• Narozeniny COCOSOLIS: zdarma WATERMELON k příští objednávce
0
×

POLITIKA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato POLITIKA OSOBNÍCH ÚDAJŮ je nedílnou součástí VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽITÍ stránek www.cocosolis.com (dále jen „Stránky“), spravovaných společností PURMERUL OOD (dále jen „Společnost“).

Při provádění našich činností jednáme jako správce osobních údajů a provádíme činnosti zaměřené na shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně údajů nebo GDPR) a příslušnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy.

Je zde uveden způsob, jakým shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje dotčených osob – koncových uživatelů. Popsané jsou i způsoby, jak nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

I. Jaké informace se shromažďují prostřednictvím Stránek?

Abyste mohli využívat služeb Stránek, včetně i abyste získali přístup k platformě na online objednávek zboží a souvisejících služeb, náš informační systém potřebuje určité informace o Vás, prostřednictvím kterých můžete být identifikováni přímo nebo nepřímo.

1. Informace, které Uživatel dobrovolně poskytuje:

a) V případech, kdy pro určitou službu na Stránkách je to nutné, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli tyto osobní údaje:

1) jména

2) platnou e-mailovou adresu

3) telefonní číslo

4) fyzickou dodací adresu

4) možné preference nebo připomínky

5) další údaje (uživatelský obsah a/nebo dotaz);

b) Je možné, že uvedené kategorie osobních údajů budou požadované i na základě jakékoli otázky nám adresované v souvislosti s uplatňováním vašich práv popsaných níže.

2. Informace, které Stránky shromažďují od Uživatele

Za účelem provedení určitých funkcí našich stránek a služeb, ke kterým máte prostřednictvím nich přístup, náš informační systém shromažďuje informace z vašeho elektronického zařízení během provádění standardních činností pro normální fungování WEB operací. Tímto způsobem mohou být shromážděny i další kategorie osobních údajů, a sice:

1) IP adresa

2) použitý prohlížeč

3) preferované jazykové nastavení

4) typ zařízení použitého na načítání stránek

5) informace o operačním systému vašeho zařízení

6) údaje o chování a charakteristikách uživatelů..

Shromažďujeme údaje o zdroji, ze kterého jste se dostali na Stránky. V žádném případě neshromažďujeme vaše veřejně dostupné informace, a to ani v případě, že odkaz na naši stránku pochází ze sociální sítě.

Při návštěvě Stránek, našich profilů na sociálních sítích a/nebo při používání funkcí a služeb dostupných na Stránkách, včetně na vytváření uživatelského profilu a nakupování, mohou být některé vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány instalací malých textových souborů – tzv. Cookies na vašem zařízení.

Vaše údaje můžeme použít pro analýzu návštěvnosti, reklamní účely, průzkum trhu a profilování skupin uživatelů, systematické zprávy o činnostech Stránek a k obnovení informací o spotřebě, na zlepšení funkčnosti stránek a jejich analýzy, včetně (ale ne výlučně) i v případě:

1) činností na vytváření a správu uživatelských profilů

2) činností k identifikaci a ověření zákonem stanoveného věku při nakupování online

3) přímého marketingu produktů a služeb

4) hodnocení efektivnosti reklamy

5) řízení a správy online nákupních činností

6) analýzy nákupní historie, preferencí a chování

7) předcházení platebního podvodu

8) řízení dotazu.

I třetí strany (naši inzertní partneři, sociální sítě, partneři na analýzu) mohou vytvářet, zpřístupňovat, číst a manipulovat cookies. Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách, za kterých tyto třetí strany používají cookies, jakož i o údajích, které shromažďují, jak dlouho to dělají, na jaké účely je shromažďují a jak tomu můžete zabránit nebo to potvrdit, můžete navštívit jejich příslušná pravidla používání cookies .

Více informací o Cookies, které používáme, a všeobecných podmínkách používání webových stránek najdete v našich Všeobecné podmínky používání webových stránek a pravidla používání cookies.

3. Osobní údaje dětí. Jak s nimi zacházíme?

Služby Stránek nejsou zaměřeny na osoby mladší 18 let. Společnost nemá v úmyslu a nechce shromažďovat osobní údaje dětí v souvislosti se službami poskytovanými prostřednictvím Stránek.

Pokud však Společnost dostane informace pro nezletilé osoby v souvislosti se službami Stránek, nezpracujeme je a vymažeme je, pokud nás právní akt nezavazuje zpracovat tyto údaje jiným konkrétně stanoveným způsobem.

II. Základní principy zpracování a ochrany údajů

Při provádění našich činností se řídíme následujícími základními zásadami:

1) údaje jsou zpracovávány zákonně, v dobré víře a transparentním způsobem;

2) údaje se shromažďují pouze na výslovné, konkrétně uvedeny a legitimní účely;

3) zpracované údaje byly sníženy na nezbytné minimum v souvislosti se stanovenými cíli;

4) údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a neuchovávají se déle, než je nutné;

5) zpracování se provádí způsobem, který zaručuje přiměřenou úroveň bezpečnosti, ochranu před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením;

6) třetím stranám se poskytuje přístup k údajům pouze pro účely, které jsou nezbytné k provedení požadované služby;

7) při uplatňování práv dotčenými osobami se poskytuje co nejvyšší míru pomoci.

III. Od koho a jak se shromažďují informace?

V souvislosti s níže uvedenými účely Stránky shromažďují informace od svých návštěvníků, včetně od koncových uživatelů – dotčených osob.

Osobní údaje, které se zpracovávají na těchto stránkách, je možné shromažďovat společně a nerozdílně následujícími způsoby:

  1. Byly poskytnuty osobně a dobrovolně návštěvníkům;
  2. Pomocí „cookies“ a dalších podobných řešení pro optimalizaci výkonu Stránek, analyzování a zasílání komerčních zpráv.
IV. Proč se údaje zpracovávají, na jakém právním základě a jaká je doba zpracování?

Výše uvedené informace používáme pro různé účely, na základě příslušných právních základů, a sice:

„1. Jméno a příjmení nebo uživatelské jméno
2. E-mailová adresa

3. Telefonní číslo pro odesílání zpráv přes SMS, Viber nebo WhatsApp

4. Jiný obsah

5. Další údaje shromážděné prostřednictvím marketingových cookies“

Kategorie Účel Právní základ obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) Způsob sběru Doba uchovávání údajů
1. IP adresa 2. Použitý prohlížeč 3. Jazykové nastavení 4. Použité zařízení 5. Operační systém 6. Spotřebitelské informace k zajištění plné funkčnosti Stránek čl. 6, odst. 1 b) - na plnění smlouvy (poskytnutí služby - použití webových stránek) při používání webových stránek společnosti do 36 měsíců*   *po skončení relace na stránkách  
1. Jméno a příjmení 2. Emailová adresa 3. Telefonní číslo 4. Dodací adresa 5. Další informace o objednávce za plnění smluvních závazků - uzavírání smluv o koupi a prodeji a dodání zakoupených produktů čl. 6, odst. 1 b) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (nákup a prodej zboží) při používání služby stránek na online nákupy; při zpracování objednávek a souvisejících činností do 24 měsíců, s výjimkou údajů zpracovaných a uložených na účetní a daňové účely, na které se vztahují zákonem stanovené lhůty
1. Jméno a příjmení 2. Emailová adresa 3. Telefonní číslo (nepovinné)   pro kontakt čl. 6, odst.1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování při použití kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti do odvolání souhlasu nebo do odstranění potřeby zpracování
1. Jméno a příjmení 2. Emailová adresa 3. Telefonní číslo pro odesílání zpráv přes SMS, Viber nebo WhatsApp   pro navázání kontaktu za účelem zaslání upozornění na vybrané produkty v košíku za účelem plnění smluvních závazků čl. 6, odst. 1 písm b) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (nákup a prodej zboží) při používání služby webu pro online nákupy; při vyřizování objednávek a souvisejících činností až do odmítnutí přijímat oznámení. Zákazník může kdykoli změnit názor tím, že požádá o zastavení zpráv.
1. Jméno a příjmení 2. Emailová adresa 3. Telefonní číslo (v případě potřeby) 4. Adresa (v případě potřeby výměny, vrácení částek a zboží) 5. Bankovní účet (v případě potřeby vrácení částek) na navázání kontaktu v případě dotazů, stížností, reklamací, žádostí o výměnu, vrácení částek a zboží čl. 6, odst. 1 c) - za splnění zákonné povinnosti podle spotřebitelského práva v komunikaci a/nebo korespondenci se zástupcem společnosti do 24 měsíců, s výjimkou údajů zpracovaných a uložených na účetní a daňové účely, na které se vztahují zákonem stanovené lhůty
1. Jméno a příjmení 2. Emailová adresa 3. Telefonní číslo 4. Adresa 5. Údaje o typu a hodnotě uskutečněných nákupů 6. Další údaje týkající se právního vztahu s konkrétním uživatelem   prosazení oprávněných zájmů, včetně v případě soudních sporů, uplatňování nebo obhajování právních nároků, vymáhání pohledávek čl. 6, odst. 1 c) - za splnění zákonné povinnosti; čl. 6, odst. 1 f) - na ochranu oprávněných zájmů při zpracování údajů v souvislosti se soudními spory, včetně vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti prostřednictvím inkasních agentur a jiných zprostředkovatelů do 12 měsíců od konečného uzavření právního sporu a urovnání souvisejících finančních vztahů mezi stranami, s výjimkou údajů zpracovaných a uložených na účetní a daňové účely, na které se vztahují zákonem stanovené lhůty  
1. Uživatelské jméno na vytvoření uživatelského profilu na stránkách čl. 6, odst. 1 b) - na plnění smlouvy (poskytnutí služby - použití webových stránek) při vytváření uživatelského profilu dokud nebude profil deaktivován1.
1. Emailová adresa na přihlášení se k odběru bulletinů a oznámení čl. 6, odst. 1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování při přihlášení se k odběru do odvolání souhlasu nebo do odstranění potřeby zpracování
1. Jméno a příjmení nebo uživatelské jméno 2. Fotografie (volitelné) 3. Jiný obsah na uveřejnění zpětné vazby o spokojenosti s poskytovaným zbožím a službami čl. 6, odst. 1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování při odesílání nebo uveřejňování zpětné vazby do odvolání souhlasu nebo do odstranění potřeby zpracování
1. Jméno a příjmení nebo uživatelské jméno 2. E-mailová adresa 3. Telefonní číslo pro odesílání zpráv přes SMS, Viber nebo WhatsApp 4. Jiný obsah 5. Další údaje shromážděné prostřednictvím marketingových cookies pro komerční komunikaci, přímý marketing produktů a služeb a pro výzkum čl. 6, odst. 1 písm b) - udělení souhlasu se zpracováním při udělení souhlasu subjektu být adresátem obchodních sdělení a jiných forem přímého marketingu "do odvolání souhlasu nebo vypadnutí potřeby zpracování. Zákazník může kdykoli změnit názor tím, že požádá o zastavení zasílání zpráv. "
1. Jméno a příjmení nebo uživatelské jméno 2. Emailová adresa 3. Jiný obsah 4. Další údaje získané prostřednictvím marketingových cookies pro obchodní sdělení, přímý marketing výrobků a služeb čl. 6, odst. 1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování po udělení souhlasu ze strany subjektu být adresátem obchodních sdělení a jiných forem přímého marketingu do odvolání souhlasu nebo do odstranění potřeby zpracování
1. Osobní údaje a údaje o spotřebitelském chování shromážděné prostřednictvím cookies na analýzu návštěvnosti, reklamní účely, systematické zprávy o činnostech stránek a na obnovení informací o spotřebě, na zlepšení funkčnosti stránek a jejich analýzy, předcházení podvodům v souvislosti s platbami, hodnocení efektivnosti reklamy, ověření zákonem stanoveného věku při nakupování online čl. 6, odst. 1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování čl. 6, odst. 1 b) - na plnění smlouvy (poskytnutí služby - použití webových stránek) při návštěvě Stránek do odvolání souhlasu nebo do odstranění potřeby zpracování; podle individuálních charakteristik a doby uchovávání použitých cookies
1. Emailová adresa na sdílení informací o změnách v politikách, pravidlech a obecných podmínkách a na zasílání systémových oznámení a zpráv souvisejících s používáním Stránek čl. 6, odst. 1 b) - na plnění smlouvy (poskytnutí služby - použití webových stránek) při používání webových stránek společnosti dokud nebude profil deaktivován1.
1. Jméno a příjmení/uživatelské jméno 2. Emailová adresa 3. Uživatelský obsah na organizování průzkumů pomocí dotazníků, dárkových her, akcí a propagačních kampaní čl. 6, odst. 1 a) - byl udělen souhlas ke zpracování při požádáni o účast na organizované akce, průzkumu pomocí dotazníků, hře, kampani do 24 měsíců
1. Osobní a systémové údaje potřebné k provedení transakce řízení plateb včetně kontroly proti podvodům v případě plateb kreditními/debetními kartami čl. 6, odst. 1 b) - na plnění smlouvy při koupi produktu a při provádění platby údaje se přenášejí pouze do finančních institucí pro provedení transakcí a neukládají se u Správce
1. Jméno a příjmení 2. Telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa 3. Fyzická adresa na korespondenci Úřední, právní a/nebo systémové upozornění, právní účely.   čl. 6, odst. 1 c) - za splnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na Správce osobních údajů při výkonu zaručených práv dotčených osob do 60 měsíců
Údaje o chování a charakteristikách uživatelů Provádění průzkumu trhu na stanovování obchodních politik, tržních strategií a stanovení cen profilováním skupin uživatelů čl. 6, odst. 1 f) - pro účely oprávněných zájmů při používání webových stránek společnosti až do ukončení průzkumu trhu

Při naší činnosti dodržujeme zásadu omezení účelů při shromažďování a zpracování osobních údajů. Pokud provádění stanovených cílů nevyžaduje zpracování určitých vašich osobních údajů, nebudeme to dělat. V některých případech je však shromažďování vašich osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí požadované služby (například při nákupu a dodání produktu, vrácení nebo výměně, vrácení peněz, vystavení daňového dokladu atd.) nebo na splnění našich zákonových povinností. Jakékoliv odmítnutí poskytnout takové údaje může znemožnit poskytnutí požadované služby.

V. Opatření k zajištění zákonného a svědomitého zpracování. Jaká opatření jsme přijali na ochranu vašich údajů?

V souladu s evropskými právními předpisy udržujeme vhodné, nezbytné a přiměřené technická a organizační opatření na ochranu údajů uživatelů včetně zabránit neoprávněnému přístupu k nim a/nebo jejich zneužití.

K našim hlavním prioritám patří ochrana Vašich osobních údajů a informační bezpečnost. Na zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů zavádíme a uplatňujeme vhodně technická a organizační opatření Každý pracovní proces se provádí při zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, důvěrnosti a dostupnosti informací. Naši zaměstnanci jsou obeznámeni se současnou legislativou a vnitřními politikami týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, přičemž dodržují vysoké normy etiky a důvěrnosti.

Společnost používá podnikové systémy, postupy a informační technologie, kterými přiměřeně chrání vaše osobní údaje a zajišťuje jejich bezpečnost.

Pouze oprávnění zaměstnanci (včetně, ale nejen: oddělení médií, obchodní rozvoj, webový marketing, nákupní oddělení, zákaznický servis) mají přístup k osobním údajům v našich informačních systémech v souladu s přidělenými pracovními funkcemi a úkoly.

VI. Jak zajistíme bezpečnost?<

Když u nás ukládáme informace, fyzicky se uchovávají na serverech umístěných ve střediscích pro uchovávání údajů na území Evropy s omezeným technickým a fyzickým přístupem pouze pro kvalifikovaných a vyškolených zaměstnanců v souladu s osvědčenými postupy na ochranu údajů.

VII. S kým sdílíme vaše informace?

Pokud existují relevantní právní důvody, můžeme v určitých situacích vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami v následujících případech:

Subjekt sdílení Popis Důvody podle Obecného nařízení o ochraně údajů
Protistrany - finanční instituce, kurýři, pojistitelé, účetní, právníci, poradci v oblasti informační bezpečnosti, marketingové agentury a další 1. Pokud je to nezbytné pro splnění zákonem stanovených nebo smluvních závazků 2. Pomoc při řízení pracovních postupů 3. Prosazení oprávněných zájmů Čl. 6, odst. 1, body “b”, “c” a “f”
Veřejné orgány - daňová správa, dozorové a kontrolní orgány, místní orgány a jiné Při výkonu zákonem stanovených závazků Čl. 6, odst. 1, bod “c”
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Klaviyo, Yotpo, Instagram, SalesRay ERP Optimalizace a řízení obchodních a marketingových procesů Čl. 6, odst. 1, body “a” a “f”
Soudní orgány, rozhodčí soudy, právníci, notáři, veřejní a soukromí exekutoři, zprostředkovatelé, inkasní agentury a další zprostředkovatelé na vymáhání pohledávek Prosazení oprávněných zájmů, včetně při uplatňování nebo obhajování právních nároků, vymáhání pohledávek, podávání/zodpovídání žalobu, oznámení, návrh a jiné příslušným státním a soudním orgánům Čl. 6, odst. 1, body “c” a “f”
Zvláštní orgán - správný, soudní a/nebo výkonný orgán 1. V případě potřeby i povinnost odhalení obchodního tajemství; 2. V souvislosti s řešením soudních sporů před příslušným soudem a/nebo rozhodčím soudem; 3. Sdílení informací s orgány prosazování práva a finančními institucemi, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nezbytně nutné pro předcházení, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo podvodu. Čl. 6, odst. 1, bod “c.”
Účetnictví a kontrola Ke splnění povinností podle účetního zákona nebo schválených mezinárodních účetních standardů. Čl. 6, odst. 1, bod “c”
VIII. Práva Uživatelů ve vztahu k osobním údajům

Dále uvádíme práva každého koncového uživatele – dotyčné osoby, zaručeno evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů:

Druh práva Popis
Právo na informace Při poskytování svých osobních údajů nebo před jejich shromažďováním na zpracování správcem má Uživatel právo být informován o nasledjúcich hlavních okolnostech: 1. Kdo je správcem; 2. Jaké jsou účely zpracování; 3. Jaký je právní základ a/nebo jaké jsou zákonné zájmy; 4. Kdo může tyto údaje dostat; 5. Jaká je doba jejich uložení; 6. Jaká jsou práva uživatelů; 7. Provádí se automatické rozhodování, včetně profilování.
Právo na přístup Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává. Zahrnuje to údaje z "Právo na informace", jakož i zdroj osobních údajů a kategorie zpracovávaných dat. Pokud se osobní údaje neshromažďují přímo od Uživatele, měl by také dostat informace o způsobu shromažďování, druhu zpracování, použitelném právním základě.
Právo na úpravu Uživatel má právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se uživatele - subjektu osobních údajů.
Právo na vymazání Uživatel má právo požádat správce o vymazání bez zbytečného odkladu osobních údajů, které se ho týkají.
Právo "být zapomenut" Pokud správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, měl by podniknout přiměřené kroky, aby ostatním správcům zpracovávajícím osobní údaje oznámil, že dotyčná osoba požádala o vymazání všech propojení, kopií nebo odpovědí těchto osobních údajů těmito správci.
Právo omezit zpracování osobních údajů Uživatel má právo požádat strávce o omezení zpracování za přítomnosti alespoň jedné z těchto hypotéz: 1. Uživatel zpochybňuje přesnost dat; 2. Zpracování je neoprávněné, ale Uživatel si nepřeje jejich vymazání; 3. Správce už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Uživatel je vyžaduje k uplatnění nebo ochranu svých právních nároků; 4. Uživatel má námitky proti zpracování údajů a očekává se dokončení prověrky správcem. Údaje mohou být i nadále ukládány správcem během období omezení zpracování.
Právo na přenos dat Uživatel má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají a které uživatel poskytl správci, pokud: 1. Zpracování se provádí automatizovaným způsobem; a 2. Zpracování je založeno na souhlasu nebo na splnění smluvního závazku. Součástí tohoto práva je i povinnost správce přenést jinému správci osobní údaje určené Uživatelem.
Právo namítat proti zpracování osobních údajů Uživatel má právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, které jsou poskytnuty správci v souvislosti s plněním úkolu veřejného zájmu, jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, provádí se profilování nebo přímý marketing. Osobní údaje uživatele mohou být vymazány ze zařízení správce uplatněním tohoto práva.
Právo nebýt objektem zpracování, včetně při profilování Uživatel má právo nebýt objektem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Právo na odvolání Uživatel má právo podat žalobu dozorovému orgánu pro ochranu údajů, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů nebo příslušných platných právních předpisů. Dotyčná osoba může toto právo uplatnit v zemi svého obvyklého bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení.

Pokud se chcete dozvědět více o právech, které vám byly uděleny, o tom, jak se uplatňují, a o postupech na jejich uplatnění, můžete navštívit informační webové stránky Evropského inspektora ochrany údajů nebo dozorového orgánu.

IX. Jak můžete svá práva uplatnit?

Uživatel může svá práva vždy a kdykoliv uplatnit. Abychom v tomto procesu byly co nejužitečnější, musíte nám poslat dotaz standardní poštou nebo e-mailem na adresu [email protected] . Abychom se vyhnuli zneužití, vyhrazujeme si právo požadovat další údaje ke zjištění totožnosti žadatele a dotčené osoby. Do dvou měsíců odpovíme na požádání o osobních údajích, a v případě potřeby prodloužit uvedeného období budete informováni o prodloužení, jakož i o důvodech zpoždění.

Můžeme odmítnout zpracovávat požádání, které se nepřiměřeně opakují nebo ohrožují soukromí jiných dotčených osob. Poskytneme vám bezplatnou kopii osobních údajů údaje, které jsou v procesu zpracování, a vyhrazujeme si právo účtovat poplatek v poměrné výši v případě opakování nebo nadměrného počtu požádání.

X. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím Stránek koná společnost jako správce osobních údajů a správce Stránek.

Kontaktní údaje správce údajů
Název PURMERUL OOD
Sídlo Bulharsko, Plovdiv
Adresa správy Plovdiv, 4002, rayon Tsentralen, ul. Lyuleburgaz 22, et. 4, ap. 9
201172065
Jednatel Plamen Sergeev Stefanov
Emailová adresa [email protected]
Kontaktné telefonní číslo +359 2 862 11 64
Kontaktní údaje dozorového orgánu v souvislosti s ochranou osobních údajů
Název Komise pro ochranu osobních údajů
adresa Bulharsko, Sofia, 1582, bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
e-mail [email protected]

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se této politiky ochrany osobních údajů, můžete nám poslat dotaz poštou nebo e-mailem na následující e-mailovou adresu: [email protected].

Tato POLITIKA OSOBNÍCH ÚDAJŮ byla přijata a schválena společností PURMERUL OOD.Tato politika je v souladu s právními předpisy platnými v době schválení, jakož i s celoevropským a vnitrostátním právním rámcem v oblasti ochrany osobních údajů. Tato politika bude odpovídajícím způsobem upravena v případě změn v právních předpisech nebo v našich cílech a postupech zpracování a ochrany osobních údajů. Informace o změnách budou k dispozici na našich webových stránkách. Datum uveřejnění: 04/07/2020

×
Produkt byl přidán do košíku.
Košík Přejít k pokladně