facebook_pixel

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας (“COCOSOLIS.COM”). Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας η οποία ισχύει κάθε φορά που εισάγεται και σερφάρετε στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες της, είτε αγοράζετε προϊόντα είτε όχι. Παρακαλούμε διαβάστε επίσης τους Όρους χρήσης της COCOSOLIS.COM, επειδή περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για τα συστήματα ασφαλείας που εγκρίθηκαν από την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου σας παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών ταυτοποίησης των χρηστών της COCOSOLIS.COM.

Διαχειριστής δεδομένων

Ο διαχειριστής δεδομένων που επεξεργάζεται την ιστοσελίδα αυτή είναι η PURMERUL Ltd. PURMERUL OOD, που εδρεύει στη Βουλγαρία, Liuleburgas 22, Plovdiv, τ.κ. 4002, όροφος 4, διαμέρισμα 9, UIC 201172065 αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθμό ΦΠΑ BG201172065 (εφεξής “COCOSOLIS.COM “). Ο διαχειριστής καθορίζει τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των πληροφοριών, καθώς και τις διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

Προαιρετική ή υποχρεωτική παράδοση δεδομένων

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στο COCOSOLIS.COM, που ζητήθηκαν για συλλογή σε διάφορες τοποθεσίες της ιστοσελίδας είναι για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι υποχρεωτικά, γεγονός που υποδεικνύεται από το σύμβολο (*) που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο πληροφοριών.
Κάθε άρνηση παροχής τέτοιων δεδομένων στο COCOSOLIS.COM, όταν αυτό απαιτείται, καθιστά αδύνατο τον κύριο σκοπό αυτής της ενέργειας: μια τέτοια άρνηση θα μπορούσε, για παράδειγμα, να καταστήσει αδύνατη για την COCOSOLIS.COM να εκτελέσει παραγγελία ή να παράσχει άλλη υπηρεσίες στο COCOSOLIS.COM.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω του COCOSOLIS.COM και τρίτων που έχουν επιλεγεί για την αξιοπιστία και την εμπειρία τους και εκτελούν δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς που σχετίζονται στενά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών για την αγορά προϊόντων

Τα δεδομένα επεξεργάζονται για την εκτέλεση των ακόλουθων υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπό μας:

1. εκπλήρωση παραγγελιών και συναφών δραστηριοτήτων – συλλέγουμε για το σκοπό αυτό: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
2. εγγραφεί ή συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα και εκπτώσεις για αυτό το σκοπό συλλέγουμε – όνομα, διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. τα likes με τους φίλους σας μέσω των προφίλ σας στον κοινωνικών μέσων.
4. διαχείριση πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων κατά της απάτης σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα – για το σκοπό αυτό, μεταφέρουμε μόνο τις πληροφορίες που συλλέξαμε για να πραγματοποιήσουμε τη συναλλαγή και στη συνέχεια δεν τηρούνται μαζί μας.
5.διαχείριση των ερωτημάτων σας: τεχνικές, εμπορικές, σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών σας, καθώς και αιτήματα για πληροφορίες υπό την ευρύτερη έννοια της λέξης.
6. πρόσβαση των ειδικών μας (Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, τμήμα αγορών, εξυπηρέτηση πελατών) ·
7. αποστολή, με την συγκατάθεσή σας, με σκοπό μάρκετινγκ, εμπορικές επικοινωνίες, μέσω διαφόρων καναλιών και χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους (χαρτί, τηλέφωνο).
8. αποστολή, με την συγκατάθεσή σας για στόχους που σχετίζονται με τη δημιουργία προφίλ και τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο, εμπορικές προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά σας. Η δημιουργία προφίλ γίνεται, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας cookies, πρόσφατες αγορές κ.λ.π..

Κατά την επεξεργασία δεδομένων που μπορούν να σας εντοπίσουν άμεσα ή έμμεσα, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την αρχή της αυστηρής αναγκαιότητας.
Για αυτό το λόγω διαμορφώσαμε τον ιστότοπο με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αποκλείεται όταν η επίτευξη των στόχων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης ανωνύμων δεδομένων.

Η COCOSOLIS.COM διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα προφίλ χρηστών και όλα τα σχετικά δεδομένα σε περίπτωση που βρεθεί παράνομο περιεχόμενο, περιεχόμενο επιβλαβές για την παρουσίαση του COCOSOLIS.COM ή / και των προϊόντων του ή τρίτων ή προάγει παράνομες ή δυσφημιστικές δραστηριότητες, πορνογραφικό περιεχόμενο, περιεχόμενο που υποκινεί τους ανθρώπους στη βία που προωθεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η πολιτική απορρήτου μας:

1. η επεξεργασία δεδομένων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις πληροφορίες που υποβάλλονται κατά τη συλλογή των δεδομένων ·
2. η χρήση των δεδομένων για πρόσθετους σκοπούς μόνο όταν ο χρήστης έχει ρητά δώσει τη συγκατάθεσή του (π.χ. αποστολή προωθητικών μηνυμάτων κ.λπ.).
3. πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων μόνο για σκοπούς που είναι ουσιώδεις για την ζητούμενη υπηρεσία (για παράδειγμα, σε τράπεζες, ταχυμεταφορείς). Αυτές είναι μόνο οι οργανισμοί που είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.
4. εκτελούμε πάντα αιτήσεις για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη των παρεχόμενων δεδομένων.
5. Εξασφάλιση ορθής και νόμιμης διαχείρισης δεδομένων, προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των παρεχόμενων δεδομένων.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες

Η αποθήκευση δεδομένων συνεχίζεται, εφόσον έχουμε λόγο να το αποθηκεύσουμε. Για παράδειγμα, ο χρήστης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τον ίδιο.
Εφαρμόζουμε τους ακόλουθους όρους για την αποθήκευση των διαφόρων τύπων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον σκοπό τους, συγκεκριμένα:

Πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αγορά – εντός 5 ετών από την αρχική συλλογή.
Πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ που μας δώσατε εθελοντικά μέσα σε 2 χρόνια από την αρχική συλλογή και την επακόλουθη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τους.
Για τον υπολογισμό της συμπεριφοράς του χρήστη στην τοποθεσία – με βάση την περίοδο ισχύος του cookie που εγγράφεται, αλλά όχι περισσότερο από ένα έτος.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε πάντα το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από την COCOSOLIS.COM με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχετε επίσης δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από την COCOSOLIS.COM σχετικά με την πηγή των προσωπικών σας δεδομένων,τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, τη λογική που ζητείται για επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, τις κατηγορίες εταιρειών στις οποίες μπορούν να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα.

Έχετε πάντα το δικαίωμα να λαμβάνετε από το COCOSOLIS.com:

(α) ενημέρωση, διόρθωση, συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων,
(β) ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή, αποκλεισμό ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν απαιτείται να αποθηκεύονται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία τα δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου:

(α) για νόμιμους λόγους, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, ακόμη και αν αυτά σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.
(β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσου μάρκετινγκ ή για την ολοκλήρωση έρευνας αγοράς ή επικοινωνίας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στην COCOSOLIS.COM μέσω e-mail dpo@cocosolis.com και θα σας απαντήσουμε αμέσως dpo@cocosolis.com.

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Μερικές φορές καταγράφουμε μερικές από τις πληροφορίες σας στους διακομιστές μας ή τις στέλνουμε σε τρίτους.
Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και μερικές φορές – και ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες από μόνοι τους.
Επί του παρόντος, ορισμένα από τα δεδομένα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται είναι τα εξής:

1. Η εταιρεία ταχυμεταφορών που ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά, την παράδοση και την επιστροφή των αγαθών που αγοράζονται στην ιστοσελίδα μας.

2. Το τραπεζικό ίδρυμα ή η εταιρεία επεξεργασίας πληροφοριών πιστωτικής κάρτας.

https://www.braintreepayments.com/en-bg/legal/payment-services-agreement-3pl
https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/privacy-full

3. Google με δικά της προϊόντα: Google Analytics, Διαχειριστής ετικετών Google, AdSense

https://privacy.google.com/

4. MailChimp

https://mailchimp.com/legal/privacy/

5. Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

6. Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

7. Prim.bg

https://prim.bg/en/privacypolicy

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους απώλειας, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων στα δεδομένα, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους συλλογής δεδομένων που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας.
Όταν αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σε εμάς, αποθηκεύονται φυσικά σε διακομιστές, τοποθετημένοι σε κέντρα αποθήκευσης δεδομένων στο έδαφος της Ευρώπη.

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε πληροφορίες για εσάς από υπαλλήλους που εργάζονται στην εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την αντιμετώπιση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή σε σχέση με το έργο που επιτελούν αυτοί οι εργαζόμενοι.
Έχουμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με τις νομικές μας υποχρεώσεις για την προστασία των πληροφοριών σας.
Ωστόσο, COCOSOLIS.COM δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια του χώρου θα αποκλειστεί κάθε κίνδυνος πρόσβασης χωρίς τη συγκατάθεση ή τη διάδοση των δεδομένων από τις συσκευές που ανήκουν στον χρήστη, σας συμβουλεύουμε να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι (όπως η αναβάθμιση του ιών) και ότι ο ISP σας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη μετάδοση δεδομένων (όπως, για παράδειγμα, itni τοίχους και τα φίλτρα spam). Στο COCOSOLIS.COM, κάθε αγορά γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, χάρη στη χρήση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας κωδικοποίησης (SSL).

Σύνδεσμοι (link) προς άλλες ιστοσελίδες

Η COCOSOLIS.COM περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με την Cocosolis.com
Η COCOSOLIS.COM δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους.
Η COCOSOLIS.COM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής σας, καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστότοπους. Σας ζητούμε λοιπόν να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε με αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου τους. Η πολιτική εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων. Ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσεις σε αυτές τις τοποθεσίες μόνο για να διευκολύνει τον χρήστη στην αναζήτησή του, καθώς και για τη διευκόλυνση συνδέσεων υπερκειμένου με άλλους ιστότοπους.

Τροποποίηση και ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της COCOSOLIS

Η COCOSOLIS ενδέχεται να τροποποιήσει ή απλώς να ενημερώσει κάποια ή ολόκληρη την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις νομικές ρυθμίσεις ή τους κανονισμούς που διέπουν αυτό το θέμα και προστατεύοντας τα δικαιώματά σας. Οι αλλαγές και οι ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα είναι υποχρεωτικές, μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Επομένως, παρακαλούμε ελέγξτε τακτικά αυτό το τμήμα για να δημοσιεύσετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου.

Επαφές διαχειριστή:

PURMERUL LTD, Βουλγαρία, 1407 Sofia, Vaptsarov 53V Blvd.
Data Protection Officer: email: dpo@cocosolis.com

Τελευταία αλλαγή Μαΐου, 2018.

Μενού