GRATIS FRAGT TIL KØB OVER 450 DKK INDEN 2 ARBEJDSDAGE
0
×

Betingelser for brug af webstedet

Velkommen til vores hjemmeside ( “cocosolis.com”). Disse “Betingelser for brug” regulerer adgangen til og brugen af COCOSOLIS.COM.
Adgangen til webstedet og dets anvendelse samt køb af COCOSOLIS.COM produkter er baseret på den antagelse, at brugeren med det faktum at indlæse webstedet fra en terminalenhed accepterer at læse disse generelle brugsvilkår og deres applikationer.

Adgangen til webstedet og dets anvendelse samt køb af COCOSOLIS.COM produkter er baseret på den antagelse, at brugeren med det faktum at indlæse webstedet fra en terminalenhed accepterer at læse disse generelle brugsvilkår og deres applikationer.

Disse vilkår udgør en aftale, der regulerer forholdet mellem PURMERUL Ltd. i sin egenskab af administrator af webstedet www.cocosolis.com og dets slutbrugere.

Denne aftale gælder for informationstjenester og -systemer, der er tilgængelige via webstedet, dets mobile versioner samt enhver anden applikation og service, der er eller kan være forbundet med webstedet. Denne aftale er gyldig, indtil brugeren opsiger brugen af de tjenester, der er tilgængelige via webstedet.
PURMERUL Ltd. er et kommercielt selskab med hjemsted og ledelsesadresse: Plovdiv, 4002, Centralregion, 22 Luleburgaz Str., 4. sal, apt. 9. Virksomheden er optaget i handelsregistret og registret over nonprofitorganisationer hos Registreringsagenturet med UIC 201172065.

For andre juridiske oplysninger, bedes du læse afsnittene: Almindelige salgsbetingelser, returpolitik og personoplysningspolitik fra COCOSOLIS.COM

Formålet med webstedet udtrykkes i følgende hovedretninger:

1. At informere brugerne om virksomhedens aktivitet, dets historie, vision, mission, værdier, virksomheders og sociale ansvar samt de produkter og tjenester, der tilbydes af det.

2. Tilvejebringelse af adgang til en platform, hvorigennem brugere kan placere varer online, indgå kontrakter om salg af varer, der tilbydes af virksomheden og dele anmeldelser og vurderinger af de tilbudte varer.

3. At informere brugerne af webstedet om detaljerne til kontakt med virksomheden, hvis de har brug for yderligere oplysninger, har forespørgsler om de tilbudte produkter og tjenester, ønsker at sende kommentarer eller anbefalinger samt modtage information om deres rettigheder og måden at udøve dem på.

Adgang til og brug af COCOSOLIS.COM, herunder visning af websider, kommunikation med COCOSOLIS.COM og relaterede hjemmesider og sociale medieressourcer, køb på hjemmesiden, foretages udelukkende af vores brugere til personlige formål, som følger på ingen måde være forbundet med nogen kommerciel, økonomisk eller professionel aktivitet.

COCOSOLIS.COM anses ikke for ansvarlig for nogen brug af webstedet og dets indhold af nogen af dets brugere, hvilket ikke er i overensstemmelse med love og lovbestemmelser. Især kan du holdes ansvarlig for at give falske, falske oplysninger eller data vedrørende tredjeparter (i tilfælde af at tredjeparten ikke har givet sit samtykke) såvel som for misbrug af sådanne data eller oplysninger.

1. Registrering og kommunikation

Hvis du ønsker at bruge vores tjenester, skal du være voksen og acceptere disse vilkår. Ved at acceptere disse vilkår accepterer brugeren at kommunikere med ham via de leverede elektroniske kommunikationskanaler – telefon, e-mail, SMS og andre elektroniske kanaler. Brugeren accepterer at være adressat og modtage elektroniske erklæringer fra webstedet og dets administrator.

Parterne er enige om, at e-mails udgør elektroniske erklæringer, og at de ledsagende oplysninger udgør identifikationen af forfatteren som indehaver af disse elektroniske erklæringer og er en elektronisk signatur, som parterne anerkender værdien af en håndskrevet underskrift i deres forhold.
For at bruge vores tjenester kan du også købe produkterne ved at registrere dig på siden. Registrering er gratis. Brugeren kan til enhver tid annullere tilmeldingen. Brugeren accepterer at give komplette, ægte og nøjagtige oplysninger, både ved registrering og ved bestilling uden at registrere en konto. Adgangsrettigheder er personlige og kan ikke overføres til tredjemand. Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret adgang til din konto.

2. Copyrights

Brugeren har ret til i realtid (online) at få adgang til de tjenester, der leveres via webstedet i overensstemmelse med kravene til adgang
Retten til adgang til brugeren inkluderer ikke retten til at kopiere eller gengive oplysninger eller til at bruge beskyttet intellektuel eller industriel ejendom, bortset fra en lille mængde oplysninger, der kun er beregnet til personlig brug, forudsat at en sådan anvendelse ikke skader legitime interesser hos forfatterne eller andre indehavere af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, og kopiering eller reproduktion udføres til ikke-kommercielle formål.

Indholdet af COCOSOLIS.COM, inklusive, men ikke begrænset til, værker, fotos, billeder, dialoger, musik, lyde, videoer, dokumenter, tegninger, figurer, logoer og ethvert andet materiale offentliggjort i COCOSOLIS.COM i ethvert format, inklusive menuer , websider, grafik, farver, diagrammer, værktøjer, skrifttyper, webstedsdesign, diagrammer, planer, metoder, processer, funktioner og software, der er en del af COCOSOLIS.COM, er beskyttet af ophavsret og enhver anden ret til intellektuel ejendom tilhørende COCOSOLIS.COM og de respektive rettighedshavere. Reproduktion, helt eller delvist, uanset form, af COCOSOLIS.COM og dens indhold er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM har eneret til at godkende eller forbyde reproduktion (hvad enten direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent eller af en anden grund eller i en hvilken som helst form, helt eller delvist) af COCOSOLIS.COM og dets indhold.

Forfattere af værker, der er offentliggjort i COCOSOLIS.COM, har til enhver tid ret til at kræve forfatterskab af deres værker og modsætte sig enhver forvrængning eller anden ændring af deres arbejde, herunder eventuelle ændringer i deres værker, der måtte være påvirker de berørte forfatteres ære og omdømme negativt.

Brugere af vores side er forpligtet til at overholde ophavsretten til forfattere, der har valgt at offentliggøre deres arbejde på COCOSOLIS.COM eller har samarbejdet med COCOSOLIS.COM i skabelsen af nye ekspressive og kunstneriske værker, der er beregnet til offentliggørelse, ikke kun af webstedet, eller som er en integreret del af webstedet.

Under alle omstændigheder er indholdet af webstedet eller ethvert individuelt arbejde beskyttet af ophavsret eller enhver anden intellektuel ejendomsret ikke tilladt at blive brugt på nogen måde eller i nogen form.

3. Varemærker og domænenavne

PURMERUL Ltd. er den eksklusive ejer af logoerne og det registrerede varemærke “COCOSOLIS” og enhver anden funktion, der inkluderer ordet “COCOSOLIS” og domænenavnet “COCOSOLIS.COM”.

PURMERUL Ltd. har ret til eksklusiv brug af sine egne mærker.

Det er ikke tilladt uden PURMERUL Ltd. at bruge disse varemærker til andre produkter eller tjenester

4. Links til andre websteder

Cocosolis.com indeholder links til andre sider, der på ingen måde er relateret til COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM kontrollerer ikke disse websteder eller deres indhold. COCOSOLIS.COM er ikke ansvarlig for indholdet af disse websteder og / eller de regler, der er vedtaget af dem med hensyn til, men ikke begrænset til, dine personlige data, når du besøger disse websteder. Disse tredjeparter vil sandsynligvis indsamle brugerens personlige data, hvis ordning er reguleret i henhold til de generelle betingelser for brug og beskyttelse af personoplysninger, der accepteres af dem. Når du kommer til disse websteder via de links, der leveres til COCOSOLIS.COM, skal du læse omhyggeligt deres vilkår og betingelser for brug samt deres fortrolighedspolitik. Vores brugsvilkår og fortrolighedspolitik gælder ikke for tredjepartswebsteder.

5. Betingelser for brug af indhold

COCOSOLIS.COM gør alt for at forhindre offentliggørelse på sit websted af indhold, der kan anses for at krænke borgernes tro eller menneskerettigheder og værdighed i alle dens former og manifestationer. COCOSOLIS.COM garanterer dog ikke, at indholdet på webstedet er passende eller lovligt for ethvert publikum eller er lovligt i alle lande.

I tilfælde af at sådant indhold betragtes som ulovligt i et af disse lande, er vi ikke ansvarlige for din beslutning om at besøge og bruge vores websted. Hvis du alligevel beslutter at bruge det, informerer vi dig om, at du bruger de tjenester, der leveres af COCOSOLIS. COM er helt dit personlige ansvar.

COCOSOLIS.COM tager skridt til at sikre, at indholdet af COCOSOLIS.COM er korrekt og ikke indeholder falske eller forældede oplysninger. COCOSOLIS.COM kan dog ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af det indhold, der er offentliggjort på dets websted.

COCOSOLIS.COM kan ikke garantere, at webstedet fungerer kontinuerligt uden afbrydelser og fejl på grund af internetforbindelsen. Kontakt os, hvis der opstår et problem med vores side. En repræsentant for COCOSOLIS.COM står til din rådighed for at hjælpe og hjælpe med at gendanne din adgang til webstedet, hvis og så vidt muligt.

COCOSOLIS.COM skal træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre COCOSOLIS.COMs tjenester for at forhindre uautoriseret brug eller adgang til data samt for at forhindre risikoen for formidling, destruktion og tab af data og fortrolige oplysninger om brugere af COCOSOLIS.COM samt for at undgå uautoriseret eller ulovlig adgang til sådanne data og oplysninger.

6. Forbrugerens rettigheder og forpligtelser

Brugeren har ret til at bruge webstedet under de begrænsninger, der er beskrevet ovenfor i punkt 2 Immaterielle rettigheder.

Brugeren forpligter sig til at bruge de leverede tjenester:

 1. ikke at udføre ondsindede handlinger i henhold til disse brugsbetingelser;
 2. ikke på teknisk måde eller på en teknisk måde udvinde nogen informationsressourcer eller dele af dem, der er inkluderet i databaser, tilgængelige via webstedet og således oprette sin egen database i elektronisk eller anden form.
 3. ikke at efterligne en anden person eller en repræsentant for en person, der ikke er autoriseret til at repræsentere eller på anden måde vildlede webstedet eller tredjeparter om hans identitet eller tilhører en bestemt gruppe mennesker; 4. straks at underrette virksomheden om ethvert tilfælde af begået eller opdaget overtrædelse ved brug af de leverede tjenester
 4. ikke at udføre aktiviteter, der inkluderer anvendelse af vira, bots, orme eller anden computerkode, filer eller programmer, der afbryder, ødelægger eller begrænser funktionaliteten i computersoftware eller hardware eller telekommunikationsenhed eller på anden måde tillader uautoriseret brug af eller adgang til en computerenhed eller computernetværk.
7. Begrænsning af selskabets ansvar

Virksomheden leverer tjenesterne via webstedet til brug af brugeren “som den er” og “som tilgængelig”. Virksomheden garanterer eller lover ikke specifikke resultater fra brugen eller fra den langsigtede mulighed for at bruge tjenesterne.

Virksomheden giver ikke garantier for, at:brugerens brug af tjenesterne vil være kontinuerlig, rettidig, sikret og sikker eller fejlfri;eventuelle mangler i tjenesterne vil blive repareret;de leverede tjenester eller de tjenester, som sidstnævnte er bygget på, er fri for virus eller andre skadelige komponenter;

Under ingen omstændigheder vil virksomheden være ansvarlig for tab, skader eller personskader, der skyldes:

 1. brugen af tjenesterne
 2. problemer eller teknisk manglende funktion i forbindelse med brugen af tjenesterne
 3. materiale downloadet gennem eller i forbindelse med tjenesterne;
 4. brugerindhold
 5. Brugers adfærd i forbindelse med tjenesterne, uanset om det er i realtid (online) eller ej (offline).

Virksomheden er ikke ansvarlig, hvis brugeren ikke kan få adgang til webstedet på grund af problemer uden for webstedets kontrol – software, hardware, internetforbindelsesproblem eller force majeure.

Brugeren accepterer at være ansvarlig for alle omkostninger til vedligeholdelse, servicering eller tilslutning af sit computersystem eller anden ejendom, der er nødvendig for brugerens brug af tjenesterne.

Virksomheden forbeholder sig ret til systematisk at blande sig i hele funktionaliteten på webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, at suspendere adgangen til det, hvis der er en god grund til det.

8. Straffe

Indtil det fulde beløb tilladt i henhold til gældende lov er selskabet ikke ansvarlig for skader, som brugeren har lidt, og som er:

 1. indirekte;
 2. efterfølgende
 3. tilfældig
 4. straffende, herunder for erstatning for tabte fordele, der skyldes brug eller umulighed for brugen af tjenesterne.

Uanset ovenstående er selskabets ansvar over for brugeren for enhver handling eller passivitet relateret til og i forbindelse med brugen af tjenesterne altid begrænset til en sanktion i størrelsen af købsværdien. I mangel af et køb er virksomheden ikke ansvarlig for nogen af sine handlinger eller undladelser.

9. Skift

COCOSOLIS.COM kan ændre eller opdatere hele eller dele af disse brugsbetingelser. I dette tilfælde vil opdaterede oplysninger blive offentliggjort i dette afsnit. De nye “brugsbetingelser” skal være gældende fra datoen for offentliggørelsen på COCOSOLIS.COM.

Hvis du ikke er enig med hele eller en del af “brugsbetingelserne” fra COCOSOLIS.COM, er vi ikke ansvarlige for din beslutning om at besøge og bruge vores websted.

10. Opsigelse

Denne aftale træder i kraft straks efter accept af brugeren og er gyldig indtil ophør af brugen af tjenesterne.

11. Gældende lovgivning

Som et grundlæggende princip for gennemførelsen af denne aftale oplever parterne gensidig forståelse og tålelige indrømmelser. I den forstand, at parterne er enige om at løse de konflikter, der er opstået mellem dem, i en ånd af goodwill og gennem forhandlinger.

Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med gennemførelsen eller manglende overholdelse af denne aftale, skal afgøres af parterne ved forhandling og med hver enkelt af dem.

I tilfælde af umulighed at løse tvister, der opstår i forbindelse med og i forbindelse med denne kontrakt, er dens opfyldelse henholdsvis manglende opfyldelse, parterne enige om at løse det samme for den kompetente domstol, bestemt i henhold til reglerne om jurisdiktion. I tilfælde af en privat tvist med et internationalt element bestemmes den domstol, der har kompetence til at behandle tvisten, af reglerne i international privatret.

Den gældende lov i henhold til denne aftale er lovgivningen i det land, hvor administratoren er registreret, i dette tilfælde Bulgarien.

Offentliggørelsesdato: 2.12.2020

Ingen varer i kurven. Gennemse varer

×
er blevet tilføjet til din kurv.
Kurv Gå til kassen