GRATIS VERZENDING VANAF €45
0
×

PRIVACYSBELEID

Dit PRIVACYBELEID maakt integraal deel uit van de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN van de site www.cocosolis.com/nl (de Site), beheerd door PURMERUL OOD (het Bedrijf).

Bij het uitvoeren van onze activiteiten treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en voeren wij acties uit voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) en toepasselijke nationale en Europese wetgeving.

Hieronder vindt u beschreven de manier waarop we persoonlijke gegevens van betrokkenen – eindgebruikers – verzamelen en verwerken. Er is ook informative te vinden over manieren waarop u contact met ons kunt opnemen als dat nodig is.

I. Welke informatie wordt via de Site verzameld?

Om de diensten van de site te gebruiken, inclusief om toegang te krijgen tot het platform voor online bestellingen van goederen en aanverwante diensten, heeft ons informatiesysteem bepaalde informatie over u nodig waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

1. Informatie die de Gebruiker vrijwillig verstrekt:

a) In bepaalde gevallen, waarin dit voor een bepaalde dienst op de site vereist is, is het mogelijk dat u ons de volgende persoonlijke informatie zou moeten verstreken:

 1. persoonsnamen
 2. een geldig e-mailadres
 3. telefoon
 4. fysiek afleveradres
 5. mogelijke voorkeuren of opmerkingen
 6. aanvullende gegevens (gebruikersinhoud en/of vraag);

b) Het is mogelijk dat de gespecificeerde categorieën van persoonsgegevens worden opgevraagd ook in het geval van een verzoek AAN ons in verband met de uitoefening van uw rechten, zoals hieronder beschreven.

2. Gegevens, die de Site verzamelt van de Consument

Voor de implementatie van bepaalde functionaliteiten van onze site en de diensten waartoe u toegang hebt, verzamelt ons informatiesysteem informatie van uw elektronische apparaat tijdens het uitvoeren van standaardactiviteiten voor de normale werking van WEB-operaties. Op deze manier kunnen de volgende aanvullende categorieën persoonsgegevens worden verzameld, namelijk:

 1. IP-adres
 2. gebruikte browser
 3. voorkeurstaalinstellingen
 4. type apparaat dat wordt gebruikt om de site te laden
 5. informatie over het besturingssysteem van uw apparaat
 6. gegevens over consumentengedrag en consumentkenmerken.

We verzamelen gegevens over de bron van waaruit u de site hebt bezocht. In elk geval verzamelen we niet uw openbaar beschikbare informatie, ook niet als de link naar onze site afkomstig is van een sociaal netwerk.

Wanneer u de Site of onze sociale media-accounts bezoekt en/of de functionaliteiten en diensten gebruikt, die beschikbaar zijn op de Site, inclusief voor het aanmaken van een gebruikersprofiel en winkelen, kunnen bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden door kleine tekstbestanden te installeren op uw apparaat – de zogenaamde “Cookies”.

Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor websiteanalyse, reclamedoeleinden, marktonderzoek en profilering van gebruikersgroepen, systematische rapporten over de activiteiten van de site en om informatie over het verbruik te herstellen, om de functionaliteit van de site en de analyse ervan te verbeteren, inclusief, maar niet alleen in:

 1. acties voor het maken en beheren van gebruikersprofielen
 2. acties voor het identificeren en vaststellen van de wettelijk voorgeschreven leeftijd voor online winkelen
 3. direct marketing van producten en diensten
 4. evaluatie van de effectiviteit van reclame
 5. beheer en administratie van online winkelactiviteiten
 6. analyse van aankoopgeschiedenis, voorkeuren en gedrag
 7. voorkomen van betalingsfraude
 8. onderzoeksmanagement.

Cookies kunnen ook worden gemaakt, geopend, gelezen en gemanipuleerd door derden (onze advertentiepartners, sociale netwerken, analysepartners). Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder deze derde partijen cookies gebruiken, evenals de gegevens die ze verzamelen, hoe lang ze dat doen, voor welke doeleinden ze deze verzamelen en hoe u dit kunt voorkomen of bevestigen, kunt u hun site bezoeken om het relevant beleid voor het gebruik van cookies te lezen.

Meer informatie over de cookies die we gebruiken en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website zijn te vinden in onze Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en cockiebeleid.

3. Persoonsgegevens van kinderen. Hoe behandelen we deze?

De diensten van de site zijn niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar. Het bedrijf streeft niet naar en wil geen persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen in verband met de diensten die via de site worden aangeboden.

Als het bedrijf echter informatie over een minderjarige ontvangt in verband met de diensten van de site, zullen we deze niet verwerken en verwijderen, tenzij een verordening ons verplicht om deze gegevens op een andere, specifiek vastgestelde manier te verwerken.

II. Basisprincipes in gegevensverwerking en -bescherming

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende basisprincipes:

 1. de gegevens worden rechtmatig, vertrouwelijk en op transparante wijze verwerkt;
 2. de gegevens worden alleen verzameld voor expliciete, specifiek aangegeven en legitieme doeleinden;
 3. de verwerkte gegevens worden teruggebracht tot het noodzakelijke minimum in verband met de gestelde doelen;
 4. de gegevens worden up-to-date gehouden en niet langer dan nodig;
 5. de verwerking wordt uitgevoerd op een manier die een passend niveau van beveiliging garandeert, bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging;
 6. toegang tot de gegevens van derden wordt verstrekt alleen voor doeleinden die essentieel zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst;
 7. maximale ondersteuning wordt geboden bij de uitoefening van rechten door betrokkenen.
III. Van wie en hoe wordt de informatie verzameld?

In verband met de volgende doeleinden verzamelt de site informatie van zijn bezoekers, inclusief de eindgebruikers – betrokkenen.

De persoonlijke informatie die via de site wordt verwerkt, kan op de volgende manieren samen en afzonderlijk worden verzameld:

 1. persoonlijk en vrijwillig door de bezoeker;
 2. door cookies en andere soortgelijke oplossingen te gebruiken om de presentatie van de site, analyse en verzending van commerciële berichten te optimaliseren.
IV. Waarom worden de gegevens verwerkt, op welke rechtsgrondslag en met welke verwerkingstijd?

We gebruiken de hierboven beschreven informatie voor verschillende doeleinden, gebaseerd op de relevante rechtsgrondslagen, namelijk:

Categorie Doel Wettelijke basis onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR Wijze van verzamelen Opslagbeperking (wettelijke bewaartermijnen)
 1. IP-adres
 2. Gebruikte browser
 3. Taalinstellingen
 4. Gebruikt apparaat
 5. Besturingssysteem
 6. Gebruikersinformatie
om de volledige functionaliteit van de website te garanderen Artikel 6, par. 1 b) - voor de uitvoering van een contract (levering van een dienst - gebruik van een website) bij gebruik van de website van de merk tot 36 maanden * * na de sessie op de site
1. Naam en achternaam 2. E-mailadres 3. Telefoonnummer 4. Afleveradres 5. Overige informatie over de bestelling voor het nakomen van contractuele verplichtingen - het sluiten van contracten voor koop en verkoop en levering van de gekochte producten Artikel 6, par. 1 b) - de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (aan- en verkoop van goederen) bij het gebruik van van de website service voor online aankopen; bij het verwerken van bestellingen en aanverwante activiteiten tot 24 maanden, behalve de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, waarvoor de vastgestelde wettelijke termijnen gelden
 1. Naam en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer (optioneel)
om contact te maken Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking bij gebruik van een contactformulier op de website van het bedrijf tot intrekking van de toestemming of tot de noodzaak voor verwerking er niet meer aanwezig is
 1. Naam en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer om berichten te versturen via SMS, Viber of WhatsApp
om contact met u op te nemen om een melding te sturen voor de geselecteerde producten in het winkelmandje om contractuele verplichtingen na te komen Art. 6 para. 1 b) - de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (aankoop van goederen) bij het gebruik van de dienst op de website voor online aankopen; bij de verwerking van bestellingen en aanverwante activiteiten tot de weigering om kennisgevingen te ontvangen. De klant kan op elk moment van mening veranderen door te verzoeken om opschorting van de communicatie.
1. Naam en achternaam 2. E-mailadres 3. Telefoonnummer (indien nodig) 4. Adres (in geval van omruiling, terugbetaling en goederen) 5. Bankrekening (indien terugbetaling bedrag vereist) om contact met u op te nemen in geval van vragen, klachten, verzoeken om vervanging, terugbetaling bedrag en retournering van goederen Artikel 6, par. 1 c) - om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het consumentenrecht bij communicatie en/ of correspondentie met een bedrijfsvertegen-woordiger tot 24 maanden, behalve de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, waarvoor de vastgestelde wettelijke termijnen gelden
1. Naam en achternaam 2. E-mailadres 3. Telefoonnummer 4. Adres 5. Gegevens over het soort en de waarde van de gedane aankopen 6. Overige gegevens met betrekking tot de gerechtelijke relatie met de concrete gebruiker het nastreven van legitieme belangen, inclusief in juridische geschillen, het uitoefenen of verdedigen van juridische claims en invordering van claims Artikel 6, par. 1 c) - voor het nakomen van een wettelijke verplichting; Artikel 6, par. 1 f) - ter bescherming van legitieme en gerechtwaardige belangen bij het verwerken van gegevens in verband met juridische geschillen, waaronder het innen van achterstallige vorderingen via incassobureaus en andere tussenpersonen tot 12 maanden na de definitieve afsluiting van het juridische geschil en de afwikkeling van de daarmee samenhangende financiële gevolgen tussen de partijen, met uitzondering van de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, waarvoor de vastgestelde wettelijke termijnen gelden  
1. Gebruikersnaam om een gebruikersprofiel op de site aan te maken Artikel 6, par. 1 b) - voor de uitvoering van een contract (levering van een dienst - gebruik van een website) bij het aanmaken van een gebruikersprofiel totdat het profiel wordt gedeactiveerd
1. E-mailadres om u te abonneren op nieuwsbrieven en meldingen Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking bij het aanvragen van een abonnement tot intrekking van de toestemming of totdat de noodzaak voor verwerking er niet meer aanwezig is
1. Naam en achternaam of gebruikersnaam 2. Foto's (optioneel) 3. Overige inhoud om feedback te publiceren over de tevredenheid over de geleverde goederen en diensten Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking bij het verzenden of plaatsen van recensies tot intrekking van de toestemming of totdat de noodzaak voor verwerking er niet meer aanwezig is
 1. Voor- en achternaam of gebruikersnaam
 2. Emailadres
 3. Telefoonnummer om berichten te versturen via SMS, Viber of WhatsApp
 4. Andere inhoud
 5. Andere gegevens verzameld via marketing cookies
voor commerciële communicatie, direct marketing van producten en diensten, en enquêtes Art. 6 para. 1 (a) - toestemming voor verwerking verleend wanneer de betrokkene ermee instemt dat hij/zij commerciële communicatie en andere vormen van direct marketing ontvangt totdat de toestemming wordt ingetrokken of de noodzaak voor verwerking niet langer bestaat. De klant kan op elk ogenblik van mening veranderen door te vragen dat de mededelingen worden stopgezet.
1. Naam en achternaam of gebruikersnaam 2. E-mailadres 3. Overige inhoud 4. Overige gegevens verzameld via marketingcookies voor commerciële communicatie, direct marketing van producten en diensten Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking met toestemming van de betrokkene om de geadresseerde te zijn van commerciële communicatie en andere vormen van direct marketing tot intrekking van de toestemming of totdat de noodzaak voor verwerking er niet meer aanwezig is
1. Persoonlijke gegevens en gegevens over gebruikersgedrag verzameld via cookies voor verkeersanalyse, advertentiedoeleinde, systematische rapporten over de activiteit van de website en voor het terugwinnen van informatie voor consumptie, voor het verbeteren van de functionaliteit van de site en de analyse ervan, voor het voorkomen van fraude in verband met betalingen, evaluatie van de effectiviteit van advertenties, het vaststellen van de leeftijdswet voor online winkelen Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking; Artikel 6, par. 1 b) - voor de uitvoering van een contract (levering van een dienst - gebruik van een website) bij een bezoek aan de website tot het intrekken van de toestemming of totdat de noodzaak voor verwerking er niet meer aanwezig is; volgens de individuele kenmerken en opslagvoorwaarden van de gebruikte cookies (informatie hierover is beschikbaar in ons COOKIEBELEID)
1.Email adres voor het delen van informatie over wijzigingen in beleid, regels en algemene voorwaarden en voor het verzenden van systeemmeldingen en berichten met betrekking tot het gebruik van de website Artikel 6, par. 1 b) - voor de uitvoering van een contract (levering van een dienst - gebruik van een website) bij het gebruik van de website van het bedrijf totdat het profiel wordt gedeactiveerd
1. Naam en achternaam/ gebruikersnaam 2. E-mailadres 3. Gebruikersinhoud voor het organiseren van enquêtes, cadeauspellen, evenementen en promotiecampagnes Artikel 6, par. 1 a) - toestemming gegeven voor verwerking bij het aanvragen van deelname aan het georganiseerde evenement, enquête, spel, campagne tot 24 maanden
1. Persoons- en systeemgegevens die nodig zijn voor de transactie betalingsbeheer, inclusief fraudebestrijding in geval van credit- en debet kaart betalingen Artikel 6, par. 1 b) - voor de uitvoering van een contract bij het kopen van een product en het doen van de verschuldigde betaling de gegevens worden alleen voor transacties overgedragen aan de financiële instellingen en worden niet opgeslagen door de Beheerder/ het bedrijf
1. Naam en achternaam 2. Telefoon en/of e-mail 3. Fysiek adres voor correspondentie Officiële, wettelijke en/of systemische waarschuwingen, juridische doeleinden   Artikel 6, par. 1 c) - voor het naleven van een wettelijke verplichting die van toepassing is op diegene, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitoefening van gegarandeerde rechten van betrokkenen tot 60 maanden
Gegevens over consumentengedrag en consumentkenmerken Marktonderzoek uitvoeren om handelsbeleid, marktstrategieën en prijzen te bepalen door consumentengroepen te profileren Artikel 6, par. 1 f) - met het oog op rechtmatige belangen bij het gebruik van de website van het bedrijf tot de voltooiing van het marktonderzoek

Bij onze activiteit houden we ons aan het principe van beperking van de doeleinden bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Als het bereiken van de gestelde doelen niet de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens vereist, zullen wij dit niet doen. In bepaalde gevallen is het verzamelen van uw persoonsgegevens echter absoluut noodzakelijk om de door u gevraagde service te verlenen (bijvoorbeeld bij het kopen en leveren van een product, het retourneren of ruilen, het terugbetalen van een bedrag, het uitreiken van belastingfacturen, enz.) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan het onmogelijk maken om de gevraagde dienst te verlenen.

V. Maatregelen om een rechtmatige en gewetensvolle verwerking te garanderen. Welke maatregelen hebben we genomen om uw gegevens te beschermen?

In overeenstemming met de Europese wetgeving handhaven we passende, noodzakelijke en evenredige technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van gebruikers te beschermen, inclusief het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot en/of misbruik.
De bescherming van uw persoonsgegevens en informatiebeveiliging behoren tot onze belangrijkste prioriteiten. We introduceren en gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen toe om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Elke werk proces wordt uitgevoerd met inachtneming van de veiligheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de huidige wetgeving en intern beleid met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, waarbij hoge normen van ethiek en vertrouwelijkheid worden gerespecteerd.
Het bedrijf gebruikt bedrijfssystemen, procedures en informatietechnologie om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen en hun veiligheid te waarborgen.
Alleen geautoriseerd personeel (inclusief maar niet beperkt tot: media-afdeling, bedrijfsontwikkeling, webmarketing, inkoopafdeling, klantenservice) heeft toegang tot persoonlijke gegevens in onze informatiesystemen in overeenstemming met hun toegewezen werkfuncties en taken.

VI. Hoe zorgen we voor de veiligheid?

Wanneer we informatie bij ons opslaan, wordt deze fysiek opgeslagen op servers in datacenters in Europa, met beperkte technische en fysieke toegang. Dit gebeurd alleen door gekwalificeerd en opgeleid personeel, in overeenstemming met de beste praktijken voor gegevensbescherming.

VII. Met wie delen we uw gegevens?

Als we in bepaalde situaties de juiste juridische gronden hebben, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen met derden delen:

Onderwerp van delen Beschrijving Gronden volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Tegenpartijen - financiële instellingen, koeriers, verzekeraars, accountants, advocaten, informatiebeveiligingsadviseurs, marketingbureaus en anderen 1. Indien nodig om wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen 2. Begrijpen door werkprocessen te managen 3. Pas de legitimiteit aan Artikel 6, lid 1, punten "b", "c" en "f"
Overheidsinstanties - belastingadministratie, toezichthoudende en controleorganen, lokale autoriteiten en anderen Bij het nakomen van wettelijke verplichtingen Artikel 6, lid 1, item 'c'
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Klaviyo, Yotpo, Instagram, SalesRay ERP Optimalisatie en beheer van verkoop- en marketingprocessen Artikel 6, lid 1, punten "a" en "e"
Rechterlijke macht, arbitragerechtbanken, advocaten, notarissen, openbare en particuliere deurwaarders, mediators, incassobureaus en andere incassobemiddelaars Nastreven van legitieme belangen, inclusief bij de uitoefening of verdediging van juridische claims, inning van vorderingen, indienen / reageren op klachten, signalen, claims en anderen bij de bevoegde staat en gerechtelijke autoriteiten Artikel 6, lid 1, punten "c" en "e"
Bijzondere autoriteit - administratieve, gerechtelijke en/of uitvoerende autoriteit/ instantie 1. Bij behoefte en verplichting om een bedrijfsgeheim te onthullen; 2. In verband met de beslechting van juridische geschillen voor een bevoegde rechter en/of arbitrage; 3. Het delen van informatie met wetshandhavings- en financiële instellingen wanneer dit wettelijk vereist is of strikt noodzakelijk is om criminele activiteiten of fraude te voorkomen, vast te stellen of te vervolgen. Artikel 6, lid 1, punt 'c'
Boekhouding en controle Om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van boekhoudwetgeving of goedgekeurde internationale boekhoudnormen. Artikel 6, lid 1, punt 'c'
VIII. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

Hieronder geven we aan de rechten van elke eindgebruiker – betrokkene, gegarandeerd door de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens:

Waar heeft u recht op? Omschrijving
Recht op informatie Bij het verstrekken van zijn persoonsgegevens of voordat ze door de verantwoordelijke (het bedrijf) worden verzameld voor verwerking, heeft de gebruiker het recht om geïnformeerd te worden over de volgende hoofdomstandigheden: 1. Wie is de verantwoordelijke; 2. Wat zijn de doeleinden van de verwerking; 3. Wat is de juridische basis en/ of juridische belangen; 4. Wie kan de gegevens ontvangen; 5. Wat is de termijn voor hun opslag; 6. Wat zijn de rechten van het consument; 7. Is automatische besluitvorming, inclusief profilering.
Recht op inzage De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, die de beheerder verwerkt. Dit omvat het “Recht op informatie”-gegevens, evenals de bron van persoonlijke gegevens en de de verschillende categorieën gegevens die worden verwerkt. Wanneer persoonlijke gegevens niet rechtstreeks van de gebruiker worden verzameld, moet deze ook informatie ontvangen over de methode van verzameling, het type verwerking en de toepasselijke rechtsgrondslag.
Recht op aanpassing De gebruiker heeft het recht om de beheerder te vragen om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker - object van persoonlijke gegevens, te corrigeren
Recht om te verwijderen De gebruiker heeft het recht om de beheerder te vragen om de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben zonder onnodige vertraging te verwijderen.
Het recht om “vergeten te worden” Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze vervolgens te verwijderen, moet hij redelijke stappen ondernemen om de andere verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens op de hoogte te brengen dat de betrokkene (de gebruiker) om verwijdering van alle links, kopieën of antwoorden met deze persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht.
Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens De gebruiker heeft het recht om de beheerder te vragen om de verwerking te beperken in aanwezigheid van ten minste een van de volgende hypothesen: 1. De juistheid van de gegevens wordt betwist door de gebruiker; 2. De verwerking is illegaal, maar de gebruiker wil ze niet verwijderen; 3. De Beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de Gebruiker heeft ze nodig voor de uitoefening of bescherming van zijn wettelijke aanspraken; 4. De gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking en de verificatie door de verantwoordelijke is naar verwachting voltooid.
Recht op gegevensoverdracht Tijdens de verwerkingsbeperkingsperiode kunnen de gegevens door de beheerder blijven worden opgeslagen.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens De gebruiker heeft het recht om van de beheerder de persoonsgegevens te ontvangen die op hem betrekking hebben en die de gebruiker aan de beheerder heeft verstrekt, indien: 1. De verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd; en 2. De verwerking is gebaseerd op toestemming of ter uitvoering van een contractuele verplichting.
Recht om niet te worden onderworpen aan verwerking, inclusief profilering Dit recht omvat ook de verplichting van de beheerder om de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens over te dragen aan een andere beheerder.
Recht op beroep De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, die aan de beheerder worden verstrekt in verband met de uitvoering van een taak van algemeen belang, noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder, profilering of direct marketing.

Als u meer wilt weten over de rechten die u worden verleend, hoe ze worden uitgeoefend en de procedures om dit te doen, kunt u de informatiewebsite van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=nl ) of de toezichthoudende autoriteit bezoeken.

IX. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

De gebruiker kan zijn rechten altijd en op elk moment uitoefenen. Om optimaal te kunnen profiteren van dit proces, moet u ons een aanvraag sturen per gewone post of per e-mail naar [email protected]. Om misbruik te voorkomen behouden wij ons het recht voor om aanvullende gegevens op te vragen om de identiteit van de aanvrager en de betrokkene vast te stellen. We reageren binnen twee maanden op verzoeken om persoonsgegevens en in het geval dat de opgegeven periode moet worden verlengd, wordt u geïnformeerd over de verlenging en de redenen voor de vertraging.

We kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk herhaald worden of die de privacy van andere betrokkenen bedreigen. We zullen u een gratis kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt, en we behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen in verhouding tot de herhaling of buitensporigheid van de verzoeken.

X. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

In verband met de verwerking van persoonlijke gegevens via de Site, handelt het Bedrijf in zijn hoedanigheid van beheerder van persoonlijke gegevens en Beheerder van de site.

Contactgegevens van de gegevensbeheerder
Naam PURMERUL OOD
Hoofdkantoor Plovdiv, Bulgaria
Geregistreerd adres Luleburgasstraat 22, 4e verdieping, apt. 9, Plovdiv 4002, Bulgaria
Unieke identificatiecode 201172065
Beheerder Plamen Sergeev Stefanov
E-mailadres [email protected]
Contact telefoon +359 2 862 11 64
Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
Naam Commission for Personal Data Protection
Adres bul. “Prof. Cvetan Lazarov” №2, Sofia 1592, Bulgaria
E-mailadres [email protected]

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een verzoek sturen per post of e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Dit PERSOONLIJKE GEGEVENSBELEID is geaccepteerd en goedgekeurd door PURMERUL Ltd.

Het beleid is in overeenstemming met de wetgeving die van kracht was op het moment van goedkeuring, evenals met het Europese en nationale wettelijke kader op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In het geval van wijzigingen in de wetgeving of in onze doelen en praktijken voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zal dit beleid dienovereenkomstig worden aangepast. Informatie over de wijzigingen is beschikbaar op onze website.

Publicatiedatum: 2.12.2020

Geen producten in de winkelwagen. Bekijk productaanbod

×
is toegevoegd aan je winkelwagen.
Winkelwagen Doorgaan naar afrekenen