Úplné podmínky a pravidla Kampaně naleznete zde.

Všeobecné podmínky pro uskutečnění Kampaně

“Vyhrajte Exotickou dovolenou s COCOSOLIS!”

1. Organizátor akce

Organizátor akce “Vyhrajte Exotickou dovolenou s COCOSOLIS!” je společnost PURMERUL s. r. o. se sídlem v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Lyuleburgas 22 , poschodí 4, ap. 9, DIČ 201172065.

2. Oficiální pravidla

2.1 Účastníci Akce jsou povinni dodržovat podmínek a pravidel popsaných níže, nazývaných Oficiální pravidla.

2.2 Oficiální pravidla jsou zveřejněna před zahájením akce na www.cocosolis.com/cz. Více informací získáte na tel. čísle + 420 2 2888 1959 (sazba hovoru je stanovena podle tarifu volajícího) každý pracovní den v časovém rozmezí od 09:30 do 18:00.

2.3 Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit oficiální pravidla veřejným oznámením.

3. Území vedení akce

Akce je organizována a probíhá na území České republiky.

4. Právo na účast

4.1 Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky.

4.2 Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti PURMERUL s. r. o., všichni partneři a agentury spojené s Akcí, jakož i rodinní příslušníci všech výše uvedených osob.

5. Doba trvání akce

5.1 Kampaň bude zahájena 21.06.2021 a bude trvat do 15.09.2021.

6. Zúčastněné produkty

Akce zahrnuje následující produkty dostupné na www.cocosolis.com/cz.

7. Popis akce a mechanismus účasti v akci

Účast v kampani je podmíněna zakoupením produktu COCOSOLIS. Kanály účastnící se kampaně jsou: Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, www.cocosolis.com.
Každý produkt zakoupený prostřednictvím platformy cocosolis.com odpovídá jednomu kupónu za účast v kampani, respektive v tombole o exotickou dovolenou. Čím více kuponů se nashromáždí, tím větší je šance na výhru. Kampaň, která je implementována prostřednictvím platformy cocosolis.com, proběhne na následujících územích:

Bulharsko, Řecko, Kypr, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Dánsko, Nizozemsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Belgie, Rakousko, Chorvatsko

Uživatelé platformy Amazon mají také příležitost účastnit se za následujících podmínek. Uživatel si musí zakoupit COCOSOLIS produkt prostřednictvím platformy Amazon a poté se přihlásitk odběru emailového zpravodaje COCOSOLIS prostřednictvím webových stránek COCOSOLIS pro příslušnou zemi. Kampaň, která probíhá prostřednictvím platformy Amazon, bude probíhat v následujících oblastech:

Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko.

Chcete-li využít výhody této akce, mohou účastníci kromě stránky www.cocosolis.com/cz zadat také objednávku následujícími způsoby:

Losování hlavní cenu 1 exotická dovolená proběhne 30.09.2021. Koneční vítězové budou zveřejněni na stránce s podmínkami kampaně: https://cocosolis.com/cz/competitions/tropic-vacay/

Zaměstnanec společnosti cocosolis Bulharsko bude kontaktovat vylosované výherce a potvrdí jména, telefonní číslo a adresu pro obdržení ceny. Pořadatel není odpovědný, pokud jsou poskytnuté údaje neúplné nebo nesprávné. Pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat nového výherce v případě, že nebude možné kontaktovat prvního.
Hlavní cenu nelze převést na třetí stranu ani vyměnit za její finanční ekvivalent. Data cesty budou upravena s omezeními kvůli COVID-19 a mohou se změnit.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem souvisejícím s COVID-19 mimo území je pravděpodobné, že cesta do jiné země nebude možná. V této situaci organizátor uspořádá luxusní dovolenou na území země vítěze.
Doručování se provádí prostřednictvím kurýrní společnosti WEDO na adresu uvedenou Účastníkem nebo do kurýrní kanceláře vybrané Účastníkem. Pokud uživatel neposkytne přístup a podmínky pro dodání zboží na určené adrese ve stanovené lhůtě nebo pokud nepřijde do WEDO ParcelShopu, aby zboží obdržel včas, je organizátor osvobozen od povinnosti splnit požadovanou dodávku.

8. Spory a odpovědnost
  • Spory mezi Pořadatelem a jeho Účastníky budou řešeny vzájemnou dohodou. Nedosažení takové dohody bude mít za následek její předání k příslušnému soudů v Bulharské republice.
  • Pořadatel nebude odpovědný za poskytování cen podaných mimo termíny a množství uvedená v těchto pravidlech.
  • Pořadatel akce není odpovědný, pokud účastník uvedl neplatnou nebo neodpovídající e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní číslo.
9. Výměna a vrácení produktů

V souladu se zákonem na ochranu spotřebitele má účastník právo vrátit zakoupené výrobky bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodu. Musíte pouze informovat COCOSOLIS.COM do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zásilky.

Vrácené zboží musí být zaslány zpět do COCOSOLIS do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byly podány informace o rozhodnutí vrátit zakoupené produkty.

Za určitých okolností je možné vyměnit výrobek za jiný.
Přečtěte si prosím veškeré podmínky našich zásad pro vracení a výměnu zde: www.cocosolis.com/cz/return-policy/.

10. Ukončení akce

Pořadatel má nezadatelné právo akci ukončit a oznámit ji v souladu s bodem 2 těchto oficiálních pravidel, v případě zneužití, porušení pravidel, v případě vyšší moci nebo z jiných objektivních důvodů. V případě zneužívání, pochybení nebo porušení oficiálních pravidel účastníkem má pořadatel právo diskvalifikovat ho. V těchto případech není účastníkům poskytnuta žádná náhrada.

11. Ochrana osobních údajů. Publicita

Přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů: www.cocosolis.com/cz/privacy-policy/.

Menu