ogólnymi warunkami korzystania i ochrony danych osobowych. Kiedy Państwo trafią na tych stronach za pośrednictwem linków udostępnionych przez COCOSOLIS.COM, prosimy dokładnie zapoznać się z ich zasadami i warunkami korzystania oraz z ich polityką prywatności. Nasze Warunki korzystania i Polityka danych osobowych nie mają zastosowanie na stronach osób trzecich.

5. Warunki korzystania z treści

COCOSOLIS.COM stara się zapobiegać publikowaniu na swojej stronie internetowej treści, które może uznać za naruszające przekonania obywatelskie lub prawa i godności człowieka we wszelkich swoich postaciach i przejawach. Ale COCOSOLIS.COM nie gwarantuje, że treść strony jest właściwa i legalna dla każdej grupy odbiorców lub że jest legalna we wszystkich krajach.
W przypadku gdy treść strony uważana jest za nielegalna w niektórym z tych krajów, my nie ponosimy odpowiedzialności za Państwa decyzję odwiedzania i korzystania z naszej strony. Jeżeli niezależnie od tego Państwo postanowią korzystać z naszej strony, informujemy, że korzystanie z usług oferowanych przez COCOSOLIS. COM odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność Państwa.

COCOSOLIS.COM wdrożyła środki do zagwarantowania rzetelności treści strony COCOSOLIS.COM i braku zawartości niezgodnych z prawdą lub niezaktualizowanych informacji. Niezależnie od tego COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści publikowanej na jej stronie internetowej.

COCOSOLIS.COM nie może zagwarantować, że strona będzie działała nieustannie, bez żadnych przerw i błędów spowodowanych połączeniem internetowym. W razie problemów podczas korzystania z naszej stronie, prosimy o kontakt. Przedstawiciel COCOSOLIS.COM będzie do Państwa dyspozycji, aby udzielać pomocy i w miarę możliwości przywrócić Państwa dostęp do strony.

COCOSOLIS.COM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług COCOSOLIS.COM i zapobiegania nieautoryzowanego korzystania lub dostępu do danych oraz ryzyku rozpowszechniania, niszczenia i utraty danych i informacji poufnych dotyczących użytkowników COCOSOLIS.COM, a także nieautoryzowanego lub nielegalnego dostępu do takich danych i informacji.

6. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik ma prawo do korzystania ze strony przy zachowaniu ograniczeń wskazanych wyżej w pkt. 2 Prawa własności intelektualnej.

Podczas korzystania z oferowanych Usług Użytkownik jest zobowiązany:

1. nie dopuszczać się złośliwych działań w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania;
2. nie wyciągać za pomocą środków technicznych lub w sposób techniczny zasobów informacyjnych lub ich części zawartych w bazach danych dostępnych na Stronie, tworząc w ten sposób własną bazę danych w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej.
3. nie podszywać się pod inną osobę lub przedstawiciela osoby, do reprezentacji której nie został upełnomocniony, nie wprowadzać w błąd Stronę lub osoby trzecie co do swojej tożsamości lub przynależności do danej grupy społecznej.
4. niezwłocznie zawiadomić Spółkę o każdym przypadku popełnionego lub wykrytego naruszenia podczas korzystania ze oferowanych Usług;
5. Nie wykonywać czynności obejmujących wykorzystanie wirusów, botów, robaków lub innego kodu komputerowego, plików lub oprogramowań, które zakłócają, niszczą lub ograniczają funkcjonalność oprogramowania komputerowego lub sprzętu lub urządzenia telekomunikacyjnego, lub w inny sposób umożliwiają nieautoryzowane korzystanie lub dostęp do sprzętu komputerowego lub do sieci komputerowej.

7. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

Za pośrednictwem Strony Spółka udostępnia Usługi do korzystania przez Użytkowników „tak jak są” i „tak jak są dostępne”. Spółka nie gwarantuje i nie obiecuje określonych wyników korzystania lub długotrwałej możliwości korzystania z Usług.

Spółka nie udziela gwarancji, że:

1. korzystanie z Usług przez użytkownika będzie nieprzerwane, na czas, pewne i niezawodne lub bezbłędne;
2. ewentualne wady Usług zostaną usunięte;
3. świadczone Usługi lub usługi, na podstawie których te zostały wybudowane, nie mają żadnych wirusów lub innych szkodliwych składników;

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z:

1. korzystania z Usług;
2. problemów lub technicznych usterek związanych z korzystaniem z Usług;
3. materiałów ściągniętych za pomocą Usług lub w związku z Usługami;
4. treści stworzonej przez użytkownika;
5. zachowania Użytkowników w związku z Usługami, niezależnie czy w czasie rzeczywistym (online) lub nie (offline).

Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dany Użytkownik nie jest w stanie wejść na stronę z powodu problemów poza kontrolą Strony – problem z oprogramowaniem, sprzętem, połączeniem internetowym lub działanie siły wyższej.

Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z utrzymaniem, sprawnością lub połączeniem własnego systemu komputerowego lub innego sprzętu potrzebnego do korzystania z Usług przez Użytkownika.
Spółka zastrzega sobie prawo do systemowej interwencji w całą funkcjonalność Strony, w tym, lecz nie wyłącznie, w celu wstrzymania dostępu do niej w razie obecności uzasadnionego powodu do tego.

8. Kary umowne

W pełnym zakresie, dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, które są: 1. pośrednie; 2. następcze; 3. przypadkowe; 4. karne, w tym szkody w postaci utraconych korzyści, wynikające z korzystania lub niemożliwości korzystania z Usług.

Niezależnie od powyższego odpowiedzialność Spółki w stosunku do Użytkownika za jakąkolwiek czynność lub zaniedbanie związane z korzystaniem lub spowodowane przez korzystanie z Usług, zawsze będzie ograniczona do kary umownej w wysokości wartości dokonanego zakupu. W przypadku braku zakupu Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek czynność lub zaniedbanie.

9. Zmiana

COCOSOLIS.COM może zmienić lub zaktualizować wszystkie lub część niniejszych „Warunków korzystania”. W takim razie aktualne informacje zostaną opublikowane w tym rozdziale. Nowe „Warunki korzystania” wejdą w życie od dnia opublikowania na COCOSOLIS.COM.
Jeżeli Państwo nie zgadzają się ze wszystkimi lub z częścią „Warunków korzystania”, my nie ponosimy odpowiedzialności za Państwa decyzję odwiedzania i korzystania z naszej strony.

10. Okres obowiązywania i rozwiązanie porozumienia

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie niezwłocznie od chwili jego zaakceptowania przez Użytkownika i w mocy do chwili zaprzestania korzystania z usług.

11. Obowiązujące prawo

Jako podstawową zasadę wykonania niniejszego porozumienia strony postrzegają wzajemne zrozumienie i dopuszczalne ustępstwa. W tym sensie strony zgadzają się rozwiązywać powstałe między nimi spory w duchu dobrej woli i poprzez negocjacje.

Wszelkie spory, niezgody lub roszczenia wynikające z wykonania lub w związku z wykonaniem i odpowiednio – z niewykonaniem niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji i przy dobrej woli każdej z nich.

W razie niemożliwości rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle i z powodu niniejszego porozumienia, z jego wykonaniem i odpowiednio z niewykonaniem, strony zgadzają się, że spory rozstrzygnie właściwy sąd określony zgodnie z zasadami jurysdykcji. W przypadku sprawy z zakresu prawa prywatnego z elementem międzynarodowym sąd właściwy do rozpoznania sprawy powinien być określony zgodnie z przepisami prawa prywatnego międzynarodowego.

Prawem właściwym dla niniejszego porozumienia jest prawo kraju, w którym administrator jest zarejestrowany, w tym przypadku jest to prawo Republiki Bułgarii.

Data publikacji: 9.07.2020 r.

Brak produktów w koszyku. Przeglądaj produkty

×
został dodany do koszyka.
Koszyk Przejdź do płatności