Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej („COCOSOLIS.COM”). Prosimy przeczytać uważnie naszą politykę prywatności, ponieważ jest ona stosowana za każdym razem, gdy odwiedzasz i przeglądasz stronę oraz korzystasz z jej usług, niezależnie od tego, czy kupujesz produkty czy też nie. Prosimy przeczytać również Warunki użytkowania COCOSOLIS.com, ponieważ zawierają one ważne informacje na temat systemów zabezpieczeń przyjętych przez stronę internetową. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje, które będą przydatne, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje identyfikujące użytkowników COCOSOLIS.COM.

Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych przez tę stronę jest PURMERUL Sp.z.o.o. z siedzibą w Bułgarii, Płowdiw 4002, ul. Liuleburgas 22, piętro 4, m. 9, NIP BG201172065. (zwany dalej „COCOSOLIS.COM „). Administrator określa cele i metody przetwarzania informacji, a także stosowane procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności.

Dobrowolne lub obowiązkowe dostarczanie danych

Dostarczenie danych osobowych do COCOSOLIS.COM, wymagane do podania w różnych miejscach na stronie, jest niezbędne do osiągnięcia celów określonych w konkretnych miejscach. Dane te mogą być obowiązkowe, co wskazuje symbol (*) obok pola informacyjnego.

Jakakolwiek odmowa dostarczenia takich danych do COCOSOLIS.COM, gdy jest to wymagane, uniemożliwia główny cel tej operacji: taka odmowa mogłaby, na przykład, uniemożliwić COCOSOLIS.COM wykonanie zamówienia lub dostarczyć inne usługi dostępne na COCOSOLIS.COM.

Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie drogą elektroniczną za pośrednictwem COCOSOLIS.COM i stron trzecich, które zostały wybrane ze względu na ich wiarygodność i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych dla celów ściśle związanych z korzystaniem ze strony i jej usług do zakupu produktów.

 1. Dane są przetwarzane w celu wykonania następujących usług, które dostępne są poprzez dostęp do naszej strony:
 2. Realizacja zamówień i powiązanych z nimi działań – w tym celu zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail;
 3. Rejestracja lub zapisanie się do naszego newslettera, jak również uzyskanie informacji o nowych produktach i promocjach – w tym celu zbieramy imię i adres e-mail;
 4. Wasze upodobania z Waszymi znajomymi poprzez profilów w mediach społecznościowych;
 5. Zarządzanie płatnościami, w tym kontrola przeciwdziałania oszustwom w przypadku płatności kartą kredytową / debetową – w tym celu przekazujemy tylko zebrane informacje do transakcji, a następnie nie są one u nas przechowywane;
 6. Zarządzanie Państwa zapytaniami: techniczne, handlowe, dotyczące statusu Państwa zamówień, jak również prośby o informacje w szerszym znaczeniu tego słowa;
 7. Dostęp naszych specjalistów (dział mediów, rozwój biznesu, marketing internetowy, dział zakupów, obsługa klienta);
 8. Wysyłanie, za Państwa zgodą, w celach marketingowych, komunikatów handlowych, różnymi kanałami jak również przy użyciu tradycyjnych metod (poczta papierowa, telefon).

Wysyłać, za Państwa zgodą, w celach związanych z profilowaniem i polepszaniem doświadczenia nawigacyjnego ze stroną, ofert komercyjnych zgodnych z Państwa zainteresowaniami. Profilowanie odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, ostatnich zakupów itd.

Przetwarzając dane, które mogą

Państwa zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, staramy się przestrzegać zasady ścisłej konieczności.

Dlatego skonfigurowaliśmy stronę w taki sposób, aby zminimalizować wykorzystanie Państwa danych osobowych do minimum. Przetwarzanie Państwa danych jest wyłączone, gdy realizacja celów może być osiągnięta poprzez wykorzystanie anonimowych danych.

COCOSOLIS.COM zastrzega sobie prawo do usuwania profili użytkowników i wszystkich powiązanych danych, w przypadku wykrycia nielegalnych treści, treści szkodliwych dla wizerunku COCOSOLIS.COM i / lub jej produktów lub stron trzecich lub treści które są obraźliwe lub promują nielegalne lub zniesławiające działania, treści pornograficzne, treści, które zachęcają ludzi do przemocy, promującej dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię lub orientację seksualną.
Zasady, na których opiera się nasza polityka prywatności:

 1. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu i zgodnie z metodami przedstawionymi w informacjach dostarczanych podczas gromadzenia danych;
 2. Wykorzystanie danych do celów dodatkowych tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę (na przykład wysyłanie promocji itp.);
 3. Dostęp do danych osób trzecich jest dostarczany wyłącznie do celów, które niezbędne są do wykonania żądanej usługi (na przykład do banków, kurierów). Są to tylko organizacje, które są administratorami danych;
 4. Zawsze wykonujemy żądania usunięcia, modyfikacji lub dodania dostarczonych danych;
 5. Zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem zarządzania danymi, ochrona danych osobowych użytkowników, jak również stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony poufności, integralności i dostępności dostarczanych danych.
Jak długo przechowujemy informacje

Przechowywanie danych trwa tak długo, jak długo mamy podstawę do ich przechowywania. Na przykład nasz użytkownik wyraził zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji na jego temat.

Stosujemy następujące terminy przechowywania różnych typów danych osobowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a mianowicie:

Informacje dotyczące dokonanego zakupu – w ciągu 5 lat od ich pierwotnego zbierania;

Informacje do celów marketingowych, które dobrowolnie nam Państwo przekazali w ciągu 2 lat od pierwszego pobrania lub od późniejszej zgody na ich wykorzystanie.

W celu zmierzenia zachowania użytkowników na stronie – na podstawie okresu ważności zapisywanego pliku cookie, ale nie dłużej niż jeden rok.

Państwa prawa

Zawsze mają Państwo prawo aby otrzymać informację z COCOSOLIS.COM, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe.

Mają Państwo również prawo do otrzymywania informacji z COCOSOLIS.COM na temat źródła Państwa danych osobowych; cele i sposób przetwarzania danych osobowych; logika stosowana do przetwarzania za pomocą środków elektronicznych; kategorie przedsiębiorstw, którym mogą być przekazywane dane osobowe.

Zawsze mają prawo Państwo otrzymywać z COCOSOLIS.com:

 • aktualizacje, poprawianie, uzupełnianie Państwa danych osobowych;
 • unieważnienie, przekształcenie w formę anonimową, zablokowanie lub usunięcie danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których dane są gromadzone lub przetwarzane;

Mają Państwo prawo sprzeciwić się, częściowo lub całkowicie:

 • z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, nawet jeżeli są one stosowne do celu, w którym są gromadzone;
 • przy przetwarzaniu danych osobowych związanych z wysyłaniem materiałów reklamowych lub marketingu bezpośredniego, lub w celu wypełnienia ankiety o badaniu rynkowym lub komunikacyjne działania handlowe.

Mogą Państwo swobodnie korzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, wysyłając pisemny wniosek do COCOSOLIS.COM e-mailem na [email protected], a my odpowiemy natychmiast.

Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe są zawsze prawdziwe, aktualne, właściwe i kompletne, prosimy nas poinformować o zmianach, które nastąpiły, na naszym e-mailu [email protected].

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Czasami zapisujemy niektóre informacje na naszych serwerach lub przesyłamy je osobom trzecim.

Jest to konieczne, aby móc zapewnić Państwu najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszych usług, a czasami – ogólnie, abyśmy mogli zapewnić osiągalność i dostępność korzystanej usługi. Firmy te nie mają prawa udostępniać tych informacji samodzielnie. W chwili obecnej podmoty przetwarzające Państwa dane osobowe to:

 1. Firma kurierska, która zajmuje się przetwarzaniem danych niezbędnych do transportu, dostawy i zwrotu towarów zakupionych na naszej stronie internetowej;
  https://www.econt.com/privacy/manage
  http://www.rapido.com/information/conditions/gdpr
 2. Instytucja bankowa lub firma przetwarzająca informacje o karcie kredytowej.
  https://www.braintreepayments.com/en-bg/legal/payment-services-agreement-3pl
  https://www.paypal.com/bg/webapps/mpp/ua/privacy-full
 3. Google z własnymi produktami: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense
  https://privacy.google.com/
 4. MailChimp
  https://mailchimp.com/legal/privacy/
 5. Facebook
  https://www.facebook.com/about/privacy
 6. Instagram
  https://help.instagram.com/519522125107875
 7. SALESRAY ERP
  salesray.com
Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia lub utraty danych, w tym przypadkowego, nieautoryzowanego dostępu lub niezaakceptowanego przetwarzania, niezgodnego z celami gromadzenia danych określonych w naszej Polityce prywatności.

Kiedy przechowujemy informacje, są one fizycznie przechowywane na serwerach, rozmieszczonych w centrach przechowywania danych na terytorium Republiki Bułgarii.

Ograniczamy dostęp do Państwa informacji pracownikom, działającym na podstawie naszego upoważnienia, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją uzasadnione podstawy do udzielenia tych informacji w celu świadczenia usług lub w związku z pracą wykonywaną przez tych pracowników.

Posiadamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z naszymi prawnymi zobowiązaniami do ochrony Państwa danych.

COCOSOLIS.COM nie może jednak zagwarantować użytkownikom, że podjęte środki bezpieczeństwa strony wykluczą jakiekolwiek ryzyko dostępu bez zgody lub dystrybucji danych z urządzeń należących do użytkownika: zalecamy upewnić się, że komputer jest wyposażony w odpowiednie oprogramowanie do ochrony przed przesyłaniem danych w sieciach danych (takich jak aktualizacja systemów antywirusowych) i że dostawca usług internetowych zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa sieci do transmisji danych (na przykład ściany ochronne i filtry antyspamowe). W COCOSOLIS.COM każdy zakup jest dokonywany z najwyższym poziomem bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów kodowania (SSL).

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą nie mieć z nami nic wspólnego.

COCOSOLIS.COM nie kontroluje ani nie wykonuje żadnych operacji monitorowania tych stron internetowych i ich zawartości.

COCOSOLIS.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i przyjęte w nich zasady, w tym za prywatność, oraz za przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas wizyty na tych stronach. Dlatego prosimy o ostrożność w kontaktowaniu się z tymi stronami, poprzez linki na naszej stronie i uważne zapoznanie się z ich warunkami użytkowania i polityką prywatności. Nasza polityka poufności nie dotyczy stron osób trzecich. Nasza strona zawiera linki do tych stron tylko w celu ułatwienia użytkownikowi wyszukiwania, a także ułatwienia linków hipertekstowych do innych stron.

Modyfikacja i aktualizacja Polityki prywatności COCOSOLIS

COCOSOLIS może zmodyfikować lub po prostu zaktualizować całość lub część polityki prywatności strony, w tym przy rozważaniu zmian w przepisach prawnych lub przepisach regulujących ten temat i chroniących Państwa prawa. Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą obowiązkowe, gdy tylko zostaną opublikowane na stronie internetowej. Dlatego prosimy regularnie sprawdzać tę sekcję, aby opublikować najnowszą i aktualną politykę prywatności.

Kontakty administratora:

Purmerul Sp.o.o., Bułgarii, 1407 Sofia, Vaptsarov 53V Blvd., tel: 00 359 2 862 11 64
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: email: [email protected]

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

Menu