Úplné podmienky a pravidlá akcie nájdete tu.

Všeobecné podmienky pre uskutočnenie akcie

”Ste neodolateľní! Na Deň žien zažiarte komplimenty! Vyberte si 2 produkty, vezmite si ako darček Luxury Coffee Scrub Box!”

1. Organizátor akcie

Organizátor akcie ”Ste neodolateľní! Na Deň žien zažiarte komplimenty! Vyberte si 2 produkty, vezmite si ako darček Luxury Coffee Scrub Box!” je spoločnosť PURMERUL s. r. o. so sídlom v Bulharsku, Plovdiv PPSC 4002, Lyuleburgas 22, poschodie 4, ap. 9, DIČ 201172065.

2. Oficiálne pravidlá

2.1 Účastníci Akcie sú povinní dodržiavať podmienok a pravidiel popísaných nižšie, nazývaných Oficiálne pravidlá.

2.2 Oficiálne pravidlá sú zverejnené pred zahájením akcie na www.cocosolis.com/sk. Viac informácií získate na tel. čísle + 421 2 3332 2934 (sadzba hovoru je stanovená podľa tarify volajúceho) každý pracovný deň v časovom rozmedzí od 09:30 do 18:00.

2.3 Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť oficiálne pravidlá verejným oznámením.

3. Územie vedenie akcie

Akcia je organizovaná a prebieha na území Slovenska.

4. Právo na účasť

4.1 Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú bydlisko na území Slovenska.

4.2 Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti PURMERUL s. r. o., všetci partneri a agentúry spojené s Akciou, ako aj rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených osôb.

5. Trvanie akcie

5.1 Akcia začína 01.03.2021 a pokračuje do 10.03.2021 alebo do vyčerpania množstvo tovaru.

6. Zúčastnené produkty

Akcia zahŕňa nasledujúce produkty dostupné na www.cocosolis.com/sk: NOUGAT Sparkling Body Butter, SKIN Anti-cellulite Dry Oil, SKIN Stretch Mark Dry Oil, SKIN Collagen Booster Dry Oil, GLOW Shimmer Oil, Luxury Coffee Scrub Box, HAIR Oil Mask 3in1, CHOCO Suntan & Body Oil, ALOHA Suntan & Body Oil, MANGO Suntan & Body Oil, CITRO Suntan & Body Oil, COOL After Sun Oil, Natural Sunscreen Lotion SPF 30, Natural Sunscreen Lotion SPF 50, rovnako ako plavky model TROPIC, model BEACH BABE, model COCOSOLIS a model BUTTERFLY.

7. Opis akcie a mechanizmus účasti v akcii

Táto akcia umožňuje užívateľom si objednať 2 produkty podľa vlastného výberu z webu www.cocosolis.com/sk a získať zadarmo produkt Luxury Coffee Scrub Box. Ak chcete využiť akčné podmienky, musí každý účastník pridať do košíka požadovanej 2 produkty. K objednávke sa automaticky pridá 1 krabička Luxury Coffee Scrub Box s nulovou hodnotou.

Ak chcete využiť výhody tejto akcie, môžu účastníci okrem stránky www.cocosolis.com/sk zadať tiež objednávku nasledujúcimi spôsobmi:

Doručovanie sa vykonáva prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS na adresu uvedenú Účastníkom alebo do kuriérskou kancelárie vybranej Účastníkom. Ak používateľ neposkytne prístup a podmienky pre dodanie tovaru na určené adrese v stanovenej lehote alebo ak nepríde do SPS ParcelShopu, aby tovar obdržal včas, je organizátor oslobodený od povinnosti splniť požadovanú dodávku. Túto akciu NIE je možné kombinovať s inými zľavami. Všetky ostatné štandardné ponuky a aкční balíky a акční kódy NIE sú platné počas акčního obdobie uvedené v bode 5.

8. Spory a zodpovednosť
  • Spory medzi Usporiadateľom a jeho Účastníkmi budú riešené vzájomnou dohodou. Nedosiahnutie takéto dohody bude mať za následok jej odovzdanie k príslušnému súdov v Bulharskej republike.
  • Usporiadateľ nebude zodpovedný za poskytovanie cien podaných mimo termíny a množstvá uvedené v týchto pravidlách.
  • Usporiadateľ akcie nie je zodpovedný, ak účastník uviedol neplatnú alebo nezodpovedajúce e-mailovú adresu alebo kontaktné telefónne číslo.
9. Výmena a vrátenie produktov

V súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa má účastník právo vrátiť zakúpené výrobky bez akýchkoľvek sankcií a bez udania dôvodu. Musíte len informovať www.cocosolis.com/sk do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia zásielky.

Vrátený tovar musí byť zaslané späť do COCOSOLIS do siedmich (7) dní odo dňa, keď boli podané informácie o rozhodnutí vrátiť zakúpené produkty.

Za určitých okolností je možné vymeniť výrobok za iný.

Prečítajte si prosím všetky podmienky našich princípov návratu a výmenu tu: www.cocosolis.com/sk/return-policy/.

10. Ukončenie akcie

Usporiadateľ má neodňateľné právo akciu ukončiť a oznámiť ju v súlade s bodom 2 týchto oficiálnych pravidiel, v prípade zneužitia, porušenie pravidiel, v prípade vyššej moci alebo z iných objektívnych dôvodov. V prípade zneužívania, pochybenia alebo porušenie oficiálnych pravidiel účastníkom má usporiadateľ právo diskvalifikovať ho. V týchto prípadoch nie je účastníkom poskytnutá žiadna náhrada.

11. Ochrana osobných údajov. Publicita

Prečítajte si prosím pozorne naše zásady ochrany osobných údajov: www.cocosolis.com/sk/privacy-policy/.

Menu