Úplné podmínky a pravidla akce naleznete zde.

Všeobecné podmínky pro uskutečnění akce

“Black Friday s COCOSOLIS! Vemte 1 produkt – 10 %, 2 produkty – 20 %, 3 produkty – 30 %, 4 produkty – 40 %”

1. Organizátor akce

Organizátor akce “Black Friday s COCOSOLIS! Vemte 1 produkt – 10 %, 2 produkty – 20 %, 3 produkty – 30 %, 4 produkty – 40 %” je společnost PURMERUL s. r. o. se sídlem v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Lyuleburgas 22 , poschodí 4, ap. 9, DIČ 201172065.

2. Oficiální pravidla

2.1 Účastníci Akce jsou povinni dodržovat podmínek a pravidel popsaných níže, nazývaných Oficiální pravidla.

2.2 Oficiální pravidla jsou zveřejněna před zahájením akce na www.cocosolis.com/cz. Více informací získáte na tel. čísle + 420 2 2888 1959 (sazba hovoru je stanovena podle tarifu volajícího) každý pracovní den v časovém rozmezí od 09:30 do 18:00.

2.3 Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit oficiální pravidla veřejným oznámením.

3. Území vedení akce

Akce je organizována a probíhá na území České republiky.

4. Právo na účast

4.1 Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky.

4.2 Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti PURMERUL s. r. o., všichni partneři a agentury spojené s Akcí, jakož i rodinní příslušníci všech výše uvedených osob.

5. Doba trvání akce

5.1 Akce začíná dříve 10.11.2021 a trvá do 14.11.2021 a poté od 22.11.2021 do 29.11.2021 nebo do vyčerpání množství zboží.

6. Zúčastněné produkty

Akce zahrnuje všechny produkty dostupné na www.cocosolis.com/cz.

7. Popis akce a mechanismus účasti v akci

Tato akce umožňuje uživatelům objednat si 1, 2, 3 a 4 nebo více produktů dle vlastního výběru z webu https://cocosolis.com/ a zaplatit s až 40% slevu z běžné ceny. Sleva se automaticky započítá v košíku z konečné ceny. Chcete-li využít podmínky promo akce, každý účastník musí:

  1. Přidejte požadované produkty do košíku
  2. Při přidání 1 produktu se konečná hodnota objednávky automaticky přepočítá naúčtováním slevy 10%.
  3. Při přidání 2 produktů do košíku se konečná hodnota objednávky automaticky přepočítá naúčtováním slevy 20%.
  4. Při přidání 3 a více produktů do košíku se konečná hodnota objednávky automaticky přepočítá naúčtováním 30% slevy.
  5. Při přidání 4 a více produktů do košíku se konečná hodnota objednávky automaticky přepočítá naúčtováním 40% slevy.

V průběhu akce uživatelé si budou moci objednat dva druhy produktových sad se slevou až 40 %.

Chcete-li využít výhody této akce, mohou účastníci kromě stránky https://cocosolis.com/cz/ zadat také objednávku následujícími způsoby:

Doručování se provádí prostřednictvím kurýrní společnosti PPL na adresu uvedenou Účastníkem nebo do kurýrní kanceláře vybrané Účastníkem. Pokud uživatel neposkytne přístup a podmínky pro dodání zboží na určené adrese ve stanovené lhůtě nebo pokud nepřijde do PPL ParcelShopu, aby zboží obdržel včas, je organizátor osvobozen od povinnosti splnit požadovanou dodávku. Tuto akci NElze kombinovat s jinými slevami. Všechny ostatní standardní nabídky a aкční balíčky a акční kódy NEJSOU platné během акčního období uvedené v bodě 5.

8. Spory a odpovědnost
  • Spory mezi Pořadatelem a jeho Účastníky budou řešeny vzájemnou dohodou. Nedosažení takové dohody bude mít za následek její předání k příslušnému soudů v Bulharské republice.
  • Pořadatel nebude odpovědný za poskytování cen podaných mimo termíny a množství uvedená v těchto pravidlech.
  • Pořadatel akce není odpovědný, pokud účastník uvedl neplatnou nebo neodpovídající e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní číslo.
9. Výměna a vrácení produktů

V souladu se zákonem na ochranu spotřebitele má účastník právo vrátit zakoupené výrobky bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu. Musíte pouze informovat COCOSOLIS.COM do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zásilky.

Vrácené zboží musí být zaslány zpět do COCOSOLIS do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byly podány informace o rozhodnutí vrátit zakoupené produkty.

Za určitých okolností je možné vyměnit výrobek za jiný.
Přečtěte si prosím veškeré podmínky našich zásad pro vracení a výměnu zde: www.cocosolis.com/cz/return-policy/.

10. Ukončení akce

Pořadatel má nezadatelné právo akci ukončit a oznámit ji v souladu s bodem 2 těchto oficiálních pravidel, v případě zneužití, porušení pravidel, v případě vyšší moci nebo z jiných objektivních důvodů. V případě zneužívání, pochybení nebo porušení oficiálních pravidel účastníkem má pořadatel právo diskvalifikovat ho. V těchto případech není účastníkům poskytnuta žádná náhrada.

11. Ochrana osobních údajů. Publicita

Přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů: www.cocosolis.com/cz/privacy-policy/.

Menu