DODANIE ZÁSIELKY TRVÁ 3-5 PRACOVNÝCH DNÍ
0
×

Všeobecné podmienky pre uskutočnenie akcie “Black Friday s COCOSOLIS! Zoberte 1 produkt – 10%, 2 produkty – 20%, 3 produkty – 30 %, 4 produkty – 40%”

 1. Organizátor akcie
  Organizátor akcie “Black Friday s COCOSOLIS! Zoberte 1 produkt – 10%, 2 produkty – 20%, 3 produkty – 30%, 4 produkty – 40%” je spoločnosť PURMERUL s. r. o. so sídlom v Bulharsku, Plovdiv PPSC 4002, Lyuleburgas 22, poschodie 4, ap. 9, DIČ 201172065.
 2. Oficiálne pravidlá
  2.1 Účastníci Akcie sú povinní dodržiavať podmienok a pravidiel popísaných nižšie, nazývaných Oficiálne pravidlá.
  2.2 Oficiálne pravidlá sú zverejnené pred zahájením akcie na www.cocosolis.com. Viac informácií získate na tel. čísle + 421 2 3332 2934 (sadzba hovoru je stanovená podľa tarify volajúceho) každý pracovný deň v časovom rozmedzí od 09:30 do 18:00.
  2.3 Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť oficiálne pravidlá verejným oznámením.
 3. Územie vedenie akcie
  Akcia je organizovaná a prebieha na území Slovenska.
 4. Právo na účasť
  4.1 Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú bydlisko na území Slovenska.
  4.2 Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti PURMERUL s. r. o., všetci partneri a agentúry spojené s Akciou, ako aj rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených osôb.
 5. Trvanie akcie
  Akcia platí od 22.11.2022 do 23:59h dňa 28.11.2022 alebo do vyčerpania zásob!
 6. Zúčastnené produkty
  Akcia zahŕňa všetky produkty dostupné na www.cocosolis.com.
 7. Opis akcie a mechanizmus účasti v akcii

Táto akcia umožňuje používateľom objednať si 1, 2, 3 a 4 alebo viac produktov podľa vlastného výberu z webu https://cocosolis.com/ a zaplatiť s až 40% zľavu z bežnej ceny. Zľava sa automaticky započíta v košíku z konečnej ceny. Ak chcete využiť podmienky promo akcie, každý účastník musí:

 1. Pridajte požadované produkty do košíka
 2. Pri pridaní 1 produktu sa konečná hodnota objednávky automaticky prepočíta naúčtovaním zľavy 10%.
 3. Pri pridaní 2 produktov do košíka sa konečná hodnota objednávky automaticky prepočíta naúčtovaním zľavy 20%.
 4. Pri 3 produktov do košíka sa konečná hodnota objednávky automaticky prepočítava naúčtovaním 30% zliav.
 5. Pri pridaní 4 a viac produktov do košíka sa konečná hodnota objednávky automaticky prepočíta naúčtovaním 40% zľavy.

V priebehu akcie užívatelia si budú môcť objednať 4 druhy produktových sád tak zľavou až 40%.
Ak chcete využiť výhody tejto akcie, môžu účastníci okrem stránky https://cocosolis.com/sk/ zadať tiež objednávku nasledujúcimi spôsobmi:
− zavolaním na tel. + 421 2 3332 2934
− zaslaním osobné správy na profil COCOSOLIS v Facebook: www.facebook.com/cocosolissk
− zaslaním osobné správy na profil COCOSOLIS v Instagram: www.instagram.com/cocosolis.official/
Doručovanie sa vykonáva prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS na adresu uvedenú Účastníkom alebo do kuriérskou kancelárie vybranej Účastníkom. Ak používateľ neposkytne prístup a podmienky pre dodanie tovaru na určené adrese v stanovenej lehote alebo ak nepríde do SPS ParcelShopu, aby tovar obdržal včas, je organizátor oslobodený od povinnosti splniť požadovanú dodávku. Túto akciu NIE je možné kombinovať s inými zľavami. Všetky ostatné štandardné ponuky a aкční balíky a акční kódy NIE sú platné počas акčního obdobie uvedené v bode 5.

 1. Spory a zodpovednosť
  − Spory medzi Usporiadateľom a jeho Účastníkmi budú riešené vzájomnou dohodou. Nedosiahnutie takéto dohody bude mať za následok jej odovzdanie k príslušnému súdov v Bulharskej republike.
  − Usporiadateľ nebude zodpovedný za poskytovanie cien podaných mimo termíny a množstvá uvedené v týchto pravidlách.
  − Usporiadateľ akcie nie je zodpovedný, ak účastník uviedol neplatnú alebo nezodpovedajúce e-mailovú adresu alebo kontaktné telefónne číslo.
 2. Výmena a vrátenie produktov

  V súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa má účastník právo vrátiť zakúpené výrobky bez akýchkoľvek sankcií a bez udania dôvodu. Musíte len informovať COCOSOLIS.COM do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia zásielky.

  Vrátený tovar musí byť zaslané späť do COCOSOLIS do siedmich (7) dní odo dňa, keď boli podané informácie o rozhodnutí vrátiť zakúpené produkty.

  Za určitých okolností je možné vymeniť výrobok za iný.

  Prečítajte si prosím všetky podmienky našich princípov návratu a výmenu tu: https://cocosolis.com/sk/return-policy/
 3. Ukončenie akcie
  Usporiadateľ má neodňateľné právo akciu ukončiť a oznámiť ju v súlade s bodom 2 týchto oficiálnych pravidiel, v prípade zneužitia, porušenie pravidiel, v prípade vyššej moci alebo z iných objektívnych dôvodov. V prípade zneužívania, pochybenia alebo porušenie oficiálnych pravidiel účastníkom má usporiadateľ právo diskvalifikovať ho. V týchto prípadoch nie je účastníkom poskytnutá žiadna náhrada.
 4. Ochrana osobných údajov. Publicita
  Prečítajte si prosím pozorne naše zásady ochrany osobných údajov: https://cocosolis.com/sk/privacy-policy/
×