Úplné podmínky a pravidla akce naleznete zde.

Všeobecné podmínky pro uskutečnění akce

“Jste neodolatelní! Na Den žen zazařte komplimenty! Vyberte si 2 produkty, vezměte si jako dárek Luxury Coffee Scrub Box!”

1. Organizátor akce

Organizátor akce “Jste neodolatelní! Na Den žen zazařte komplimenty! Vyberte si 2 produkty, vezměte si jako dárek Luxury Coffee Scrub Box!” je společnost PURMERUL s. r. o. se sídlem v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Lyuleburgas 22 , poschodí 4, ap. 9, DIČ 201172065.

2. Oficiální pravidla

2.1 Účastníci Akce jsou povinni dodržovat podmínek a pravidel popsaných níže, nazývaných Oficiální pravidla.

2.2 Oficiální pravidla jsou zveřejněna před zahájením akce na www.cocosolis.com/cz. Více informací získáte na tel. čísle + 420 2 2888 1959 (sazba hovoru je stanovena podle tarifu volajícího) každý pracovní den v časovém rozmezí od 09:30 do 18:00.

2.3 Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit oficiální pravidla veřejným oznámením.

3. Území vedení akce

Akce je organizována a probíhá na území České republiky.

4. Právo na účast

4.1 Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky.

4.2 Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti PURMERUL s. r. o., všichni partneři a agentury spojené s Akcí, jakož i rodinní příslušníci všech výše uvedených osob.

5. Doba trvání akce

5.1 Akce začíná 01.03.2021 a pokračuje do 10.03.2021 nebo do vyčerpání množství zboží.

6. Zúčastněné produkty

Akce zahrnuje následující produkty dostupné na www.cocosolis.com/cz: NOUGAT Sparkling Body Butter, SKIN Anti-cellulite Dry Oil, SKIN Stretch Mark Dry Oil, SKIN Collagen Booster Dry Oil, GLOW Shimmer Oil, Luxury Coffee Scrub Box, HAIR Oil Mask 3in1, CHOCO Suntan & Body Oil, ALOHA Suntan & Body Oil, MANGO Suntan & Body Oil, CITRO Suntan & Body Oil, COOL After Sun Oil, Natural Sunscreen Lotion SPF 30, Natural Sunscreen Lotion SPF 50, stejně jako plavky model TROPIC, model BEACH BABE, model COCOSOLIS a model BUTTERFLY.

7. Popis akce a mechanismus účasti v akci

Tato akce umožňuje uživatelům si objednat 2 produkty podle vlastního výběru z webu www.cocosolis.com/cz a získat zdarma produkt Luxury Coffee Scrub Box. Chcete-li využít akční podmínky, musí každý účastník přidat do košíku požadované 2 produkty. K objednávce se automaticky přidá 1 krabička Luxury Coffee Scrub Box s nulovou hodnotou.

Chcete-li využít výhody této akce, mohou účastníci kromě stránky www.cocosolis.com/cz zadat také objednávku následujícími způsoby:

Doručování se provádí prostřednictvím kurýrní společnosti PPL na adresu uvedenou Účastníkem nebo do kurýrní kanceláře vybrané Účastníkem. Pokud uživatel neposkytne přístup a podmínky pro dodání zboží na určené adrese ve stanovené lhůtě nebo pokud nepřijde do PPL ParcelShopu, aby zboží obdržel včas, je organizátor osvobozen od povinnosti splnit požadovanou dodávku. Tuto akci NElze kombinovat s jinými slevami. Všechny ostatní standardní nabídky a aкční balíčky a акční kódy NEJSOU platné během акčního období uvedené v bodě 5.

8. Spory a odpovědnost
  • Spory mezi Pořadatelem a jeho Účastníky budou řešeny vzájemnou dohodou. Nedosažení takové dohody bude mít za následek její předání k příslušnému soudů v Bulharské republice.
  • Pořadatel nebude odpovědný za poskytování cen podaných mimo termíny a množství uvedená v těchto pravidlech.
  • Pořadatel akce není odpovědný, pokud účastník uvedl neplatnou nebo neodpovídající e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní číslo.
9. Výměna a vrácení produktů

V souladu se zákonem na ochranu spotřebitele má účastník právo vrátit zakoupené výrobky bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu. Musíte pouze informovat COCOSOLIS.COM do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zásilky.

Vrácené zboží musí být zaslány zpět do COCOSOLIS do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byly podány informace o rozhodnutí vrátit zakoupené produkty.

Za určitých okolností je možné vyměnit výrobek za jiný.
Přečtěte si prosím veškeré podmínky našich zásad pro vracení a výměnu zde: www.cocosolis.com/cz/return-policy/.

10. Ukončení akce

Pořadatel má nezadatelné právo akci ukončit a oznámit ji v souladu s bodem 2 těchto oficiálních pravidel, v případě zneužití, porušení pravidel, v případě vyšší moci nebo z jiných objektivních důvodů. V případě zneužívání, pochybení nebo porušení oficiálních pravidel účastníkem má pořadatel právo diskvalifikovat ho. V těchto případech není účastníkům poskytnuta žádná náhrada.

11. Ochrana osobních údajů. Publicita

Přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů: www.cocosolis.com/cz/privacy-policy/.

Menu