Pravidla pro používání internetové stránky

 

Vítejte na našich stránkách (“cocosolis.com”). Tyto “Podmínky použití” upravují přístup k COCOSOLIS.COM a jeho užívání. Přístup k webu a jeho používání a nákup produktů COCOSOLIS.COM jsou založeny na předpokladu, že tyto Smluvní podmínky byly přečteny, srozuměny a přijaty.

Tyto stránky spravuje a spravuje společnost PURMERUL sro., se sídlem v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Liuleburgas 22, patro 4, apt. 9, UIC 201172065, daňové číslo a číslo DPH BG201172065.

Další informace získáte na adrese COCOSOLIS.COM nebo na našem telefonním čísle +420 2 2888 1959.
Další právní informace si přečtěte v sekcích: Obecné obchodní podmínky, zásady vrácení a zásady ochrany soukromí COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM může změnit nebo aktualizovat všechny nebo část těchto “Podmínek použití”. V tomto případě budou aktuální informace zveřejněny v této části. Nové “Podmínky použití” by měly být účinné od data jejich zveřejnění na stránkách COCOSOLIS.COM.
Pokud nesouhlasíte s veškerými nebo částmi “podmínek používání” společnosti COCOSOLIS.COM, nepoužívejte prosím naše stránky.

Přístup k COCOSOLIS.COM a jeho použití, včetně zobrazení webových stránek, komunikace s COCOSOLIS.COM a přidruženými webovými stránkami a zdroji sociálních médií, které nakupují na webových stránkách, jsou prováděny našimi uživateli pouze pro soukromé účely žádný způsob, jak se spojit s jakýmkoli druhém podnikání, podnikání nebo odborné činnosti.

COCOSOLIS.COM není zodpovědný za jakékoli použití webu a jeho obsahu jakýmkoli uživatelem, které je v rozporu se zákony a předpisy.
Zejména můžete být zodpovědní za poskytnutí nepravdivých, falešných nebo třetích stran (v případě, že třetí strana nedala svůj souhlas) a za jakékoli zneužití těchto údajů nebo informací.

1. Zásady zachování mlčenlivosti

Doporučujeme vám přečíst zásady ochrany osobních údajů, které platí, pokud uživatelé přistupují ke službě COCOSOLIS.COM a nekupují. Zásady ochrany soukromí vám pomohou porozumět tomu, jak a za jakým účelem COCOSOLIS.COM shromažďuje a používá vaše osobní údaje.

2. Práva duševního vlastnictví

Obsah COCOSOLIS.COM, včetně, ale bez omezení na ně, prací, obrazy, obrazy, dialogy, hudba, zvuky, videa, dokumenty, výkresy, obrázky, loga a dalších materiálů vydávaných v COCOSOLIS.COM v jakémkoli formátu, včetně menu, webové stránky, grafika, barvy, schémata, nářadí, fonty, design webových stránek, diagramy, schémata, metody, postupy, funkce a softwaru, které jsou součástí COCOSOLIS.COM, jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jiné duševní vlastněné společností COCOSOLIS.COM a příslušnými držiteli práv. Rozmnožování COCOSOLIS.COM a jeho obsahu v celém rozsahu nebo částečně v jakékoliv formě není povoleno bez písemného souhlasu společnosti COCOSOLIS.COM.
Společnost COCOSOLIS.COM má výhradní právo povolit nebo zakázat jakoukoli reprodukci (ať už přímo nebo nepřímo, dočasně nebo trvale nebo z jakéhokoli jiného důvodu nebo v jakékoliv formě, zcela nebo zčásti) společnosti COCOSOLIS.COM a jejího obsahu.
Co se týče používání COCOSOLIS.COM, můžete používat pouze webovou stránku a její obsah.
Nesmíte v žádném případě a v jakékoliv formě reprodukovat, zcela nebo zčásti, COCOSOLIS.COM a jeho obsah. Každé přehrávání musí být povoleno společností COCOSOLIS.COM. Takové kopie jsou vytvořeny pro oprávněné účely a v souladu s autorskými právy a jinými právy duševního vlastnictví společnosti COCOSOLIS.COM a autory publikovaných na stránkách. Autoři děl vydaných v COCOSOLIS.COM mají právo kdykoli požádat o autorství svých děl a odolat jakémukoli zkreslení nebo jiné změně jejich díla, včetně případných změn ve svých dílech, které mohou být nepříznivě ovlivňují čest a pověst dotčených autorů.
Souhlasíte s dodržováním autorských práv autorů, kteří se rozhodli publikovat svou práci na stránkách COCOSOLIS.COM nebo spolupracovali s firmou COCOSOLIS.COM při tvorbě nových expresních a uměleckých děl, které jsou určeny k publikování nejen na webu, nebo které jsou nedílnou součástí místa.
V žádném případě nesmíte v žádném případě ani v jakékoliv formě užívat obsah webu nebo jakoukoli jednotlivou práci chráněnou autorským právem nebo jakýmkoli jiným právem duševního vlastnictví.

3. Ochranné známky a názvy domén

PURMERUL sro je výhradním vlastníkem loga a registrované ochranné známky “COCOSOLIS” a jakéhokoli jiného označení, které obsahuje slovo “COCOSOLIS” a název domény “COCOSOLIS.COM”.
PURERMER s.r.o. má právo na výhradní užívání vlastních ochranných známek. Bez souhlasu společnosti PURERMER není dovoleno používat tyto ochranné známky pro jiné produkty nebo služby.

4. Odkazy na jiné stránky

Cocosolis.com obsahuje odkazy na jiné weby, které v žádném případě nesouvisí s COCOSOLIS.COM.
COCOSOLIS.COM nekontroluje tyto webové stránky ani jejich obsah. COCOSOLIS.COM nenese odpovědnost za obsah těchto stránek a / nebo s pravidly, která přijala, pokud jde o vaše osobní údaje při návštěvě těchto webových stránek.
Když se dostanete na tyto stránky prostřednictvím odkazů poskytovaných společnosti COCOSOLIS.COM, pečlivě si přečtěte jejich smluvní podmínky a jejich zásady ochrany osobních údajů. Naše smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na weby třetích stran.

5. Podmínky použití obsahu

Společnost COCOSOLIS.COM se snaží zabránit zveřejnění svých webových stránek o obsahu, který může být považován za porušení civilních přesvědčení nebo lidských práv a zásluh ve všech jejích formách a projevech. Společnost COCOSOLIS.COM však nezaručuje, že obsah stránek je vhodný nebo legální pro jakékoli publikum nebo je ve všech zemích legální.
V případě, že je tento obsah považován za nezákonný v některé z těchto zemí, prosím nepřihlašujte se do naše stranky. Pokud se stále rozhodnete použít, budeme vás informovat o tom, že využíváte služby poskytované společností COCOSOLIS. COM je zcela osobní odpovědnost.
Společnost COCOSOLIS.COM rovněž přijímá opatření, která zajistí, že obsah COCOSOLIS.COM je správný a neobsahuje falešné nebo zastaralé informace. Společnost COCOSOLIS.COM však nemůže být zodpovědná za přesnost a integritu obsahu zveřejněného na svých internetových stránkách.
COCOSOLIS.COM negarantuje, že web bude fungovat neustalé bez jakýchkoli přerušení nebo chyb v důsledku připojení k Internetu. V případě problému s použitím našich stránek kontaktujte nás. Zástupce COCOSOLIS.COM vám bude k dispozici a pomůže co nejvíce pomoci.
Společnost COCOSOLIS.COM přijala přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti služeb COCOSOLIS.COM, aby zabránila neoprávněnému použití nebo přístupu k datům, a aby zabránila riziku šíření, zničení a ztráty dat a důvěrných informací o uživatelům COCOSOLIS.COM, jakož i zabránit neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu k těmto datům a informacím.

6. Použitelné právní předpisy

Tyto smluvní podmínky se řídí bulharským právem.

Menu