Gebruiksvoorwaarden

 

Welkom op onze website (“”cocosolis.com””). Deze”” Gebruiksvoorwaarden”” regelen de toegang en het gebruik van COCOSOLIS.COM. De toegang en het gebruik van deze site, zowel de aankoop van COCOSOLIS.COM-producten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat deze gebruiksvoorwaarden door u zijn gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Deze site wordt beheerd en onderhouden door PURMERUL Ltd., gevestigd in Bulgarije, Vasil Levski str. №16, 4180, Hisarya; met unieke identificatie code 201172065 en btw-nummer BG201172065.

Neem voor meer informatie contact op met COCOSOLIS.COM of ons telefoonnummer + 31 (20) 2 170 603.

Lees voor andere juridische informatie de secties: Verkoopvoorwaarden, Retourbeleid en Privacybeleid van COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM kan deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. In dit geval wordt de bijgewerkte informatie in deze sectie gepubliceerd. A2: B419 “”Gebruiksvoorwaarden”” moeten van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op COCOSOLIS.COM.

Als u niet akkoord gaat met de COCOSOLIS.COM of een deel ervan, gebruik onze site niet.

De toegang tot en het gebruik van COCOSOLIS.COM, inclusief de weergave van webpagina’s, communicatie met COCOSOLIS.COM en verwante websites en sociale media, het aankopen op de Website, is uitsluitend voor het persoonlijke doeleinde van onze gebruikers en ze moeten op enkele geen manier deel nemen van een zakelijke, bedrijf of professionele activiteit.

COCOSOLIS.COM is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de site en de inhoud daarvan dat niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.
U kunt met name aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van onjuiste, valse informatie of gegevens over derden (in het geval dat de derde partij uw toestemming niet heeft gegeven), evenals voor misbruik van dergelijke gegevens of informatie.

1. Privacybeleid

We raden u aan het Privacybeleid te lezen dat van toepassing is, zelfs als gebruikers COCOSOLIS.COM bezoeken zonder aankopen te doen. Een privacybeleid helpt u te begrijpen hoe en voor welke doeleinden COCOSOLIS.COM uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van COCOSOLIS.COM, inclusief, maar niet beperkt tot, foto’s, afbeeldingen, dialogen, muziek, geluiden, video’s, documenten, tekeningen, figuren, logo’s en ander materiaal gepubliceerd in COCOSOLIS.COM in elk formaat, inclusief menu’s, webpagina’s, afbeeldingen, kleuren, schema’s, tools, lettertypen, websiteontwerp, diagrammen, plannen, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van COCOSOLIS.COM worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten eigendom van COCOSOLIS.COM en de respectieve rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke reproductie door COCOSOLIS.COM en de inhoud ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM heeft het exclusieve recht om elke reproductie (hetzij direct of indirect, tijdelijk of permanent, of om een andere reden of in enige vorm, geheel of gedeeltelijk) van COCOSOLIS.COM en de inhoud ervan toe te staan of te verbieden.
Met betrekking tot het gebruik van COCOSOLIS.COM is het u alleen toegestaan om de Website en de inhoud ervan te gebruiken.
U mag COCOSOLIS.COM en de inhoud ervan op geen enkele manier en in welke vorm dan ook reproduceren. Elke reproductie moet worden toegestaan door COCOSOLIS.COM. Dergelijke kopieën worden gemaakt voor wettige doeleinden en in overeenstemming met het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van COCOSOLIS.COM en de auteurs van de werken die op de site zijn gepubliceerd.
Auteurs van werken gepubliceerd in COCOSOLIS.COM hebben te allen tijde het recht om het auteurschap van hun werken te claimen en zich te verzetten tegen elke vervorming of andere (inclusief eventuele) wijziging van hun werk, die eer en reputatie van de betrokken auteurs beïnvloeden.

U bent gebonden aan het auteursrecht van auteurs die ervoor hebben gekozen hun werk op COCOSOLIS.COM te publiceren of degene die met COCOSOLIS.COM hebben samengewerkt om nieuwe expressieve en artistieke werken te maken die bedoeld zijn voor publicatie, niet alleen op de site, maar ook op andere, gerelateerd aan deze site middelen.
In elk geval zijn ze niet toegestaan voor gebruik op enige manier of in enige vorm, inhoud, site of enig individueel werk dat wordt beschermd door auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

3. Handelsmerken en domeinnamen

PURMERUL LTD is de enige eigenaar van het logo en het geregistreerde handelsmerk “”COCOSOLIS”” en van elk ander kenmerk dat het woord “”COCOSOLIS”” en de domeinnaam “”COCOSOLIS.COM”” bevat.

PURMERUL LTD heeft het recht op exclusief gebruik van zijn eigen handelsmerken.

Het is niet toegestaan, zonder de toestemming van PURMERUL Ltd., deze handelsmerken te gebruiken voor andere producten of diensten.

4. Links naar andere sites

Cocosolis.com bevat links naar andere sites die op geen enkele manier zijn aangesloten bij COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM heeft geen controle over deze websites of hun inhoud. COCOSOLIS.COM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor het beleid dat zij hanteren met betrekking tot, maar niet beperkt tot, uw persoonlijke gegevens wanneer u deze sites bezoekt.

Lees de gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid aandachtig door wanneer u deze sites bezoekt via de links naar COCOSOLIS.COM. Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn niet van toepassing op sites van derden.

5. Inhoud Gebruikersvoorwaarden

COCOSOLIS.COM streeft ernaar te voorkomen dat inhoud op haar website wordt gepubliceerd die kan worden beschouwd als een inbreuk op de overtuigingen van burgers of de mensenrechten en waardigheid in al zijn vormen en uitingen. COCOSOLIS.COM garandeert echter niet dat de inhoud van de site geschikt of legaal is voor een publiek of legaal in alle landen.

Als dergelijke inhoud in een van deze landen als illegaal wordt beschouwd, ga dan niet naar onze site. Als u er echter voor kiest om het te gebruiken, informeren wij u dat u de services gebruikt die door COCOSOLIS worden aangeboden en de gebruik is uw op eigen verantwoordelijkheid.

COCOSOLIS.COM neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van COCOSOLIS.COM correct is en geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Desondanks kan COCOSOLIS.COM niet verantwoordelijk gehouden gehouden voor de nauwkeurigheid en integriteit van de inhoud die op haar website wordt geplaatst.

COCOSOLIS.COM kan niet garanderen dat de site continu zal werken zonder onderbrekingen en fouten als gevolg van de internetverbinding. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt bij het gebruik van onze site. Een COCOSOLIS.COM-vertegenwoordiger staat tot uw beschikking om u te helpen en te helpen uw toegang tot de site zoveel mogelijk te herstellen.

COCOSOLIS.COM neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de diensten van COCOSOLIS.COM te waarborgen om ongeautoriseerd gebruik of toegang tot gegevens te voorkomen, evenals om het risico van verspreiding, vernietiging en verlies van gegevens en vertrouwelijke informatie met betrekking tot gebruikers van COCOSOLIS.COM, en om ongeautoriseerde of illegale toegang tot dergelijke gegevens en informatie te voorkomen.

6. Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden bepaald door de Bulgaarse wetgeving.

Menu
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Doorgaan met winkelen