Pełne warunki promocji można znaleźć tutaj.

Ogólne warunki przeprowadzenia promocji

„Jesteś olśniewająca! Na Dzień Kobiet zabłyśnij też od komplementów! Wybierz 2 produkty, odbierz w prezencie! Luxury Coffee Scrub Box!“

1. Organizator promocji

Organizatorem promocji „Jesteś olśniewająca! Na Dzień Kobiet zabłyśnij też od komplementów! Wybierz 2 produkty, odbierz w prezencie! Luxury Coffee Scrub Box!“ jest PURMERUL Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Bułgarii, Płowdiw 4002, ul. Liuleburgas 22, piętro 4, m. 9, NIP BG201172065.

2. Oficjalne zasady

2.1 Uczestnicy Promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków i rozporządzeń opisanych poniżej, zwanych Oficjalnymi zasadami.

2.2 Oficjalne zasady są publikowane przed rozpoczęciem promocji na stronie www.cocosolis.com/pl. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 12 398 81 38 (stawka za połączenie jest ustalana zgodnie z planem taryfowym osoby dzwoniącej) każdego dnia roboczego w zakresie od 09:30 do 18:00.

2.3 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Oficjalnych zasad w dowolnym momencie poprzez ogłoszenie tego publicznie.

3. Terytorium odbywania się promocji

Promocja organizowana jest i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Prawo do uczestnictwa

4.1 W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat w momencie rozpoczęcia Promocji.

4.2 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy PURMERUL Sp. z o.o. , a także wszyscy partnerzy i agencje związane z Promocją, a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.

5. Czas trwania promocji

5.1 Promocja rozpoczyna się 01.03.2021 i obowiązuje do 10.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

6. Produkty uczestniczące

Promocja obejmuje następujące produkty dostępne na stronie internetowej www.cocosolis.com/pl: NOUGAT Sparkling Body Butter, SKIN Anti-cellulite Dry Oil, SKIN Stretch Mark Dry Oil, SKIN Collagen Booster Dry Oil, GLOW Shimmer Oil, Luxury Coffee Scrub Box, HAIR Oil Mask 3in1, CHOCO Suntan & Body Oil, ALOHA Suntan & Body Oil, MANGO Suntan & Body Oil, CITRO Suntan & Body Oil, COOL After Sun Oil, Natural Sunscreen Lotion SPF 30, Natural Sunscreen Lotion SPF 50, jak również kostiumy kąpielowe model TROPIC, model BEACH BABE, model COCOSOLIS oraz model BUTTERFLY.

7. Opis promocji i mechanizm uczestnictwa w promocji

Promocja ta umożliwia użytkownikom zamówienie 2 dowolnych produktów ze strony www.cocosolis.com/pl i otrzymanie darmowego produktu Luxury Coffee Scrub Box. Aby skorzystać z warunków promocji, każdy uczestnik musi dodać wybrane przez siebie 2 produkty do koszyka. Do zamówienia automatycznie dodawane jest 1 opakowanie Luxury Coffee Scrub Box o wartości zerowej.

Aby skorzystać z promocji, oprócz https://cocosolis.com/pl/, uczestnicy mogą również złożyć zamówienie w następujący sposób:

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na podany przez Uczestnika adres lub do oddziału firmy kurieskiej.
Jeżeli użytkownik nie zapewni dostępu i warunków dostawy towaru pod wskazanym adresem w wyznaczonym terminie lub nie pójdzie do danego oddziału firmy kurierskiej InPost w celu odebrania towaru na czas, Organizator jest zwolniony z obowiązku wykonania żądanej dostawy.

Promocji tej NIE można łączyć z innymi zniżkami. Wszystkie inne zestawy standardowe i promocyjne oraz kody promocyjne NIE są ważne w okresie promocji wymienionym w punkcie 5.

8. Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność
  • Spory między Organizatorem Promocji, a uczestnikami będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku niemożliwości osiągniecia takowego, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwe sądy w Republice Bułgarii.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie nagród przekazanych poza terminami i ilościami określonymi w niniejszym regulaminie.
  • Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że Uczestnik podał nieprawidłowy lub niezgodny adres, e-mail lub numer telefonu do kontaktu.
9. Wymiana i zwrot produktów

Zgodnie z prawem ochrony konsumenta uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionych produktów bez żadnych kar i bez podawania przyczyny. Konieczne jest poinformowanie COCOSOLIS.COM w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrócone produkty należy odesłać do COCOSOLIS w ciągu siedmiu (7) dni od daty wysłania informacji o decyzji o zwrocie zakupionych produktów.

W niektórych okolicznościach możliwa jest wymiana jednego produktu na inny.

Pełne warunki naszej polityki zwrotu i wymiany można przeczytać tutaj: www.cocosolis.com/pl/return-policy/.

10. Zakończenie promocji

Organizator ma nieodwołalne prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, ogłaszając ją zgodnie z pkt 2 niniejszych Oficjalnych zasad, w przypadku nadużycia, naruszenia zasad, a także w przypadku siły wyższej lub z innych obiektywnych przyczyn. W przypadku nadużycia, niewłaściwego postępowania lub naruszenia Oficjalnych zasad przez uczestnika Organizator ma prawo go zdyskwalifikować. W takich przypadkach uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie.

11. Ochrona danych osobowych. Rozgłos

Prosimy zapoznać się z warunkami odnośnie naszej polityki prywatności tutaj: www.cocosolis.com/pl/privacy-policy/.

Menu