A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

 

Üdvözöljük honlapunkon (“cocosolis.com”). Ezek a Használati Feltételek szabályozzák a COCOSOLIS.COM  elérését és az oldal használatát. A weboldal elérése és használata, valamint a COCOSOLIS.COM termékek vásárlása azon a feltevésen alapul, hogy ezeket a Használati Feltételeket Ön elolvasta, megértette és elfogadta.
Ezt az oldalt a PURMERUL OOD kezeli és tartja karban, Székhelye Bulgária, Plovdiv 4002, Liuleburgas utca 22, 4 emelet. 9 ajtó, UIC száma: 201172065, adószám és Áfa bejegyzési száma: BG201172065.
További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a COCOSOLIS.COM oldalon vagy a + 36 1 445 3968 telefonszámon.
További jogi információkért kérjük, olvassa el aaz alábbi részeket: Általános Értékesítési Feltételek, visszaküldési politika és biztonsági politika.
A COCOSOLIS.COM módosíthatja vagy frissítheti a Használati Feltételek egészét vagy egy részét. Ebben az esetben az aktuális információ ebben a részben jelenik meg. Az új Használati Feltételek a COCOSOLIS.COM oldalon történő közzétételének időpontjától kezdve érvényesek.
Ha nem ért egyet a COCOSOLIS.COM Használati feltételeinek egyes részeivel vagy egészével, kérjük, ne használja a honlapunkat.
A COCOSOLIS.COM-hoz való hozzáférés és annak használata, beleértve a weboldalak megjelenítése, a COCOSOLIS.COM-val való kommunikáció és a kapcsolódó weboldalak és a közösségi médiaforrások, a vásárlás a weboldalon, kizárólag felhasználóink személyes szükségleteire történhet, semmilyen módon nem kapcsolódhat semmilyen üzleti, gazdasági vagy szakmai tevékenységhez.
A COCOSOLIS.COM nem vállal felelősséget a weboldal és a tartalom bármely felhasználó általi olyan használatáért, amely összeegyeztethetetlen a törvénnyel és annak rendelkezéseivel.
Pontosabban felelősség alá lehetnek vonni Önt harmadik személyeket érintő valótlan vagy hamis információ vagy adat rendelkezésre bocsátásáért (abban az esetben, ha a harmadik fél nem adta beleegyezését), valamint az ilyen adatok vagy információk szabálytalan használatáért.

1. Biztonsági Politika

Javasoljuk, hogy olvassa el a Biztonsági Politikát, amely akkor kerül alkalmazásra, ha a felhasználók belépnek a COCOSOLIS.COM oldalra, és nem vásárolnak. A Biztonsági Politika segít megérteni, hogy a COCOSOLIS.COM hogyan és milyen célokra gyűjti és használja fel a személyes adatait.

2. Szellemi tulajdonjogok

A COCOSOLIS.COM tartalma, beleértve, de nem csak, a COCOSOLIS.COM weboldalon bármilyen formátumban közzétett alkotások, képek, rajzok, dialógusok, zenék, hangok, videók, dokumentumok, rajzok, figurák, logók és egyéb anyagok, beleértve COCOSOLIS.COM részét képező menük, weboldalak, grafikák, színek, vázlatok, eszközök, betűtípusok, a weboldal formatervezése, diagramok, tervek, módszerek, folyamatok, funkciók és szoftver aCOCOSOLIS.COM és a megfelelő jogok tulajdonosának a szerzői joga és más szellemi tulajdonjoga védelme alatt állnak.
A COCOSOLIS.COM írásos hozzájárulása nélkül tilos a COCOSOLIS.COM egészének vagy részének sokszorosítása bármilyen formában.
A COCOSOLIS.COM-nak kizárólagos joga van engedélyezni vagy megtiltani a COCOSOLIS.COM-nak és tartalmának bármilyen másolását (függetlenül attól, hogy ez közvetlenül, közvetve, ideiglenesen vagy állandóan, illetve bármilyen más okból vagy formában, részben vagy egészében történik).
Ami a COCOSOLIS.COM használatát illeti, Önnek csak használati joga van a weboldalt és a tartalmát illetően.
Nincs joga sokszorosítani a COCOSOLIS.COM-ot és tartalmát és semmilyen módon vagy formában, részben vagy egészében. Minden sokszorosítást a COCOSOLIS.COM-nak kell engedélyeznie. Ilyen másolatokat törvényes célokra lehet készíteni és a COCOSOLIS.COM és a web oldalon közzétett művek alkotói szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogainak megfelelően. A COCOSOLIS.COM-on megjelent művek szerzőinek bármikor joga van szerzőként eljárnia és ellenállni művük bármilyen torzításának vagy más módosításának, beleértve az alkotásaikban bekövetkező bármilyen olyan változtatásokat is, amely hátrányosan befolyásolják az érintett szerzők becsületét és hírnevét.
Ön vállalja, hogy betartja azon szerzők szerzői jogait, akik a COCOSOLIS.COM-ban közzétették munkájukat, vagy együttműködtek a COCOSOLIS.COM-val olyan új, kifejező és művészi alkotások létrehozásában, amelyek nem csak a weboldalon történő megjelenésre vannak rendeltetve, vagy amelyek a weboldal elválaszthatatlan részét képezik.
Mindenesetre nem szabad semmilyen módon vagy formában felhasználni a weboldal tartalmát, vagy szerzői,vagy más szellemi tulajdonjog által védett adott műveket.

3. Védjegyek és doménnevek.

A PURMERUL OOD kizárólagos tulajdonosa a logóknak és a bejegyzett COCOSOLIS védjegynek, valamint minden egyéb más ismertető jelnek, amely a COCOSOLIS szót és a COCOSOLIS.COM domént magában foglalja.
A PURMERULOOD-nak kizárólagosan joga van a saját védjegyét használni. A PURMERUL beleegyezése nélkül tilos ezeket a védjegyeket használni más termékekre vagy szolgáltatásokra.

4. Linkek más web oldalakhoz

A Cocosolis.com tartalmaz egyéb olyan oldalakra mutató linkeket, amelyek nem állnak semmilyen kapcsolatban a COCOSOLIS.COM-val.
A COCOSOLIS.COM nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat vagy azok tartalmát.
Amikor Ön ezekre a web oldalakra látogat, COCOSOLIS.COM nem vállal felelősséget ezeknek az oldalaknak a tartalmáért és / vagy az az Ön személyes adataira vonatkozó, általuk elfogadott szabályokért, de nemcsak ezekért.
Kérjük, amikor eléri ezeket a weboldalakat a COCOSOLIS.COM-on mellékelt linkeken keresztül, figyelmesen olvassa el a használati feltételeiket és a biztonsági szabályaikat. A mi Használati Feltételeink és Biztonsági politikánk nem vonatkoznak harmadik személy web oldalára.

5. A tartalom használatának feltételei

A COCOSOLIS.COM arra törekszik, hogy megakadályozza weboldalán olyan tartalmak megjelenését, amelyek az állampolgári meggyőződés vagy az emberi jogok és máltóság megsértésének tekinthetők minden formájában és megnyilvánulásában. A COCOSOLIS.COM azonban nem garantálja, hogy a weboldal tartalma megfelelő vagy törvényes bármely közönség számára, illetve, hogy minden országban jogszerű.
Abban az esetben, ha egy ilyen tartalom törvénysértőnek számít valamely az előzőekben említett országban, kérjük, ne lépjen be a weboldalunkba. Ha mégis, szeretné használni, tájékoztatjuk Önt arról, hogy a COCOSOLIS.COM által nyújtott szolgáltatások felhasználása teljes mértékben az Ön személyes felelőssége.
A COCOSOLIS.COM olyan intézkedéseket is tesz, amelyek biztosítják, hogy a COCOSOLIS.COM tartalma helyes, és nem tartalmaz valótlan vagy elavult információkat.
Ennek ellenére COCOSOLIS.COM nem vállalhat felelősét a weboldalán közzétett tartalom pontosságért és teljességért.
A COCOSOLIS.COM nem biztosítja, hogy a weboldal folyamatosan fog működni az internetkapcsolat miatt bekövetkező megszakítások vagy hibák miatt.
Ha probléma merül fel weboldalunkon, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. A COCOSOLIS.COM képviselője az Ön rendelkezésére áll, hogy közreműködjön és segítsen abban, hogy minél helyreálljon a weboldalhoz való hozzáférés.
A COCOSOLIS.COM megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket fogadott el a COCOSOLIS.COM szolgáltatások biztonságának biztosítása érdekében, hogy biztosítsa aCOCOSOLIS.COM felhasználói részére az adatokhoz való jogosulatlan felhasználás vagy hozzáférés, és az adatok és bizalmas információ terjesztése, megsemmisítése és elvesztése kockázatának megakadályozását.

6. Alkalmazandó jogszabályok

Ezek az Általános Feltételek és Használati Feltételek a bolgár törvényhozás alapján kerültek meghatározásra.

Menü