• Λάδια μαυρίσματος σε τιμή PROMO ♡ 110ml = 200ml
0
×

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του ιστότοπου www.cocosolis.com (ο Ιστότοπος), που διαχειρίζεται η “PURMERUL” OOD (η Εταιρεία).
Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, ενεργούμε ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων και πραγματοποιούμε ενέργειες για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων ή GDPR) και με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εδώ υποδεικνύουμε το τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων – τους τελικούς χρήστες. Υπάρχουν επίσης τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειαστεί.

I. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου;

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων και συναφών υπηρεσιών, το σύστημα πληροφοριών μας χρειάζεται ορισμένες πληροφορίες από εσάς, μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείται άμεσα ή έμμεσα.

1. Πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει οικειοθελώς:

α) Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται για μια συγκεκριμένη υπηρεσία στον Ιστότοπο, ενδέχεται να ζητήσουμε να μας παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
1) προσωπικά ονόματα
2) μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email
3) τηλέφωνο επικοινωνίας
4) φυσική διεύθυνση παράδοσης
5) πιθανές προτιμήσεις ή σχόλια
6) πρόσθετα δεδομένα (περιεχόμενο χρήστη ή / και αιτήματα) ·
β) Είναι πιθανό να ζητηθούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και σε περίπτωση αιτήματος που να σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, που περιγράφονται παρακάτω.

2. Πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπος από το Χρήστη

Για την υλοποίηση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω αυτού, το σύστημα πληροφοριών μας συλλέγει πληροφορίες από την ηλεκτρονική σας συσκευή κατά την εκτέλεση τυπικών δραστηριοτήτων για την ομαλή λειτουργία των λειτουργιών WEB. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συλλεχθούν οι ακόλουθες πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα:

1) Διεύθυνση IP
2) то πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται
3) προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας
4) τύπος συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση του ιστότοπου
5) πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας
6) δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή.

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την πηγή από την οποία γίνεται η πρόσβαση στον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, δεν συλλέγουμε τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σας, ακόμη και αν ο σύνδεσμος προς τον ιστότοπό μας προέρχεται από κοινωνικό δίκτυο.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή / και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ χρήστη και της υπηρεσίας διαδικτυακών αγορών, ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω της εγκατάστασης μικρών αρχείων κειμένου – τα λεγόμενα Cookies – στη συσκευή σας.

Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για ανάλυση κυκλοφορίας, διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνες αγοράς και δημιουργία προφίλ ομάδων χρηστών, για συστηματικες αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιστότοπου και για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και την ανάλυσή του, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των παρακάτω περιπτώσεων:

1) ενέργειες για τη δημιουργία και διαχείριση προφίλ χρηστών
2) ενέργειες για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό της ηλικίας που προβλέπει ο νόμος για τις διαδικτυακές αγορές
3) άμεσο μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών
4) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης
5) έλεγχος και διαχείριση δραστηριοτήτων διαδικτυακών αγορών
6) ανάλυση του ιστορικού αγορών, των προτιμήσεων και της συμπεριφοράς
7) πρόληψη της απάτης πληρωμών
8) διαχείριση αιτημάτων.

Τα cookies μπορούν επίσης να δημιουργηθούν, να παραχωρήσουν πρόσβαση, να διαβαστούν και να χειραγωγηθούν από τρίτους (διαφημιστικοί συνεργάτες, κοινωνικά δίκτυα, συνεργάτες ανάλυσης). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies, καθώς και για τα δεδομένα που συλλέγουν, το χρονικό διάστημα μεταχείρισης, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και για το πώς μπορείτε να αποτρέψετε ή να επιβεβαιώσετε αυτές τις ενέργειες, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικές πολιτικές για τη χρήση των cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε εμείς και τους γενικούς όρους χρήσης του ιστότοπου μπορείτε να βρείτε στους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και στην Πολιτική Χρήσης των Cookies.

3. Προσωπικά δεδομένα παιδιών. Πώς τα αντιμετωπίζουμε;

Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία δεν σκοπεύει και δεν επιθυμεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα παιδιών για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποκτήσει πληροφορίες ανηλίκου σε σχέση με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, οι πληροφορίες αυτές δεν θα υποστούν επεξεργασία και θα διαγραφούν, εκτός εάν η νομοθετική διάταξη απαιτεί από εμάς να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα με άλλο, ειδικά θεσμοθετημένο τρόπο.

II. Βασικές αρχές επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας εφαρμόζουμε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1) τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, με καλή πίστη και με διαφανή τρόπο ·
2) τα δεδομένα συλλέγονται μόνο για ρητούς, συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς ·
3) τα επεξεργασμένα δεδομένα μειώνονται στο ελάχιστο απαραίτητο σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους ·
4) τα δεδομένα διατηρούνται επικαιροποιημένα και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαραίτητο ·
5) η επεξεργασία πραγματοποιείται με τρόπο που εγγυάται ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή ζημία ·
6) η πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα παρέχεται μόνο για σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας ·
7) παρέχεται μέγιστη βοήθεια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων από υποκείμενα δεδομένων ·

III. Από ποιον και πώς συλλέγονται οι πληροφορίες;

Σε σχέση με τους ακόλουθους σκοπούς, ο Ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών – υποκείμενων των δεδομένων.
Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστότοπου μπορούν να συλλεχθούν με τους ακόλουθους τρόπους, μαζί και ξεχωριστά:

1. Παρέχονται προσωπικά και οικειοθελώς από τον επισκέπτη ·
2. Χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της παρουσίασης της Ιστοσελίδας, την ανάλυση και την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων.
IV. Γιατί υφίσταται η επεξεργασία δεδομένων, ποια είναι η νομική βάση και πόσος είναι ο χρόνος διεξαγωγής της επεξεργασίας;

Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, βάσει των σχετικών νομικών βάσεων και συγκεκριμένα:

Κατηγορία Σκοπός Νομική βάση σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (GDPR) Μέθοδος συλλογής Διάρκεια συντήρησης
1. Διεύθυνση IP 2. Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται 3. Ρυθμίσεις γλώσσας 4. Είδος συσκευής 5. Λειτουργικό σύστημα 6. Πληροφορίες χρήστη για τη παροχή της πλήρης λειτουργικότητας του Ιστότοπου Άρθρο 6, παράγραφος 1β- για την εκτέλεση σύμβασης (παροχή υπηρεσίας - χρήση ιστότοπου) Κατά τη χρήση του ιστότοπου της εταιρείας έως 36 μήνες * * μετά το τέλος της συνεδρίας στον ιστότοπο  
1. Όνομα και επώνυμο 2. Διεύθυνση email 3. Αριθμός τηλεφώνου 4. Διεύθυνση παράδοσης 5. Άλλες πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία για την εκπλήρωση συμβατικών δεσμεύσεων - σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησιών και τη παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων Άρθρο 6, παράγραφος 1β - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (αγοραπωλησίας προϊόντων) Κατά τη χρήση υπηρεσίας του ιστότοπου για διαδικτυακές αγορές · κατά την επεξεργασία παραγγελιών και σχετικών δραστηριοτήτων έως 24 μήνες, εκτός από τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, για τους οποίους εφαρμόζονται οι καθορισμένες νομικές προθεσμίες
1. Όνομα και επώνυμο 2. Διεύθυνση email 3. Αριθμός επικοινωνίας (προαιρετικό) για επικοινωνία Άρθρο 6, παράγραφος 1α - συγκατάθεση στην επεξεργασία Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία
1. Όνοματεπώνυμο 2. Διεύθυνση email 3. Αριθμός τηλεφώνου για αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS, Viber ή WhatsApp" για επικοινωνία με στόχο ειδοποίηση για τα επιλεγμένα προϊόντα στο καλάθι προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές δεσμεύσεις Άρθρο 6, παράγρ. 1 β) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (αγορά και πώληση αγαθών) όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία του ιστότοπου για ηλεκτρονικές αγορές· κατά την επεξεργασία παραγγελιών και συναφών δραστηριοτήτων μέχρι την άρνηση λήψης ειδοποιήσεων. Ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει γνώμη ζητώντας να σταματήσουν τα μηνύματα.
1. Όνομα και επώνυμο 2. Διεύθυνση email 3. Αριθμός επικοινωνίας (προαιρετικό) 4. Διεύθυνση (σε περίπτωση ανταλλαγής, επιστροφής ποσών και προϊόντων) 5. Τραπεζικός λογαριασμός (εάν απαιτούνται επιστροφές χρημάτων) για επικοινωνία σε περίπτωση ερωτήσεων, καταγγελιών, προσφυγών, αιτήσεων αλλαγής, επιστροφής ποσών και προϊόντων Άρθρο 6, παράγραφος 1β - για συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο των καταναλωτών Κατά την επικοινωνία ή / και αλληλογραφία με εκπρόσωπο της εταιρείας έως 24 μήνες, εκτός από τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, για τους οποίους εφαρμόζονται οι καθορισμένες νομικές προθεσμίες
1. Όνομα και επώνυμο 2. Διεύθυνση email 3. Αριθμός επικοινωνίας 4. Διεύθυνση 5. Δεδομένα σχετικά με τον τύπο και την αξία των αγορών που πραγματοποιήθηκαν 6. Άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τη νομική σχέση με τον συγκεκριμένο χρήστη επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των έννομων διαφορών, άσκησης ή προστασίας των έννομων αξιώσεων, είσπραξη οφειλών Άρθρο 6, παράγραφος 1γ - τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση · Άρθρο 6, παράγραφος 1στ - για την προστασία των έννομων συμφερόντων κατά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με νομικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω οργανισμών συλλογής και άλλων διαμεσολαβητών έως 12 μήνες από την τελική ολοκλήρωση της νομικής διαφοράς και την επίλυση των σχετικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών, με εξαίρεση τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, για τους οποίους εφαρμόζονται οι καθορισμένες νομικές προθεσμίες
1. Όνομα χρήστη για να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη στον ιστότοπο Άρθρο 6, παράγραφος 1β - για την εκτέλεση σύμβασης (παροχή υπηρεσίας - χρήση ιστότοπου) κατά τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη έως ότου απενεργοποιηθεί το προφίλ
1. Διεύθυνση email για να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις Άρθρο 6, παράγραφος 1α - συγκατάθεση στην επεξεργασία κατά την αίτηση συνδρομής μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία
1. Όνοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη 2. Εμαιλ 3. Αριθμός τηλεφώνου για αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS, Viber ή WhatsApp 4. Άλλο περιεχόμενο 5. Άλλα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies για εμπορικά μηνύματα, άμεσο μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για έρευνες Άρθρο 6, παράγρ. 1 α) - συγκατάθεση στην επεξεργασία με τη συγκατάθεση του υποκειμένου να είναι ο αποδέκτης των εμπορικών μυνημάτων και άλλων μορφών άμεσου μάρκετινγκ μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία. Ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει γνώμη ζητώντας να σταματήσουν τα μηνύματα.
1. Όνομα και επώνυμο ή όνομα χρήστη 2. Φωτογραφίες (προαιρετικά) 3. Άλλο περιεχόμενο Για τη δημοσίευση σχολίων σχετικά με την ικανοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Άρθρο 6, παράγραφος 1α - συγκατάθεση στην επεξεργασία Κατά την αποστολή και δημοσίευση κριτικών μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία
1. Όνομα και επώνυμο ή όνομα χρήστη 2. Διεύθυνση email 3. Άλλο περιεχόμενο 4. Άλλα δεδομένα που συλλέγονται μέσω μάρκετινγκ των cookies για εμπορικά μηνύματα, άμεσο μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών Άρθρο 6, παράγραφος 1α - συγκατάθεση στην επεξεργασία κατά τη συγκατάθεση του υποκειμένου στο να είναι ο αποδέκτης εμπορικών επικοινωνιών και άλλων μορφών άμεσου μάρκετινγκ μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία
1. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα συμπεριφοράς χρήστη που συλλέγονται μέσω των cookies για ανάλυση κυκλοφορίας, διαφημιστικούς σκοπούς, συστηματικές αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την ανάκτηση πληροφοριών για κατανάλωση, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και την ανάλυσή του, την πρόληψη της απάτης σε σχέση με τις πληρωμές, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, την εγκαθίδρυση της προβλεπόμενης ηλικίας από το νόμο για τις online αγορές Άρθρο 6, παράγραφος 1α- συγκατάθεση στην επεξεργασία Άρθρο 6, παράγραφος 1β - για την εκτέλεση σύμβασης (παροχή υπηρεσίας - χρήση ιστότοπου) Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την εξάλειψη της ανάγκης για επεξεργασία· σύμφωνα με τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά και τις προθεσμίες αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων cookies (πληροφορίες σχετικά με αυτά μπορείτε να βρείτε στη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOK-IES)
1. Διεύθυνση email Για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στις πολιτικές, τους κανόνες και τους γενικούς όρους και για την αποστολή ειδοποιήσεων του συστήματος και μηνύματα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου Άρθρο 6, παράγραφος 1β - για την εκτέλεση σύμβασης (παροχή υπηρεσίας - χρήση ιστότοπου) Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας έως ότου απενεργοποιηθεί το προφίλ
1. Όνομα και επώνυμο / όνομα χρήστη 2. Διεύθυνση email 3. Περιεχόμενο χρήστη για τη διοργάνωση ερευνών, παιχνιδιών δώρων, εκδηλώσεων και διαφημιστικών εκστρατειών Άρθρο 6, παράγραφος 1α - συγκατάθεση στην επεξεργασία όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στην οργανωμένη εκδήλωση, έρευνα, παιχνίδι, καμπάνια έως 24 μήνες
1. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα συστήματος απαραίτητα για τη συναλλαγή διαχείριση πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κατά της απάτης σε περίπτωση πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας Άρθρο 6, παράγραφος 1β - για την εκτέλεση σύμβασης κατά την αγορά ενός προϊόντος και την εξόφληση του Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση των συναλλαγών και δεν αποθηκεύονται στον Διαχειριστή
1. Όνομα και επώνυμο 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας ή / και email 3. Φυσική διεύθυνση αλληλογραφίας Επίσημες, έννομες ή / και συστηματικές προειδοποιήσεις, έννομο συμφερον. Άρθρο 6, παράγραφος 1γ - τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση εγγυημένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων έως 60 μήνες
Δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον προσδιορισμό των εμπορικών πολιτικών, των στρατηγικών αγοράς και των τιμών μέσω του σχηματισμού προφίλ των καταναλωτικών ομάδων Άρθρο 6, παράγραφος 1στ - για την προστασία των έννομων συμφερόντων Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς

Στις δραστηριότητές μας ακολουθούμε την αρχή του περιορισμού των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν η επίτευξη των καθορισμένων στόχων δεν απαιτεί την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας, εμείς δεν θα το πράξουμε. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (για παράδειγμα, κατά την αγορά και την παράδοση ενός προϊόντος, την επιστροφή ή την ανταλλαγή του, την επιστροφή χρημάτων, την έκδοση φορολογικών τιμολογίων κτλ.) ή για την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων. Οποιαδήποτε άρνηση παροχής τέτοιων δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.

V. Μέτρα για τη διασφάλιση νόμιμης και ευσυνείδητης επεξεργασίας. Ποια μέτρα έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας;

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διατηρούμε κατάλληλα, απαραίτητα και αναλογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη προστασία των δεδομένων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και κατάχρησης τους.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι από τις κύριες προτεραιότητές μας. Εισάγουμε και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε ροή εργασίας πραγματοποιείται διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών. Οι υπάλληλοί μας είναι εξοικειωμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές που σχετίζονται με τη προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ηθικής και εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί επιχειρηματικά συστήματα, διαδικασίες και τεχνολογία πληροφοριών για την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την διασφάλιση τους.
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων μη αποκλειστικά: τμήμα μέσων ενημέρωσης, ανάπτυξη επιχειρήσεων, web μάρκετινγκ, τμήμα αγορών, εξυπηρέτηση πελατών) έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα στα συστήματα πληροφοριών μας σύμφωνα με τις ανατεθείσες λειτουργίες και εργασίες.

VI. Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια;

Όταν συντηρούμε πληροφορίες, τις αποθηκεύουμε φυσικά σε διακομιστές που βρίσκονται σε κέντρα αποθήκευσης δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, με περιορισμένη τεχνική και φυσική πρόσβαση, μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας δεδομένων.

VII. Με ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Εάν έχουμε τους κατάλληλους νομικούς λόγους σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αντικείμενο κοινής χρήσης Περιγραφή Λόγοι σύμφωνα με το ΓΚΠΔ
Αντισυμβαλλόμενοι - χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταχυμεταφορείς, ασφαλιστές, λογιστές, δικηγόροι, σύμβουλοι ασφάλειας πληροφοριών, πρακτορεία μάρκετινγκ και άλλα 1. Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων 2. Βοήθεια στη διαχείριση των εργασιακών διαδικασιών 3. Επιδίωξη έννομων συμφερόντων Άρθρο 6, παράγραφος 1 β), γ), στ)
Δημόσιοι φορείς - φορολογική διοίκηση, εποπτικοί και ελεγκτικοί φορείς, τοπικές αρχές και άλλοι Κατά την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων Άρθρο 6, παράγραφος 1 γ)
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Klaviyo, Yotpo, Instagram, SalesRay ERP Βελτιστοποίηση και διαχείριση των εμπορικών και μάρκετινγκ διαδικασιών Άρθρο 6, παράγραφος 1 α), στ)
Δικαστικές αρχές, διαιτητικά δικαστήρια, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί επιμελητές, διαμεσολαβητές, οργανισμοί είσπραξης και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς είσπραξης οφειλών Βελτιστοποίηση και διαχείριση της Δίωξης των νόμιμων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή της προστασίας νομικών απαιτήσεων, είσπραξης οφειλών, κατάθεσης / απάντησης σε καταγγελίες, σήματα, αξιώσεις και άλλα προς τις αρμόδιες κρατικές και δικαστικές αρχές και τις διεργασίες εμπορίας (μάρκετινγκ) Άρθρο 6, παράγραφος 1 γ), στ)
Ειδική αρχή - διοικητική, δικαστική αρχή ή / και εκτελεστική εξουσία 1. Εάν είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η αποκάλυψη εμπορικού μυστικού · 2. Σε σχέση με την επίλυση νομικών διαφορών ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου ή / και διαιτησίας· 3. Κοινοποίηση πληροφοριών με τις Αρχές επιβολής του νόμου και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι απολύτως απαραίτητη για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη εγκληματικής δραστηριότητας ή απάτης. Άρθρο 6, παράγραφος 1 γ)
Λογιστική και έλεγχος Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει της λογιστικής νομοθεσίας ή εγκεκριμένων διεθνών λογιστικών προτύπων. Άρθρο 6, παράγραφος 1 γ)
VIII. Δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα δικαιώματα κάθε τελικού χρήστη – υποκείμενο δεδομένων, που εγγυώνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί, για τον τρόπο άσκησής τους και τις διαδικασίες επίτευξης αυτού, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο πληροφοριών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή της Εποπτικής Αρχής.

Είδος δικαιώματος Περιγραφή
Δικαίωμα πληροφόρησης Κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων ή πριν από τη συλλογή τους από το διαχειριστή για επεξεργασία, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις ακόλουθες κύριες περιστάσεις: 1. Ποιος είναι ο διαχειριστής επεξεργασίας; 2. Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας; 3. Ποια είναι η νομική βάση ή / και τα νομικά συμφέροντα; 4. Ποιος μπορεί να λάβει τα δεδομένα; 5. Πόσο είναι το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους; 6. Ποια είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών; 7. Εκτελείται η αυτόματη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δικαίωμα πρόσβασης Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται ο διαχειριστής. Αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα για το «Δικαίωμα πληροφόρησης», καθώς και την πηγή των προσωπικών δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από το Χρήστη, ο τελευταίος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο συλλογής, το τρόπο επεξεργασίας, την ισχύουσα νομική βάση.
Δικαίωμα διόρθωσης Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαχειριστή να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το χρήστη - υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαχειριστή να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Δικαίωμα «ψηφιακής ληθής» Όταν ο διαχειριστής επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει, τότε πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα για να ενημερώσει τους άλλους διαχειριστές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει και από αυτούς τους διαχειριστές τη διαγραφή όλων των συνδέσμων, αντιγραφών ή ρέπλικας αυτών των προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή περιορισμό της επεξεργασίας με τη παρουσία τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες υποθέσεις: 1. Η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από τον χρήστη. 2. Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη διαγραφή τους. 3. Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τα απαιτεί για την άσκηση ή την προστασία των νομικών του αξιώσεων. 4. Ο χρήστης έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων και αναμένεται να ολοκληρωθεί η επαλήθευση από τον διαχειριστή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού της επεξεργασίας, τα δεδομένα ενδέχεται να συνεχίσουν να αποθηκεύονται από τον διαχειριστή.
Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον διαχειριστή τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία τον επηρεάζουν και τα οποία ο Χρήστης έχει παράσχει στον διαχειριστή, σε περίπτωση που: 1. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο· και 2. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση ή στην εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση του διαχειριστή να μεταφέρει σε άλλον διαχειριστή τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται από τον Χρήστη.
Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων που παρέχονται στο διαχειριστή σε σχέση με την εκτέλεση μιας εργασίας δημοσίου συμφέροντος, απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του διαχειριστή, γίνεται κατάρτιση προφίλ ή άμεσο μάρκετινγκ. Με την άσκηση αυτού του δικαιώματος, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ενδέχεται να διαγραφούν από τις συσκευές του διαχειριστή.
Δικαίωμα μη υποβολής σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου της κατάρτισης προφίλ Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δικαίωμα ασκησης καταγγελίας Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στη χώρα της συνήθους διαμονής του, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο που έλαβε χώρα η υποτιθέμενη παράβαση.
ΙΧ. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Ο χρήστης μπορεί πάντα και ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του. Για να σας παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή χρήση σε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να μας στείλετε μια ερώτηση μέσω τυπικού ταχυδρομείου ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετα δεδομένα για να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του αιτούντος και του υποκειμένου των δεδομένων. Θα απαντήσουμε σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα εντός δύο μηνών και σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της καθορισμένης περιόδου, θα ενημερωθείτε για την επέκταση, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
Ενδέχεται να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε αιτήματα που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή απειλούν το απόρρητο άλλων υποκειμένων δεδομένων. Θα σας παρέχουμε ένα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ενώ διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης ενός ανάλογου ποσού κατά την επανάληψη ή την υπερβολικότητα των αιτημάτων.

X. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων και διαχειριστής της Ιστοσελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή δεδομένων
‘Ονομα / Επωνυμία “PURMERUL” OOD (Ltd.)
Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv), Βουλγαρία
Διεύθυνση διαχείρισης PURMERUL OOD (Ltd.). 22 Lyuleburgaz str./blvd. Tsentralen Distr., Fl. 4, Apt. 9.
ΑΦΜ 201172065
Διαχειριστής Πλάμεν Σεργκέεβ Στέφανοβ (Plamen Sergeev Stefanov)
Διεύθυνση e-mail [email protected]
Τηλέφωνο επικοινωνίας +359 2 862 11 64
Στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Όνομα Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
διεύθυνση 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., 1592, Σόφια, Βουλγαρία
Διεύθυνση e-mail [email protected]

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ταχυδρομείου ή email στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected].

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ έχει γίνει αποδεκτή και έχει εγκριθεί από την PURMERUL OOD.

Η πολιτική είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη στιγμή της έγκρισης, καθώς και με το πανευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στη νομοθεσία ή στους στόχους και τις πρακτικές μας που σχετίζονται με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτή η πολιτική θα προσαρμοστεί αναλόγως. Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Ημερομηνία έκδοσης: 7.07.2020

×
Το προϊόν έχει προστεθεί στο καλάθι σας.
Καλάθι Ολοκλήρωση Παραγγελίας